Search for the most beautiful word
donuts
tremendousness

VOTE NOW

Polish-English translation for "nagi"

 

"nagi" English translation

Results: 1-22 of 22

nagi {adjective}

nagi {adj. m} (also: goły, jawny, obnażony, nieskrywany)

naked {adj.}

Opuszczając samolot jesteś prawie nagi.

When you go out of an airplane you are almost naked.

Szymon tedy Piotr, usłyszawszy iż Pan jest, przepasał się koszulą, (albowiem był nagi) i rzucił się w morze.

So when Simon Peter heard that it was the Lord, he girt his coat about him (for he was naked), and cast himself into the sea.

A ten nagi i dwunożny.

That one is a naked biped.

Nad tem kwilić i narzekać będę, chodząc zewleczony i nagi; uczynię lament jako smoki i narzekanie jako młode strusięta;

For this will I lament and wail; I will go stripped and naked; I will make a wailing like the jackals, and a lamentation like the ostriches.

Istnieje zagrożenie, że kiedy sfinalizujemy sprawy w Kopenhadze, będzie to jak bajka Hansa Christiana Andersena, w której król jest rozebrany i chodzi nagi po ulicach miasta.

There is a danger that when we finalise things in Copenhagen, it will be like Hans Christian Andersen's story when the emperor is wearing no clothes or walks naked through the streets of the city.

nagi {adj. m} (also: goły, obnażony, cielisty)

nude {adj.}

nagi {adj. m} (also: czysty, poważny, goły, surowy)

stark {adj.}

nagi {adj. m} (also: goły, nieubrany)

unclad {adj.}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "nagi":

 

Similar translations

Similar translations for "nagi" in English

 

Context sentences

Context sentences for "nagi" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Magyarország Takeda Global R & D Centre (Europe), Nagy- Britannia Tel.: +44 (0) 20 3116 8000

Magyarország Takeda Global R & D Centre (Europe), Nagy-Britannia Tel.: +44 (0)20 3116 8000

Podobnie z myślami: za każdą kryje się czysta, naga świadomość.

Likewise, behind every single thought there is the bare consciousness, pure awareness.

(IT) Panie przewodniczący, panie prezesie Trichet, panie komisarzu, panie i panowie! Król jest nagi!

(IT) Mr President, Mr Trichet, Commissioner, ladies and gentlemen, the king has no clothes!

Tak wygląda naga prawda o tym, co myślą obywatele UE.

This is the bald truth about what EU citizens think.

Önkormányzati Minisztérium Ministry of local government Nagy Imre tér 4. H - 1027 Budapest, Tel: +36 458 1000

Önkormányzati Minisztérium Ministry of local government Nagy Imre tér 4. H - 1027 Budapest, Tel: +36 458 1000

Magyarország Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd., Nagy- Britannia Tel.: +44 (0) 20 3116 8000

Magyarország Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd., Nagy-Britannia Tel.: +44 (0)20 3116 8000

Magyarország Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd., Nagy- Britannia Tel.: + 44 (0) 203 116 8000

Magyarország Takeda Global Research and Development Centre (Europe) Ltd., Nagy-Britannia Tel.: + 44 (0)203 116 8000

Nagy- Britannia Tel: +44 (0) 28 7086 8733

Nagy-Britannia Tel: +44 (0)28 7086 8733

A teraz naga prawda o tym miejscu.

And now let's look at the grand truth of what's there.

Imre Nagy był żarliwym komunistą, a jednak wolał, aby jego kraj wrócił do wolnej Europy, aniżeli pozostawał w obozie sowieckim.

Imre Nagy was a fervent Communist, and yet he opted for his country to return to free Europe rather than remain in the Soviet camp.

♫ nagle bezlistny i nagi

wanwood leafmeal lie; ♫

Jako nagi wyszedł z żywota matki swojej, tak się wraca, jako był przyszedł, a nie odnosi nic z pracy swojej, coby miał wziąć w rękę swoję.

and those riches perish by evil adventure; and if he hath begotten a son, there is nothing in his hand.

Nagie ślimaki doczekały się muszli.

Slugs became snails.

Ułamuj łaknącemu chleba twego, a ubogich wygnańców wprowadź do domu twego; ujrzyszli nagiego, przyodziej go, a przed ciałem swojem nie ukrywaj się.

Is it not to deal thy bread to the hungry, and that thou bring the poor that are cast out to thy house?

Ileż to razy obserwowałam rozbieżności pomiędzy europejską administracją, realizującą jakiś nagi cel polityczny, a rzeczywistymi troskami ludzi!

On how many occasions have I observed the discrepancies between the European administration pursuing a blunt policy goal and peoples' real concerns?

Występowałam nago, aby postać nie niosła implikacji kulturowych lub związanych z konkretną epoką.

So I wanted to create a fictional character or an animal that dwells in these underground spaces, and the simplest way to do it, at the time, was to model myself.

Onegoż czasu rzekł Pan przez Izajasza, syna Amosowego, mówiąc: Idź, a rozwiąż wór z biódr twoich, a bóty twoje zzuj z nóg twoich; i uczynił tak, i chodził nago i boso.

at that time Jehovah spake by Isaiah the son of Amoz, saying, Go, and loose the sackcloth from off thy loins, and put thy shoe from off thy foot.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

nagabywać · nagabywanie · nagadać · nagan · nagana · naganiać · naganiacz · nagannie · naganny · nagazowany · nagi · nagiąć · nagietek · naginać · naglący · nagle · naglić · nagminny · nagniotek · nago · nagolenica

Moreover bab.la provides the English-Romanian dictionary for more translations.