bab.la Language World Cup 2016

PL
VS
FI
Kocham Cię Mä rakastan sua

Vote for your favourite language!

Polish-English translation for "napiecie miesni"

Translation

"napiecie miesni" English translation

Request the addition of this translation into the dictionary. We will try our best to include it within the next 24 hours.
If you are looking for translations of a phrase or a sentence, please post your question regarding the translation in the forum.
 

Context sentences

Context sentences for "napiecie miesni" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Drgawki, wzmożone napięcie mięśni, drżenie, senność, bóle głowy, parestezje,

Convulsion, hypertonia, tremor, somnolence, headache, paraesthesia

sztywność mięśni (wzmożone napięcie), bolesność mięśni (mialgia), osłabienie mięśni

muscle stiffness (hypertonia), painful muscles (myalgia), muscular debility (myasthenia), back

objawami są: hipotermia, zmniejszone napięcie mięśni, bradykardia oraz niedociśnienie tętnicze.

Other symptoms may be hypothermia, decreased muscle tonus, bradycardia, hypotension.

niewydolność narządów, ból, zwiększone napięcie mięśni, zatrzymanie wody i obrzęk części

failure of organs, pain, increased muscle tension, water retention and swelling in parts of the

Zaburzenia mięśniowo- szkieletowe i tkanki łącznej Wzmożone napięcie° Bóle mięśniowe *° Nużliwość mięśni

Musculoskeletal and connective tissue disorders Hypertonia° Myalgia *° Myasthenia

Ból mięśni, Zapalenie stawów Zwiększone napięcie i kurcze mięśni

Myalgia Arthritis Increased muscle tone and cramping

Zaburzenia mięśniowo- szkieletowe, tkanki łącznej i kości Wzmożone napięcie° Bóle mięśniowe *° Nużliwość mięśni

Musculoskeletal and connective tissue disorders Hypertonia° Myalgia *° Myasthenia

sztywność mięśni, wzmożone napięcie mięśniowe

and connective tissue disorders stiffness, hypertonia

nadmierne napięcie mięśni, uczucie ciężkości

Muscle tightness Sensation of heaviness

Drgawki, wzmożone napięcie mięśni, drżenie, senność, zespół miasteniczny, zawroty głowy, bóle głowy, parestezje, zaburzenie smaku

Convulsion, hypertonia, tremor, somnolence, myasthenic syndrome, dizziness, headache, paraesthesia, dysgeusia

zwiększone napięcie mięśni

Small bleedings in your skin due to blood clots

Amlodypina zmniejsza napięcie mięśni gładkich w tętniczkach, a tym samym opór obwodowy i ciśnienie tętnicze krwi.

Amlodipine reduces the tone of smooth muscle in arterioles and hence the peripheral vascular resistance which lowers systemic blood pressure.

zawroty głowy, parestezje, nadmierna senność, zwiększone napięcie mięśni, neuropatia obwodowa, drżenie lęk, depresja, bezsenność

peripheral oedema, oedema bone pain, leg cramps, arthritis dizziness, paraesthesia, somnolence, hypertonia, peripheral neuropathy, tremor anxiety, depression, insomnia,

śpiączka, udar krwotoczny ośrodkowego układu nerwowego i udar mózgowo - naczyniowy, porażenie i niedowład, encefalopatia, zaburzenia mowy i wysławiania, amnezja wzmożone napięcie nużliwość mięśni

coma, central nervous system haemorrhages and cerebrovascular accidents, paralysis and paresis, encephalopathy, speech and language abnormalities, amnesia

sztywność mięśni (wzmożone napięcie), bolesność mięśni (mialgia), osłabienie mięśni

muscle stiffness (hypertonia), painful muscles (myalgia), muscular debility (myasthenia), back

Zaburzenia mięśniowo- szkieletowe i tkanki łącznej Wzmożone napięcie° Bóle mięśniowe *° Nużliwość mięśni

Musculoskeletal and connective tissue disorders Hypertonia° Myalgia *° Myasthenia

Ból mięśni, Zapalenie stawów Zwiększone napięcie i kurcze mięśni

Myalgia Arthritis Increased muscle tone and cramping

ból w kończynach, ból mięśni, ból pleców, skurcze mięśni, ból stawów, napięcie

pain in extremity, myalgia, back pain, muscle spasms, arthralgia, muscle tightness, musculoskeletal stiffness

Zaburzenia mięśniowo- szkieletowe, tkanki łącznej i kości Wzmożone napięcie° Bóle mięśniowe *° Nużliwość mięśni

Musculoskeletal and connective tissue disorders Hypertonia° Myalgia *° Myasthenia

sztywność mięśni, wzmożone napięcie mięśniowe

and connective tissue disorders stiffness, hypertonia
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: pull the other one, to file away, apple core, curling, gender-fluid

Similar words

Have a look at the English-Japanese dictionary by bab.la.