Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

Polish-English translation for "morfologia"

 

"morfologia" English translation

Results: 1-20 of 20

morfologia {noun}

morphology {noun}

Funkcje i morfologia ciała, kontrola emocji.

Bodily functionality and morphology and affective self-control.

Inne badania wykazały zmiany we właściwościach spermy (ruchliwość i morfologia) zgodne z obserwowanym zmniejszeniem płodności.

Other studies revealed changes in sperm parameters (motility and morphology) consistent with an observed reduction in fertility.

Morfologia i domysły.

Morphology and a lot of guesswork.

Poza tymi zmianami nie obserwowano wpływu na inne parametry, takie jak ruchliwość i morfologia plemników oraz stężenie hormonu folikulotropowego.

These effects were not associated with changes in other parameters such as motility, morphology and FSH.

morfologia {f} [med.] (also: morfologia krwi)

blood count {noun} [med.]

W czasie leczenia należy raz w tygodniu wykonywać badania krwi (morfologia z rozmazem).

During treatment a complete blood count should be obtained weekly.

badań biochemicznych krwi i morfologia krwi)

changes in blood test results (such as blood chemistry and blood count)

W czasie leczenia należy wykonywać badania krwi (morfologia z rozmazem) w 22. dniu cyklu (21 dni po podaniu pierwszej dawki temozolomidu).

During treatment a complete blood count should be obtained on Day 22 (21 days after the first dose of TMZ).
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "morfologia" in English

 

Context sentences

Context sentences for "morfologia" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Należy regularnie kontrolować pełną morfologię krwi, w tym liczbę płytek (patrz punkty 4. 4 i 4. 8).

Complete blood counts including platelets must be monitored regularly (see sections 4.4 and 4.8).

Należy regularnie kontrolować pełną morfologię krwi, w tym liczbę płytek (patrz punkty 4. 2 i 4. 8).

Complete blood counts including platelets must be monitored regularly (see sections 4.2 and 4.8).

Szukamy tu poszlak, a nie dowodów dotyczących naszego rodowodu. ~~~ Odmienne podejście oferuje nam morfologia.

Possibilities about our ancestry, but not the probabilities that we're really looking for.

Rutynowa ocena takiego zdarzenia niepożądanego powinna obejmować pełną morfologię krwi oraz badanie fizykalne.

Routine assessment of this event should include complete blood counts and physical examination.

Morfologia krwi Należy ściśle monitorować ANC, zwłaszcza podczas kilku pierwszych tygodni leczenia filgrastymem.

Blood cell counts ANC should be monitored closely, especially during the first few weeks of filgrastim therapy.

Morfologia krwi Należy ściśle kontrolować ANC, zwłaszcza podczas kilku pierwszych tygodni leczenia filgrastymem.

Blood cell counts ANC should be monitored closely, especially during the first few weeks of filgrastim therapy.

Morfologia krwi Należy ściśle kontrolować liczbę płytek krwi, zwłaszcza w pierwszych kilku tygodniach leczenia filgrastymem.

Blood cell counts Platelet counts should be monitored closely, especially during the first few weeks of filgrastim therapy.

U pacjentów, u których stosuje się preparat SUTENT należy wykonać morfologię krwi na początku każdego cyklu leczenia.

Complete blood counts should be performed at the beginning of each treatment cycle for patients receiving treatment with SUTENT.

U pacjentów, u których stosuje się preparat SUTENT należy wykonać morfologię krwi na początku każdego cyklu leczenia

Complete blood counts should be performed at the beginning of each treatment cycle for patients receiving treatment with SUTENT.

Z tego powodu, podczas leczenia produktem VELCADE, należy często wykonywać pełną morfologię krwi, w tym liczbę płytek krwi.

Therefore, complete blood counts (CBC) including platelet counts should be frequently monitored throughout treatment with VELCADE.

Leczenie u pacjentów w podeszłym wieku należy ustalić indywidualnie i monitorować uważnie morfologię krwi oraz czynność nerek i wątroby.

Elderly patients should be treated by individual assessment and careful monitoring of the blood counts and of the renal and hepatic function.

Leczenie u osób w podeszłym wieku należy ustalić indywidualnie i monitorować uważnie zarówno morfologię krwi, jak i czynność nerek i wątroby.

Elderly patients should be treated by individual assessment and careful monitoring of the blood counts and of the renal and hepatic function.

U pacjentów z nieprawidłową morfologią krwi oraz z pewnymi innymi działaniami niepożądanymi leczenie należy opóźnić lub odstawić.

Treatment should be delayed or discontinued, or the dose reduced, in patients whose blood counts are abnormal or who have certain other side effects.

Należy wykonywać pełną morfologię krwi tak często, jak to jest konieczne, aby obserwować odpowiedź i toksyczność, jednak co najmniej przed każdym cyklem leczenia.

Complete blood counts should be performed as needed to monitor response and toxicity, but at least prior to each treatment cycle.

Podczas leczenia i do momentu wyzdrowienia należy często wykonywać pełną morfologię z rozmazem krwinek białych i liczbą płytek krwi.

Frequent complete blood counts, including differential white blood cell counts, and platelet counts should be monitored during the treatment and until recovery is achieved.

na pacjenta wykonać standardowe badania hematologiczne i biochemiczne (morfologia z rozmazem, liczba płytek, elektrolity, enzymy wątrobowe, białko w surowicy, bilirubina i kreatynina w surowicy).

electrolytes, liver enzymes, serum protein, serum bilirubin and serum creatinine) are to be conducted in all patients prior to and periodically during systemic treatment with Viraferon. i dic

Pełną morfologię krwi należy wykonywać przed rozpoczęciem leczenia oraz tak często, jak to jest konieczne, aby obserwować odpowiedź i toksyczność, lecz nie rzadziej niż przed każdym cyklem leczenia.

Complete blood counts should be performed prior to initiation of therapy and as needed to monitor response and toxicity, but at a minimum, prior to each treatment cycle.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

morela · morele · morelka · morelowy · morf · morfa · morfem · morfina · morfing · morfizm · morfologia · morfologiczny · morga · Morgan · mormon · mormoni · mormonka · mormoński · moro · Moroni · morowy

More in the German-English dictionary.