Productive idleness:

Play the Memorize game!

Polish-English translation for "kosz"

 

"kosz" English translation

Results: 1-42 of 69

kosz {noun}

kosz {m} [IT]

trash {noun} [IT]

Papierowy kubek pokaże, gdzie kupić więcej kawy, albo gdzie jest kosz na śmieci.

A coffee cup will show where you can find more coffee, or where you can trash the cup.

Aby usunąć wiadomość, wybierz ikonę folderu i przenieś wiadomość do folderu „Trash” (Kosz).

To delete a message, tap the Folder icon and move the message to 'Trash.'

Jeśli nie widzisz opcji Wszystkie lub Kosz, kliknij link Pozostałe na dole listy etykiet.

If you do not see All Mail or Trash, click the more link at the bottom of your labels list.

Aby jednocześnie usunąć trwale wszystkie wiadomości z folderu Kosz:

To permanently delete all of the messages in your Trash at once:

Kliknij Opróżnij kosz, aby na zawsze usunąć wszystkie elementy.

Click Empty Trash to delete all of the items in it forever.

kosz {m} [sports]

basket (to score/make a basket) {noun} [sports]

Nie wiem czy to czasem nie mówi się "kosz-biustonosz" ale pewnie jest to coś podobnego.

I don't know if this is called a basket-bra, but it ought to be something like that.

To mi jeszcze ukazał panujący Pan, oto był kosz letniego owocu.

Thus the Lord Jehovah showed me: and, behold, a basket of summer fruit.

Dotknęłam i wykrzyknęłam: "Boże, to tylko kosz na pranie".

And I touched it and I went, "Oh my God, it's a laundry basket."

Kosz jest zrobiony z pionowych i poziomych elementów.

A basket is made up of horizontal and vertical elements.

Przeklęty kosz twój, i dzieża twoja.

Cursed shall be thy basket and thy kneading-trough.

kosz {m} (also: kobiałka)

basket {noun}

kosz (rękojeści) {m} [sports]

guard {noun} [sports]

kosz {m} (also: koszyk, kosz piknikowy, kosz na brudną bieliznę)

hamper {noun}

kosz {m} (also: kibel, kibelek)

trash can {noun}

Ponadto gdy przeciągasz aplikację, w prawym dolnym rogu pojawia się kosz „Usuń z Chrome”.

Alternatively, when you click and drag an app, the “Remove from Chrome” trash can appears at the lower-right hand corner.

Jeśli właściciel przeniósł swój dokument lub plik do kosza, może wykonać poniższe czynności, aby przenieść element z powrotem na listę dokumentów.

If the owner of a doc or file moved it to the trash, the owner can follow these steps to move the item back into their Documents List.

kosz {m} (also: właz)

scuttle {noun}

kosz (na plecy/zwierzę juczne) {m}

pannier (basket) {noun}

kosz (na ryby, homary) {m}

creel {noun}

kosz {m} [IT]

recycle bin {noun} [IT]

kosz (na maszcie) {m} [naut.] (also: bocianie gniazdo)

foretop {noun} [naut.]
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "kosz":

 

Similar translations

Similar translations for "kosz" in English

 

Context sentences

Context sentences for "kosz" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Wierzymy, że Europejczycy wreszcie zagłosują i wyrzucą ten traktat do kosza.

We believe that Europeans must finally vote and throw this treaty into the sea.

Chciałem, żeby dobrze strzelali z dystansu, ale też byli dobrzy w strzelaniu spod kosza.

I wanted them to be able to shoot from the outside. ~~~ I wanted them to be good inside too.

Czy zamierza je uwzględnić, czy opinie te zostaną po prostu wyrzucone do kosza?

Is it going to take notice of them or are these opinions simply going to be thrown in the bin?

Papierowe odpadki oraz zużyte waciki można wyrzucić do zwykłego kosza na śmieci.

Waste paper and used wipes can be put in an ordinary rubbish bin.

Leków nie należy usuwać do ścieków lub domowych koszy na śmieci.

Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste.

Nie wyrzucać zużytych strzykawek do kosza ze zwykłymi odpadami z gospodarstwa domowego.

Do not put used syringes into the normal household garbage bin.

"Poszedłem w to miejsce, kosz na śmieci był z tyłu domu.

And the next report we got said, "I walked over to this location, found the trashcan behind the house.

Odsnieżenie hydrantu, wyrwanie chwastu, przewrócenie na bok kosza, do którego wlazł opos.

That could be shoveling out a hydrant, pulling a weed, turning over a garbage can with an opossum in it.

W przeciwnym razie wszystkie wiadomości przekazane na inne konto będą przenoszone do kosza.

To keep all messages in your inbox, select 'keep Google Mail's copy in the Inbox' from the drop-down menu.

A jeśli coś nie jest znormalizowane, "Ups, do kosza.

And so if something isn't standard, "Oops, dumpster."

Któregoś dnia - to prawdziwy raport - nadchodzi taka wiadomość: "Opos w moim koszu na śmieci.

So one day -- this is an actual report -- this came in: "Opossum in my trashcan. ~~~ Can't tell if it's dead.

Układam piłki do kosza, sprawdzam bandaże elastyczne.

No, I hand out basketballs, check for jockstraps.

Skoro tam będziesz, przynieś ubrania z kosza.

Abby, pour me the clothes all you have in there.

Widziałam dziewczynki traktowane jak kosze na śmieci.

I've seen girls be treated like garbage cans.

17 osób było zakochanych z wzajemnością, a 15 właśnie dostało kosza.

17 who were madly in love and their love was accepted; and 15 who were madly in love and they had just been dumped.

Dzisiaj od własnych zobowiązań odchodzi i to, co wspólnie ustaliła 1 września, dziś wyrzuca do kosza.

It is now retreating from its own undertakings, and what was jointly agreed on 1 September has now been tossed aside.

To jest powłoka, a to jest kosz, ładownia.

This is the envelope, and this is the gondola, the payload.

Jeśli nie, wtedy obawiam się, że rezolucja ta, tak jak wszystkie poprzednie, wyląduje w koszu na śmieci generała Than Shwe.

If not, then I fear this resolution, like all the previous ones, will end up in General Than Shwe's dustbin.

Lecz nie rozwiązuje to sedna problemu, a więc jest to polityka, którą powinno się umieścić w koszu na śmieci.

But this does not sort out the root of the problem, in that this is a policy that deserves to be consigned to the rubbish bin.

Wyrzucasz coś do kosza i z głowy.

You put something in a bin and you don't have to think about it again.
 

Forum results

"kosz" translation - forum results

 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

More translations in the English-Chinese dictionary.