Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

Polish-English translation for "kosz"

 

"kosz" English translation

Results: 1-40 of 54

kosz {noun}

kosz {m} [IT]

trash {noun} [IT]

Jeśli chcesz odzyskać kolekcję, otwórz Kosz w okienku nawigacyjnym po lewej stronie.

If you want to recover the collection, visit Trash in the navigation pane on the left.

Papierowy kubek pokaże, gdzie kupić więcej kawy, albo gdzie jest kosz na śmieci.

A coffee cup will show where you can find more coffee, or where you can trash the cup.

Aby usunąć wiadomość, wybierz ikonę folderu i przenieś wiadomość do folderu „Trash” (Kosz).

To delete a message, tap the Folder icon and move the message to 'Trash.'

Jeśli nie widzisz opcji Wszystkie lub Kosz, kliknij link Pozostałe na dole listy etykiet.

If you do not see All Mail or Trash, click the more link at the bottom of your labels list.

Aby jednocześnie usunąć trwale wszystkie wiadomości z folderu Kosz:

To permanently delete all of the messages in your Trash at once:

kosz {m} [sports]

basket (to score/make a basket) {noun} [sports]

Nie wiem czy to czasem nie mówi się "kosz-biustonosz" ale pewnie jest to coś podobnego.

I don't know if this is called a basket-bra, but it ought to be something like that.

To mi jeszcze ukazał panujący Pan, oto był kosz letniego owocu.

Thus the Lord Jehovah showed me: and, behold, a basket of summer fruit.

Dotknęłam i wykrzyknęłam: "Boże, to tylko kosz na pranie".

And I touched it and I went, "Oh my God, it's a laundry basket."

Kosz jest zrobiony z pionowych i poziomych elementów.

A basket is made up of horizontal and vertical elements.

Przeklęty kosz twój, i dzieża twoja.

Cursed shall be thy basket and thy kneading-trough.

kosz {m} (also: kobiałka)

basket {noun}

kosz (rękojeści) {m} [sports]

guard {noun} [sports]

kosz {m} (also: koszyk, kosz piknikowy, kosz na brudną bieliznę)

hamper {noun}

kosz {m} (also: kibel, kibelek)

trash can {noun}

Ponadto gdy przeciągasz aplikację, w prawym dolnym rogu pojawia się kosz „Usuń z Chrome”.

Alternatively, when you click and drag an app, the “Remove from Chrome” trash can appears at the lower-right hand corner.

Jeśli właściciel przeniósł swój dokument lub plik do kosza, może wykonać poniższe czynności, aby przenieść element z powrotem na listę dokumentów.

If the owner of a doc or file moved it to the trash, the owner can follow these steps to move the item back into their Documents List.

kosz {m} (also: właz)

scuttle {noun}

kosz {m} [IT]

recycle bin {noun} [IT] [comp.]

kosz (na ryby, homary) {m}

creel {noun}

kosz (na plecy/zwierzę juczne) {m}

pannier (basket) {noun}
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "kosz":

 

Similar translations

Similar translations for "kosz" in English

 

Usage examples

Usage examples for "kosz" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Nigdy nie należy wrzucać zużytych strzykawek do domowego kosza na odpadki.

Never put the syringes that you have used into your normal household rubbish bin.

Jeśli coś nie jest doskonałe, jeśli nie pasuje do zaplanowanego modelu, do kosza.

If something isn't perfect, if it doesn't line up with that premeditated model, dumpster.

Chciałem, żeby dobrze strzelali z dystansu, ale też byli dobrzy w strzelaniu spod kosza.

I wanted them to be able to shoot from the outside. ~~~ I wanted them to be good inside too.

Papierowe odpadki oraz zużyte waciki można wyrzucić do zwykłego kosza na śmieci.

Waste paper and used wipes can be put in an ordinary rubbish bin.

Leków nie należy usuwać do ścieków lub domowych koszy na śmieci.

Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste.

Nie wyrzucać zużytych strzykawek do kosza ze zwykłymi odpadami z gospodarstwa domowego.

Do not put used syringes into the normal household garbage bin.

"Poszedłem w to miejsce, kosz na śmieci był z tyłu domu.

And the next report we got said, "I walked over to this location, found the trashcan behind the house.

Odsnieżenie hydrantu, wyrwanie chwastu, przewrócenie na bok kosza, do którego wlazł opos.

That could be shoveling out a hydrant, pulling a weed, turning over a garbage can with an opossum in it.

W przeciwnym razie wszystkie wiadomości przekazane na inne konto będą przenoszone do kosza.

To keep all messages in your inbox, select 'keep Google Mail's copy in the Inbox' from the drop-down menu.

A jeśli coś nie jest znormalizowane, "Ups, do kosza.

And so if something isn't standard, "Oops, dumpster."

Tu robię pizzę, w Biosferze 2. ~~~ Koszę zboże na mąkę.

Well, here I am inside Biosphere 2, making a pizza.

Któregoś dnia - to prawdziwy raport - nadchodzi taka wiadomość: "Opos w moim koszu na śmieci.

So one day -- this is an actual report -- this came in: "Opossum in my trashcan. ~~~ Can't tell if it's dead.

Układam piłki do kosza, sprawdzam bandaże elastyczne.

No, I hand out basketballs, check for jockstraps.

Skoro tam będziesz, przynieś ubrania z kosza.

Abby, pour me the clothes all you have in there.

Widziałam dziewczynki traktowane jak kosze na śmieci.

I've seen girls be treated like garbage cans.

17 osób było zakochanych z wzajemnością, a 15 właśnie dostało kosza.

17 who were madly in love and their love was accepted; and 15 who were madly in love and they had just been dumped.

To jest powłoka, a to jest kosz, ładownia.

This is the envelope, and this is the gondola, the payload.

Wyrzucasz coś do kosza i z głowy.

You put something in a bin and you don't have to think about it again.

Wierzę w konsekwencję, kiedy to tylko możliwe, odpowiedniki z realnego świata, kosz, gdzie to możliwe, głównie nazywanie rzeczy.

I believe in consistency with possible, real-world equivalents, trashcan folder when possible, label things mostly.

Te ciasta trzeba ukryć w koszu.

Be careful when you put those in the car.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

More translations in the Italian-English dictionary.