Polish-English translation for "matematyka"

PL matematyka English translation

PL matematyka
volume_up
{feminine}

matematyka
U podstaw internetu leży matematyka. ~~~ Zaczyna się od kodu binarnego.
The Internet starts with mathematics, it starts with binary.
Prawdopodobieństwo i statystyka to matematyka gier i hazardu.
I mean, probability and statistics, it's the mathematics of games and gambling.
Są jednak konieczne, są konieczne aby ta matematyka zadziałała.
But they're necessary: they're necessary to make that mathematics work.
matematyka (also: matma)
volume_up
math {noun} [Amer.] [coll.]
Matematyka jest potrzebna światu bardziej niż kiedykolwiek.
Yet math is more important to the world than at any point in human history.
Kluczem jest zrozumienie, że matematyka nie jest równa liczeniu.
See, crucial point here: math is not equal to calculating.
Matematyka nie jest zarezerwowana dla matematyków.
See, in the real world math isn't necessarily done by mathematicians.
matematyka (also: matma)
volume_up
maths {noun} [Brit.] [coll.]
Odsetek uczniów osiągających słabe wyniki w zakresie matematyki i nauk przyrodniczych spada od roku 2006.
The share of low achieving pupils in maths and science has been declining since 2006.
Ponadto, powołano już grupę tematyczną do spraw matematyki, nauk przyrodniczych i technologii.
Moreover, the thematic working group on maths, science and technology has already been established.
Mamy niepowtarzalną okazję sprawienia by matematyka była bardziej życiowa i twórcza. ~~~ by matematyka była bardziej życiowa i twórcza.
So to be clear, what I really am suggesting here is we have a unique opportunity to make maths both more practical and more conceptual, simultaneously.

Synonyms (Polish) for "matematyka":

matematyka

Context sentences for "matematyka" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishWtedy, i tylko wtedy, wprowadzamy układ współrzędnych Matematyka służy rozmowie.
And then and only then, we throw down that mathematical structure.
PolishOpowieść chciałbym zacząć od Niemiec w roku 1877, od matematyka nazwiskiem Georg Cantor.
I want to start my story in Germany, in 1877, with a mathematician named Georg Cantor.
PolishTo kluczowa liczba w zestawie matematyka od praw autorskich.
Now this is a key number from the copyright mathematicians' toolkit.
PolishMam uczniów, których onieśmiela i matematyka i rozmowy.
I've got kids who are mathematically and conversationally intimidated joining the conversation.
PolishZnajdujecie matematyka, fizyka - kogoś, kto rozumie dynamikę tego płynu.
You find yourself a mathematician; you find yourself a physicist -- somebody who understands the dynamics of this fluid.
PolishJednak matematyka nie wyjaśnia tego do końca.
We don't, however, really understand at a mathematical level.
PolishJuż dawno przekroczyłem limit czasu ale oto widzicie Michaela Wiglera, bardzo bystrego matematyka który ostatecznie został fizykiem.
I'm already out of time, but this is Michael Wigler, a very, very clever mathematician turned physicist.
PolishMatematyka jest bardzo popularna.
PolishDla matematyka, jeśli są dwie odpowiedzi, i są nimi zero i jeden, to nasuwa się jeszcze jedna liczba jako trzecia możliwość.
To a mathematician if there are two answers, and the first two are zero and one, there is another number that immediately suggests itself as the third alternative.