×Did you mean: magazynować?

Summary

Our team was informed that the translation for "moczanowa" is missing.

How to write a CV in English

Polish-English translation for "moczanowa"

Translation

"moczanowa" English translation

Did you mean: magazynować?
 

Similar translations

Similar translations for "moczanowa" in English

 

Context sentences

Context sentences for "moczanowa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

zwiększenie aktywności niektórych enzymów we krwi (dehydrogenaza moczanowa).

an increase of certain enzymes in the blood (lactate dehydrogenase).

wzrost niektórych enzymów we krwi (dehydrogenaza moczanowa).

an increase of certain enzymes in the blood (lactate dehydrogenase).

Podczas badań klinicznych u pacjentów z dną moczanową o ostrym przebiegu etorykoksyb podawano przez 8 dni.

In clinical trials for acute gouty arthritis, etoricoxib was given for 8 days.

U niektórych pacjentów przyjmujących tiazyd wystąpienie objawów związanych z hiperurykemią lub dną moczanową może zostać przyśpieszone.

Hyperuricaemia may occur or frank gout may be precipitated in some patients receiving thiazide therapy.

Dna moczanowa Zalecana dawka wynosi 120 mg, jeden raz na dobę; należy ją stosować jedynie w okresie występowania ostrego bólu, maksymalnie przez 8 dni.

Gout The recommended dose is 120 mg once a day which should only be used for the acute painful period, limited to a maximum of 8 days treatment.

U niektórych pacjentów przyjmujących tiazydowe leki moczopędne może wystąpić nadmierne stężenie kwasu moczowego we krwi lub pełnoobjawowa dna moczanowa.

Hyperuricaemia may occur or frank gout may be precipitated in certain patients receiving thiazide therapy.

Substancja aktywna preparatu Fasturtec, rasburykaza, jest enzymem o nazwie oksydaza moczanowa, który jest w stanie przekształcić kwas moczowy w inny związek chemiczny zwany alantoiną.

The active substance in Fasturtec, rasburicase, is an enzyme called urate oxidase, which is able to transform uric acid into another chemical called allantoin.

Przeprowadzono analizy farmakokinetyczne/ farmakodynamiczne populacji wśród 211 pacjentów z hiperurykemią i dną moczanową leczonych produktem ADENURIC w dawce 40 mg - 240 mg cztery razy na dobę.

Population pharmacokinetic/ pharmacodynamic analyses were conducted in 211 patients with hyperuricemia and gout, treated with ADENURIC 40-240 mg QD.

Mimo że dna moczanowa, bóle stawów i kamica nerkowa wystąpiły jako działania niepożądane, związek ze wzrostem stężenia kwasu moczowego spowodawanym produktem Preotact nie został w pełni wykazany.

Although gout, arthralgia and nephrolithiasis were reported as ADRs, the relationship to elevations in uric acid due to Preotact administration has not been fully established.

Wykazano, że doksazosyna nie wpływa niekorzystnie na metabolizm i może być stosowana w leczeniu pacjentów ze współistniejącą astmą, cukrzycą, zaburzeniem czynności lewej komory lub dną moczanową.

Doxazosin has shown to be free of metabolic adverse effects and is suitable for treatment of patients with coexistent asthma, diabetes, left ventricular dysfunction or gout.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: underrated, to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous

Similar words

mocniej · mocniejszy · mocno · mocny · mocodawca · mocować · mocowacz · mocowania · mocowanie · mocz · moczanowa · moczary · moczka · mocznik · moczopędny · moczowód · moczowy · moczyć · moczymorda · moda · modalność

Even more translations in the Korean-English dictionary by bab.la.