Polish-English translation for "na wlasnosc"

PL na wlasnosc English translation

na wlasnosc
Our team was informed that the translation for "na wlasnosc" is missing.

Similar translations for "na wlasnosc" in English

na pronoun
English
na preposition
własność noun

Context sentences for "na wlasnosc" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNie chciano, by garstka projektantów posiadła na własność ważne elementy stroju.
They didn't want a handful of designers owning the seminal building blocks of our clothing.
PolishGdybym posiadał Internet na własność to Napster, Monster i Friendster.com
If I owned the Internet, Napster, Monster and Friendster.com would be one big website.
PolishKurde, mółbyś sobie za to kupić pieprzony stadion na własność.
Hell, you could buy your own goddamn stadium with that.
PolishMamy nasze umysły na własność. I mamy poczucie tego, że każdy z osobna tego doświadcza a nie ktoś siedzący obok.
And we have a sense that it's everyone of us that is experiencing this -- not the person who is sitting next to you.
PolishNie chcemy aby prywatne firmy posiadały nasiona na własność. I wiecie jaka jest moja odpowiedź na te zarzuty?
We don't want companies owning seeds. ~~~ And you know what my response to all of that is? Yes, you're right.
PolishZ tego względu rząd holenderski postanowił przejąć rynek hazardowy na własność i pozwolił na działanie tylko państwowego monopolu gier hazardowych.
For this reason, the Dutch government has decided to take ownership of the gambling market and allow only a State monopoly on gambling.
PolishWspółpraca nie powinna się ograniczać wyłącznie do dzielenia udziałów rynkowych, dostępu do energii i wody czy też rozdawania patentów na własność intelektualną.
Cooperation should not be limited simply to dividing up market shares and access to energy and water or to distributing patents on intellectual property.
PolishOgromne posiadłości prywatne w górach i lasach również powinny przejść na własność rządu, a lasy i komisje leśne powinny być zreorganizowane i usprawnione...
Ownership of large private estates in mountains and forests should also pass to the government and the forests and the forestry commissions should be restructured and improved...