Got time to kill?

Try our Hangman game

Polish-English translation for "kwiaty"

 

"kwiaty" English translation

Results: 1-18 of 18

kwiaty {noun}

kwiaty (kwiecie) {f pl}

blossoms {pl}

kwiat {noun}

kwiat {m}

flower {noun}

To: Wszelkie ciało jest trawa, a wszystka zacność jego jako kwiat polny.

All flesh is grass, and all the goodliness thereof is as the flower of the field.

Patrząc na ten kwiat, Darwin powiedzieł: "Wydaje mi się, że coś ewoluowało wspólnie z tym."

And Darwin said, looking at this flower, "I guess something has coevolved with this."

Wyrasta jako kwiat, i bywa podcięty, a ucieka jako cień, i nie ostoi się.

He cometh forth like a flower, and is cut down: He fleeth also as a shadow, and continueth not.

Trawa usycha, kwiat opada; ale słowo Boga naszego trwa na wieki.

The grass withereth, the flower fadeth; but the word of our God shall stand forever.

Jako winna macica utraci niedojrzałe grona swoje, a jako oliwa kwiat swój zrzuci.

He shall shake off his unripe grape as the vine, And shall cast off his flower as the olive-tree.

kwiat {m}

bloom {noun}

Jest to bardzo żyzne medium. ~~~ wygląda na to, że wizualizacje, infografiki, wizualizacje danych, są kwiatami powstającymi z owego medium.

But it's a really fertile medium, and it feels like visualizations, infographics, data visualizations, they feel like flowers blooming from this medium.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "kwiat":

 

Similar translations

Similar translations for "kwiaty" in English

 

Context sentences

Context sentences for "kwiaty" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

W celu nauczenia dzieci jak pachną kwiaty i owoce lepiej jest kupić prawdziwe produkty.

To learn what flowers or fruit smell like it is better to buy the natural article.

Rolnictwo cechuje duża dynamika, a jego najsłynniejsze produkty to rośliny i kwiaty cięte.

It has a dynamic agricultural sector and is well known for its plants and cut flowers.

Panie przewodniczący! Dziękuję wszystkim i dziękuję za kwiaty; praca z państwem była przyjemnością.

Mr President, thank you to everyone, and thank you also for the flowers; it was a pleasure to work with you.

Mamy nawet kwiaty w korytarzu i nie są one plastikowe -- one są prawdziwe i widać je w moim budynku każdego dnia.

Because it sets a tone and an attitude about how you feel about people long before you give them the speech.

Jesteśmy przedstawicielami tego samego gatunku, który nadal może rodzić najpiękniejsze kwiaty ogrodu życia.

We are all members of a single species, which is still capable of plucking the best flowers from the garden of life.

Kwiaty ją upiększają, a miód osładza." I powiedziałam: "A co z tą wodą?" I w imieniu łączności, ona powiedziała: "Ach!

And in the name of connectedness, she said, "Oh, it's the Gulf of Mexico."

Stworzyli więc takie komórki które, gdy znajdowały się w fazie wykładniczego wzrostu, pachniały jak kwiaty starzęśli rozesłanej.

So they engineered these cells so that when they're growing in the exponential phase, they would smell like wintergreen.

W 1997 roku kampanie reklamowe zostały uruchomione by promować cięte kwiaty produkowane w UE, gdy import stał się tańszy dzięki zniesieniu taryf.

In 1997 advertising campaigns were run to promote cut flowers produced in the EU when imports became cheaper thanks to the abolition of tariffs.

Jeśli żyjesz w jednym z rejonów, w których porozrzucanych jest około pół-miliarda min wystarczy rozrzucić te nasiona, a kwiaty wzrosną wokół min.

If you are living in one of the places where the roughly half-billion unaccounted for mines are scattered, you can fling these seeds out into the field.

Mija się z celem narzucanie obowiązku, powiedzmy, krajom Ameryki Środkowej, ustanowienia unii handlowej, w ramach której będą sprzedawać sobie nawzajem banany, kawę i cięte kwiaty.

There is no purpose in obliging, let us say, the countries of Central America to form a commercial union among themselves in which they are selling one another bananas and coffee and cut flowers.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

More translations in the bab.la English-Romanian dictionary.