Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

Polish-English translation for "kwiaty"

 

"kwiaty" English translation

Results: 1-15 of 15

kwiaty {noun}

kwiaty (kwiecie) {f pl}

blossoms {pl}

kwiaty {f pl} (also: kwiat, kwiecie)

blossom {noun}

kwiat {noun}

kwiat {m}

flower {noun}

Patrząc na ten kwiat, Darwin powiedzieł: "Wydaje mi się, że coś ewoluowało wspólnie z tym."

And Darwin said, looking at this flower, "I guess something has coevolved with this."

Wyrasta jako kwiat, i bywa podcięty, a ucieka jako cień, i nie ostoi się.

He cometh forth like a flower, and is cut down: He fleeth also as a shadow, and continueth not.

Trawa usycha, kwiat opada; ale słowo Boga naszego trwa na wieki.

The grass withereth, the flower fadeth; but the word of our God shall stand forever.

Jako winna macica utraci niedojrzałe grona swoje, a jako oliwa kwiat swój zrzuci.

He shall shake off his unripe grape as the vine, And shall cast off his flower as the olive-tree.

Dni człowiecze są jako trawa, a jako kwiat polny, tak kwitnie.

As for man, his days are as grass; As a flower of the field, so he flourisheth.

kwiat {m}

bloom {noun}

Jest to bardzo żyzne medium. ~~~ wygląda na to, że wizualizacje, infografiki, wizualizacje danych, są kwiatami powstającymi z owego medium.

But it's a really fertile medium, and it feels like visualizations, infographics, data visualizations, they feel like flowers blooming from this medium.

kwiat {m} (also: kwiaty, kwiecie)

blossom {noun}

Bo przed zbieraniem wina, gdy się puści pączki, a kwiat wyda grono cierpkie jeszcze rosnące, tedy oberznie latorostki nożami, a gałęzie odejmie i obetnie.

For before the harvest, when the blossom is over, and the flower becometh a ripening grape, he will cut off the sprigs with pruning-hooks, and the spreading branches will he take away [and] cut down.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "kwiat":

 

Similar translations

Similar translations for "kwiaty" in English

 

Context sentences

Context sentences for "kwiaty" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Stworzyli więc takie komórki które, gdy znajdowały się w fazie wykładniczego wzrostu, pachniały jak kwiaty starzęśli rozesłanej.

So they engineered these cells so that when they're growing in the exponential phase, they would smell like wintergreen.

Jeśli żyjesz w jednym z rejonów, w których porozrzucanych jest około pół-miliarda min wystarczy rozrzucić te nasiona, a kwiaty wzrosną wokół min.

If you are living in one of the places where the roughly half-billion unaccounted for mines are scattered, you can fling these seeds out into the field.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

More translations in the bab.la English-Italian dictionary.