Polish-English translation for "mężczyzna"

PL mężczyzna English translation

PL mężczyzna
volume_up
{masculine}

mężczyzna (also: samiec)
volume_up
male {noun}
Ofiarą powinien być mężczyzna, to jedyny warunek.
And it should be a male victim, that's the only thing.
jeśli lek Rebetol przyjmuje mężczyzna, nie powinien mieć kontaktów seksualnych z ciężarną
if you are a male who is taking Rebetol, do not have sex with a pregnant girl or woman unless
(Tak jako napisano w zakonie Pańskim: że wszelki mężczyzna, otwierający żywot, świętym Panu nazwany będzie.
(as it is written in the law of the Lord, Every male that openeth the womb shall be called holy to the Lord),
mężczyzna (also: mąż, pan, człowiek, pionek)
volume_up
man {noun}
Jednym rodzajem uznawanego związku będzie małżeństwo między mężczyzną a kobietą.
The only type of marriage that would be recognised would be one between a man and a woman.
Mężczyzna, który dawał tego wieczoru wykład, był bardzo interesujący.
And the man who talked at that evening lecture was very interesting.
Poszedłem tam, zapukałem do drzwi, otworzył pewien mężczyzna.
And I went to that address and knocked on the door, and a man answered the door.
mężczyzna (also: facet, członek, osobnik, kolega)
volume_up
fellow {noun}
Osiemnastoletni mężczyzna wszedł na minę lądową stając się kolejną ofiarą, jakich jest już wiele, a wśród których są Włosi, Holendrzy i obywatele innych państw europejskich.
An 18-year-old man stepped on a landmine and became one of the already numerous victims, among them Italian, Dutch and other European fellow citizens.

trending_flat
"religijny, praktykujący"

mężczyzna

Context sentences for "mężczyzna" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polish. ~~~ Mężczyzna: Naprawdę?
NK: Well actually I'm here because I'm the architect's son, he was my father.
PolishJak działa Vivanza Vivanza działa tylko wtedy, gdy mężczyzna jest seksualnie pobudzony.
How Vivanza works Vivanza will only work when you are sexually stimulated.
PolishMężczyzna 13: W ciągu 7 lat na wózku zrobiłem więcej niż przez całe wcześniejsze życie.
Thank you for having fed me and raised me, and for making my life of today. ~~~ Thank you.
Polish(śmiech) Gdy tylko jakiś mężczyzna spojrzy na kolegę, ten odwraca wzrok.
(Laughter) As soon as one guy looks up, the other guy will look away.
PolishTen mężczyzna przejechał na czerwonym świetle i potrącił mnie i mojego psa.
What had happened is he ran a red light and hit me and my dog.
PolishNagle zauważyłem, że jakiś mężczyzna osunął się na ziemię.
It was rush hour and thousands of people were streaming down the stairs.
PolishMężczyzna odwrócił się, a potem rozdzielił na 6 identycznych postaci, które zaczęły do niej podchodzić.
And then he divided into six figures in striped shirts, who started walking towards her.
PolishMężczyzna: Nie wiem, jak otwarci na to będą ludzie.
Guy: I don't know how receptive people are going to be to it, though.
PolishZ tego gatunku, gdzie mężczyzna zbiera nasiona z ciężarówki pozostało około 30 ostatnich drzew.
The one where the guy is collecting seeds there on the truck, that is down to about 30 last remaining trees.
PolishMężczyzna, który prowadził tę fundację w Korei powiedział mi o 11-letniej dziewczynce, którą wychowywała babcia.
And the grandmother had never let any Westerners ever see her.
Polish"Rozciągnięcie" Mężczyzna po lewej mówi: "Pieprzę to, sprawdzam mój telefon."
"The stretch." ~~~ OK, the gentleman on the left is saying, "Screw you, I'm going to check my device."
PolishChociaż mężczyzna po prawej zauważył.
Although you can see the gentleman up on the right is busting him.
PolishBył mężczyzną o przyjaznym, radosnym spojrzeniu i ciepłej, żywej gestykulacji, która przypomniała mi mojego ojca.
His name was Raja, and he had kind, twinkly hazel eyes and warm expressive hands that reminded me of my father.
Polish(fortepian) Wiecie, kiedyś moją prezentację obserowował pewien mężczyzna pracowałem wtedy z młodym pianistą.
(Piano) You know, a gentleman was once watching a presentation I was doing, when I was working with a young pianist.
PolishI pewnego dnia przybył mężczyzna i przedstawił się jako Peter Pauling wręczając mi kopię manuskryptu swojego ojca.
And so, one day Peter came in and he said he was Peter Pauling, and he gave me a copy of his father's manuscripts.
PolishTen mężczyzna był prezesem firmy w Ohio.
He was the president of a corporation in Ohio.
PolishMężczyzna: Wysokość 112 kilometrów.
RS: We've got an altitude call of 368,000 feet.
PolishNaprawdę nawet nie wolno nam stać tam, gdzie stoi ten mężczyzna, w spienionej wodzie, na śliskich kamieniach tego progu.
In fact, you're not even allowed to stand where this gentleman is standing, at the foaming, slippery waters at the threshold.
Polish(Mężczyzna: Niech moc będzie z Tobą.)
PolishMężczyzna: Przeprowadzę was przez to.