Polish-English translation for "mąż"


Did you mean: maź

PL mąż English translation

mąż {m}

PL mąż
play_circle_outline
{masculine}

mąż (also: małżonek, współmałżonek)
W większości przypadków oprawcą jest mąż, partner lub osoba znajoma.
In most cases, the aggressor is the husband or partner, or an acquaintance.
I mąż córki, również cierpiał z powodu przemęczenia swojej żony.
And the daughter's husband, he also was sick from his wife's exhaustion.
A usłyszawszy żona Uryjaszowa, iż umarł Uryjasz, mąż jej, płakała męża swego.
And when the wife of Uriah heard that Uriah her husband was dead, she made lamentation for her husband.
mąż (also: pan, mężczyzna, człowiek, pionek)
A oto mąż, imieniem Józef, który był senatorem, mąż dobry i sprawiedliwy,
And behold, a man named Joseph, who was a councillor, a good and righteous man
Czemuż się pokazujesz jako mąż strudzony, albo jako mocarz, który nie może wybawić?
Why shouldest thou be as a man affrighted, as a mighty man that cannot save?
Albowiem mąż nie jest stworzony dla niewiasty, ale niewiasta dla męża.
for neither was the man created for the woman; but the woman for the man:

Context sentences for "mąż" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polishwyjść za mąż
PolishTedy odpowiadając, rzekł im Jezus: Synowie tego wieku żenią się i za mąż wydają.
And Jesus said unto them, The sons of this world marry, and are given in marriage:
PolishBoć zaprawdę bez kłamstwa będą mowy moje, a mąż doskonały w umiejętności jest przed tobą.
For truly my words are not false: One that is perfect in knowledge is with thee.
PolishPotwarca nie będzie utwierdzony na ziemi, a mąż okrutny złością ułowiony będąc upadnie.
I know that Jehovah will maintain the cause of the afflicted, And justice for the needy.
PolishMąż, który nie ma mocy nad duchem swoim, jest jako miasto rozwalone bez muru.
He whose spirit is without restraint Is [like] a city that is broken down and without walls.
PolishKról sądem ziemię utwierdza; ale mąż, który dary bierze, podwraca ją.
The king by justice establisheth the land; But he that exacteth gifts overthroweth it.
PolishDla przemierzłej niewiasty, kiedy za mąż idzie, i dla dziewki, kiedy dziedziczy po pani swojej.
For an odious woman when she is married; And a handmaid that is heir to her mistress.
PolishIrzekła Ester: Mąż przeciwnik, a nieprzyjaciel najgorszy jest ten Haman.
And Esther said, An adversary and an enemy, even this wicked Haman.
PolishI odpowiedział mąż niektóry stamtąd, i rzekł: I któż jest ojcem ich?
And one of the same place answered and said, And who is their father?
PolishMąż, którego droga przewrotna, obcym jest; ale sprawa czystego jest prosta.
The way of him that is laden with guilt is exceeding crooked; But as for the pure, his work is right.
PolishSpotkałyśmy młode kobiety - dziewczyny - które w północnej Kenii wychodzą za mąż w coraz młodszym wieku.
We met young women - girls - who were being married at ever younger ages in northern Kenya.
PolishW sądzie żona ograbi go ze wszystkiego za to, że mąż nie płacił za nią składek na ubezpieczenia społeczne.
This poor guy will be skinned in the courts by his wife for not paying the contributions.
PolishSzkoda że nie spotkaliśmy się wcześniej, wyszłabym za mąż za ciebie.
Too bad we didn't meet earlier, I would have married you.
PolishMąż, który miłuje mądrość, uwesela ojca swego; ale kto chowa nierządnicę, traci majętność.
Whoso loveth wisdom rejoiceth his father; But he that keepeth company with harlots wasteth [his] substance.
PolishA gdy był zwleczony z drogi, bieżał każdy mąż za Joabem, goniąc Sebę, syna Bichry.
When he was removed out of the highway, all the people went on after Joab, to pursue after Sheba the son of Bichri.
PolishWażne pytanie w przypadku Alma-Tademy to: czy wyszła za mąż?
And the burning question about Alma-Tadema was: Did she marry?
PolishPrzepasz teraz jako mąż biodra swe: będę cię pytał, a ty mi daj sprawę;
Shall he that cavilleth contend with the Almighty?