Search for the most beautiful word
gangrenous
volitive

VOTE NOW

Polish-English translation for "kostki"

 

"kostki" English translation

Results: 1-14 of 14

kostki {noun}

kostki {f pl} [anat.]

ankles {pl} [anat.]

Ogólne uczucie zmęczenia, ból w klatce piersiowej, obrzmiałe kostki nóg, ból w miejscu

General feeling of being unwell, chest pain, swelling of the ankles, pain at the site of injection

kostka {noun}

kostka {f}

bar (of soap) {noun}

z tą kostką okrutną, twardą, żółtą.

with that thick cruel yellow bar.

kostka {f} [anat.] (also: staw skokowy)

ankle {noun} [anat.]

Jeżeli średni wiek twojego społeczeństwa wynosi 30 lat, to przeciętnym rodzajem choroby, jaką musisz wyleczyć, jest prawdopodobnie od czasu do czasu złamana kostka, może niewielka astma.

If the average age of your population is 30, then the average kind of disease that you have to treat is maybe a broken ankle every now and again, maybe a little bit of asthma.

Często: przyspieszenie pracy serca Nie znana: opuchlizna rąk, kostek lub stóp

Common: rapid heart beat Not known: swelling of the hands, ankles or feet

obrzęk dłoni, stóp, kostek u nóg, twarzy, warg, jamy ustnej lub gardła mogący utrudniać

swelling in your hands, feet, ankles, face, lips, mouth or throat which may cause difficulty in

Ogólne uczucie zmęczenia, ból w klatce piersiowej, obrzmiałe kostki nóg, ból w miejscu

General feeling of being unwell, chest pain, swelling of the ankles, pain at the site of injection

obrzęki, szczególnie w okolicy kostek i kończyn dolnych;

swelling, particularly of the ankles and legs

kostka {f} (also: sześcian)

cube {noun}

Kiedy więc zaakceptujemy to, kostka jest żywa.

So once we accept this, the cube is live.

Ale ze "zniknij", nie ma tak naprawdę analogii. ~~~ A więc Evan, to co chcesz tu zrobić to wyobrazić sobie, że kostka powoli gaśnie, OK.

But with "disappear," there's really no analogies -- so Evan, what you want to do here is to imagine the cube slowly fading out, okay. ~~~ Same sort of drill.

Natychmiast należy spożyć 10 do 20 g cukru, na przykład glukozy, kostek cukru lub posłodzonego napoju.

Immediately take about 10 to 20 g sugar, such as glucose, sugar cubes or a sugar-sweetened beverage.

Natychmiast należy spożyć 10 do 20 g cukru, na przykład glukozy, kostek cukru lub posłodzonego napoju.

Immediately take about 10 to 20 g sugar, such as glucose, sugar cubes or a sugar -sweetened beverage.

Natychmiast należy spożyć 10 g do 20 g cukru, na przykład glukozy, kostek cukru lub posłodzonego napoju.

Immediately take about 10 to 20 g sugar, such as glucose, sugar cubes or a sugar-sweetened beverage.

kostka {f} (also: kostka do gry)

dice {noun}

Czy Bóg mnie karze czy nagradza, a może to kwestia rzutu kostką?

Is God punishing me or rewarding me, or is this the roll of the dice?

Mamy dwa rzuty kostką, żeby to naprawić.

We have two rolls of the dice to get this right.

kostka {f} [anat.] (also: kłykieć, staw)

knuckle {noun} [anat.]

kostka {f} [mus.] (also: fujarka, piszczałka, piórko, plektron)

quill {noun} [mus.]

kostka {f} (also: kosteczka, płytka wapienna)

ossicle {noun}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "kostka":

 

Similar translations

Similar translations for "kostki" in English

 

Context sentences

Context sentences for "kostki" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Rozszerzyłeś kroki moje podemną, tak iż się nie zachwiały kostki moje.

Thou hast enlarged my steps under me; And my feet have not slipped.

osłabienie mięśni, zapalenie ścięgna, zerwanie ścięgna – zwłaszcza dużego ścięgna z tyłu kostki

muscle weakness, tendon inflammation, tendon rupture – especially of the large tendon at the

Tak niedobrze... ja stoję po kostki w tych ludzkich...

I'm gonna get loopy from standing and breathing in this human....

Tak, mówi. ~~~ „Piórka, skóra, sproszkowane kostki, odpady, wszystko to jest suszone, a potem przerabiane na karmę".

He said, "Yeah, feathers, skin, bone meal, scraps, dried and processed into feed."
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: wino, Brahmin, ropewalk, fruit cake, fruit cake

Similar words

Even more translations in the English-Japanese dictionary by bab.la.