How to write a CV in English

Polish-English translation for "nagłówek"

 

"nagłówek" English translation

Results: 1-12 of 12

nagłówek {noun}

nagłówek {m} [IT] (also: pagina górna)

header {noun} [IT]

W tym celu po prostu wybierz Nagłówek sekcji z menu Dodaj element.

Simply select Section header from the Add item drop-down menu.

Oto przykładowy nagłówek e-maila, którego nadawcą jest PanJones@emailprovider.com, ~~~ a adresatem PanSmith@googlemail.com:

Here's an example of a message header for an email sent from MrJones@emailprovider.com to MrSmith@googlemail.com:

Spójrzcie na ten plik, to nagłówek obrazka, a to kod gdzie zaczyna się atak.

Now, if you'll take a look at this image file -- well there's the image header, and there the actual code of the attack starts.

Twój plik CSV powinien być sformatowany jak tabela. ~~~ Musi zawierać nagłówek lub pierwszy wiersz, który będzie definiować pola w tabeli.

Your CSV file should be formatted as a table and must include a header, or first line, that defines the fields in your table.

Aby wstawiać nagłówki i stopki w dokumencie, kliknij menu rozwijane Wstaw i wybierz polecenie Nagłówek lub Stopka.

To insert headers and footers in your doc, click the Insert drop-down menu and select Header or Footer. ~~~ Type the text for your header or footer in the area with dotted lines.

nagłówek {m} (also: stolica, kapitał, duża litera, wielka litera)

capital {noun}

nagłówek {m} (also: tytuł)

heading {noun}

Aby utworzyć nagłówek na podstawie istniejącego tekstu:

To create a heading from existing text:

nagłówek {m} (also: tytuł)

headline {noun}

A teraz spójrzmy na ostatni nagłówek: młode kobiety zarabiają więcej niż młodzi mężczyźni.

And look at that last headline -- young women earning more than young men.

Ten nagłówek dostałam od firmy zajmującej się badaniami rynkowymi.

That particular headline comes to me from a market research firm.

Jeśli chcesz, aby nagłówek naprawdę się wyróżniał, pomyśl o umieszczeniu w nim słów kluczowych.

If you really want your headline to stand out, consider including keywords.

To nie jest tylko zabawny nagłówek. ~~~ To innowacja.

Now, it's not just a funny headline -- it's innovative.

To nagłówek z brytyjskiego Daily Telegraph.

This is a headline from the Daily Telegraph in the U.K. "A glass of red wine a day could help prevent breast cancer."

nagłówek {m} (also: papier firmowy)

letterhead {noun}
caption {noun}

nagłówek {m} (also: kategoria, tytuł, instrukcja, wyjaśnienie)

rubric {noun}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "nagłówek" in English

 

Context sentences

Context sentences for "nagłówek" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek kolumny lub wiersza i wybierz „Wstaw N”.

If you'd like to insert multiple rows or columns, highlight the number of columns or rows you wish to insert.

Aby usunąć nagłówek lub stopkę, po prostu usuń ich treść, a następnie kliknij w dowolnym miejscu obszaru edytowania dokumentu.PokrewneZmiany

Tell us how we're doing - Answer five short questions about your help center experience ~~~ Looking to learn more about the new Google bar at the top of Docs?

W 2004 roku obszary te zostały rozdzielone między komisje, w związku z czym obecnie transport i turystykę obejmuje jeden nagłówek, a rozwój regionalny - drugi.

In 2004, those areas were divided between committees, and we now have transport and tourism in one and regional development in another.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

Have a look at the Norwegian-English dictionary by bab.la.