Professional translators one click away

Polish-English translation for "matematyka"

 

"matematyka" English translation

Results: 1-22 of 36

matematyka {noun}

mathematics {noun}

I ta matematyka jest kluczowa dla najlepszych programów uczenia maszyn, które teraz mamy.

And that mathematics is at the core of the best machine learning programs that we have now.

Są jednak konieczne, są konieczne aby ta matematyka zadziałała.

But they're necessary: they're necessary to make that mathematics work.

Bardzo podobna matematyka, ale była tam całkiem nowa symetria.

Mathematics very similar, but there was a whole new symmetry.

Prawdopodobieństwo i statystyka to matematyka gier i hazardu.

I mean, probability and statistics, it's the mathematics of games and gambling.

U podstaw internetu leży matematyka. ~~~ Zaczyna się od kodu binarnego.

The Internet starts with mathematics, it starts with binary.

matematyka {f} (also: matma)

math {noun} [Amer.] [coll.]

Można więc uważać, że matematyka została uwolniona od obliczeń.

So I think in terms of the fact that math has been liberated from calculating.

I to właśnie algorytmy, które są w zasadzie matematyką, używaną przez komputery do różnych rzeczy.

And it's specifically algorithms, which are basically the math that computers use to decide stuff.

Matematyka jest potrzebna światu bardziej niż kiedykolwiek.

Yet math is more important to the world than at any point in human history.

Kluczem jest zrozumienie, że matematyka nie jest równa liczeniu.

See, crucial point here: math is not equal to calculating.

Zyskają doświadczenie przy trudnych zadaniach... ~~~ Możliwość zabawy matematyką, interakcji z nią, czucia...

And experience of harder problems -- being able to play with the math, interact with it, feel it.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "matematyka":

 

Similar translations

Similar translations for "matematyka" in English

 

Context sentences

Context sentences for "matematyka" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Von Neumann oraz jeden logik i jeden matematyk z armii złożyli to wszystko razem.

Von Neumann, and a logician, and a mathematician from the army put this together.

Jedynym sposobem znanym matematykom, by modelować tę strukturę, jest szydełkowanie.

And the only way that mathematicians know how to model this structure is with crochet.

Opowieść chciałbym zacząć od Niemiec w roku 1877, od matematyka nazwiskiem Georg Cantor.

I want to start my story in Germany, in 1877, with a mathematician named Georg Cantor.

Byłem dobry z plastyki i matematyki, a mój ojciec mówił: "John jest dobry w matematyce".

as most of you who are creatives, your parents all told you not to be creative, right?

Jeśli dziecko uwielbia samochody, z ich pomocą naucz je matematyki.

Let's figure out how long it takes a racecar to go a certain distance.

Wtedy, i tylko wtedy, wprowadzamy układ współrzędnych Matematyka służy rozmowie.

And then and only then, we throw down that mathematical structure.

Chcielibyśmy, by uczniom zapadło to w pamięć, nawet jeśli nie będą studiować matematyki.

This is what we would love students to retain, even if they don't go into mathematical fields.

Szwedzki matematyk, von Koch, zamiast odejmować odcinki postanowił je dodawać.

A Swedish mathematician, von Koch, decided that instead of subtracting lines, he would add them.

To jest bardziej bezpośrednie, pozwala "poczuć" matematykę i przypomina własny dowód Pitagorasa.

And that leaves two open areas that are kind of suspicious ... and bingo.

A poważnie, pod spodem jest dużo matematyki, zarówno do kontroli siatki jak poprawnego działania.

It's kind of a puppeteering thing, where I can use as many fingers as I have to draw and make --

To kluczowa liczba w zestawie matematyka od praw autorskich.

Now this is a key number from the copyright mathematicians' toolkit.

Starożytni Grecy dokonali ogromnych postępów w dziedzinie filozofii, medycyny, matematyki i astronomii.

Their city-states were pioneers in developing democratic forms of government.

Nie ma znaczenia, czy to wiersz, czy tekst o matematyce.

It doesn't matter whether it's a poem or whether it's a mathematical text.

Komputery mogą nam w tym pomóc, czyniąc matematykę bardziej koncepcyjną.

Just to be clear, I think computers can really help with this problem, actually make it more conceptual.

Mam uczniów, których onieśmiela i matematyka i rozmowy.

I've got kids who are mathematically and conversationally intimidated joining the conversation.

Jako student matematyki o gołębim sercu, postanowił zrobić doktorat z socjologii.

My co-author, Sudhir Venkatesh, is the main character.

125 milionów dzieci nie zna matematyki. ~~~ 250 milionów rupii zostało przeznaczonych na szkoły publiczne.

We also heard that 250 billion Indian rupees was dedicated for government schooling.

Chcemy połączyć sztukę, naukę i inżynierię, aby wyłoniła się z nich nowa era matematyki, nauki i sztuki.

Inspire us to think of new ways that we can use this unique instrument that we've created at Santa Barbara.

Uczniowie uważają matematykę za chaotyczną, Uczniowie uważają matematykę za chaotyczną, nieciekawą i trudną.

Those learning it think it's disconnected, uninteresting and hard.

Jednak matematyka nie wyjaśnia tego do końca.

We don't, however, really understand at a mathematical level.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: hemithorax, nerd, nerd, transmural, transmural

Similar words

Have a look at the English-Greek dictionary by bab.la.