Polish-English translation for "m.in."

PL m.in. English translation

m.in. [abbreviation]
EN
m. in. [abbreviation]

ENM Polish translation

M {noun} [abbreviation]
PL
M {noun}

PL m.in.
volume_up
[abbreviation]

trending_flat
"między innymi"

m.in.
volume_up
i.a. [abbr.] (inter alia)

Synonyms (English) for "M":

M

Similar translations for "m.in." in English

m noun
English

Context sentences for "m.in." in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishEuropol wspomaga działania organów ścigania państw członkowskich UE dotyczące m.in
Europol supports law enforcement activities of EU Member States in areas such as:
PolishPrzed pochopnymi decyzjami i rozwiązaniami ostrzega nas m.in. dramat Serbii i Kosowa.
The drama of Serbia and Kosovo should caution us against taking hasty decisions.
PolishNatykamy się na magiczne słowa m.in. w obecnych debatach i w rezolucjach.
We hear the magic words, for example, in our current debates and resolutions.
PolishPrezydencja francuska zmieniła również i innych, m.in. Daniela Cohn-Bendita.
The French Presidency has also changed others, such as Daniel Cohn-Bendit.
PolishUnia Europejska opiera się na zasadach, do których należy m.in. poszanowanie praw człowieka.
The European Union is based on principles that include respect for human rights.
PolishDaryfenacyna jest selektywnym antagonistą receptorów muskarynowych typu 3 (M3SRA) in vitro.
Darifenacin is a selective muscarinic M3 receptor antagonist (M3 SRA) in vitro.
PolishPobito także dziennikarzy, m.in. Bena Stockinga z Associated Press.
Journalists were also beaten, including Associated Press reporter Ben Stocking.
PolishChodzi tu m.in. o przestępczość zorganizowaną, działalność mafii, a także handel ludźmi.
This includes organised crime, the activities of the mafia and people trafficking, too.
PolishMam tu na myśli m.in. potrzebę zmiany dyrektywy w sprawie nadużyć na rynkach finansowych.
I refer, for example, to the need to revise the directive on market abuse.
Polishzapalenie narządów miednicy mniejszej o niewielkim i umiarkowanym nasileniu (m. in.
Mild to moderate pelvic inflammatory disease (i. e. infections of female upper genital tract,
PolishUnia Europejska stoi przed wielkim wyzwaniem m.in. ze strony Chin, Indii i Brazylii.
The EU is facing a huge challenge, which is coming from the likes of China, India and Brazil.
PolishKriegenburg reżyserował również gościnnie, m.in. w Bazylei, Bonn i w Hanowerze.
Guest productions in Basel, Bonn and Hanover, among other towns.
PolishTo m.in. od nas tu zebranych zależy, jak ważną rolę będzie on odgrywał w przyszłej Europie.
The importance of the role of volunteering in Europe in the future depends partly on us.
PolishM.in. to one są nadaktywne przy schorzeniach takich jak epilepsja.
And these are some of the cells that might be overactive in disorders such as epilepsy.
PolishStało się tak m.in. z powodu sporów pana Juszczenki i pani Tymoszenko.
This is because of the dispute between Mrs Tymoshenko and Mr Yushchenko, among other things.
PolishDorsz jest zatem naturalnym hamulcem zakwitów alg, m. in. w Bałtyku.
Cod naturally controls the spread of algae, notably in the Baltic Sea.
PolishSzereg innych spraw zostało także poruszonych, m.in. sprawa praw człowieka.
A range of other issues were addressed, including human rights.
PolishStaje się to coraz ważniejsze, co zauważył m.in. mój przedmówca pan poseł Sógor.
This is becoming increasingly necessary, as pointed out, for example, by Mr Sógor in the previous speech.
PolishDlatego m.in. jest to wspólne zadanie dla Unii Europejskiej.
This is one of the reasons why it is a common task for the European Union.
PolishWiąże się to m.in. z urodzeniem i wychowaniem dzieci.
This is partly due to their role in childbearing and bringing up their families.