Daily language articles on LexioPhiles

Polish-English translation for "naprzeciwko"

 

"naprzeciwko" English translation

Results: 1-17 of 17

naprzeciwko {adverb}

naprzeciwko {adv.} (also: vis-à-vis)

opposite {adv.}

Ponownie nałożyć nasadkę na dozownik, trójkątem naprzeciwko wskaźnika dawkowania, tak jak to be

Replace the pen cap with the triangle once again opposite the dosage indicator as shown in Diagram T.

Ponownie nałożyć nasadkę na dozownik, trójkątem naprzeciwko wskaźnika dawkowania, tak jak to pokazano na rycinie T.

Replace the pen cap with the triangle once again opposite the dosage indicator as shown in Diagram T.

Po każdym pełnym obrocie należy sprawdzić czy trójkąt na nasadce dozownika ustawiony jest naprzeciwko wskaźnika dawkowania (patrz rycina O).

After each complete turn make sure that the triangle is opposite the dosage indicator (see Diagram O).

Nałożyć nasadkę wielodawkowego automatycznego dozownika leku IntronA, roztwór do wstrzykiwań, „ trójkątem ” naprzeciwko wskaźnika dawkowania, tak jak to pokazano na Rycinie L.

Replace the IntronA, solution for injection, multidose pen cap with the ‘triangle’ opposite the dosage indicator as seen in Diagram L.

do Nałożyć nasadkę wielodawkowego automatycznego dozownika leku Viraferon, roztwór do wstrzykiwań, „ trójkątem ” naprzeciwko wskaźnika dawkowania, tak jak to pokazano na Rycinie L.

Replace the Viraferon, solution for injection, multidose pen cap with the ‘triangle’ opposite the dosage lon indicator as seen in Diagram L.

naprzeciwko {preposition}

naprzeciwko {prp.} (also: przeciw, naprzeciw, w zamian)

opposite {prp.}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "naprzeciwko":

 

Context sentences

Context sentences for "naprzeciwko" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Harvard Yard, północnowschodni róg, Lowell House, naprzeciwko jej sypialni.

Harvard Yard, northeast corner, Lowell House, across from her dorm.

Stoję naprzeciwko jednego z moich ulubionych obrazów. ~~~ "Żniwa" autorstwa Pieter'a Breugel'a, w Met.

So now I'm in front of one of my favorite paintings, "The Harvesters" by Pieter Bruegel at the Met.

Nast pnie zdj nasadk i zało y j w taki sposób, aby 0 znajdowało si naprzeciwko wska nika wyboru dawki.

Then take the cap off and put it back on again, lining up the 0 next to the dosage indicator.

Następnie zdjąć nasadkę i założyć ją w taki sposób, aby 0 znajdowało się naprzeciwko wskaźnika wyboru dawki.

Then take the cap off and put it back on again, lining up the 0 next to the dosage indicator.

Nale y dobrze zamkn wstrzykiwacz Insulatard NovoLet, tak, aby 0 znalazło si naprzeciwko wska nika wyboru dawki.

Close your Insulatard NovoLet fully with 0 next to the dosage indicator.

Nale y dobrze zamkn wstrzykiwacz Protaphane NovoLet, tak, aby 0 znalazło si naprzeciwko wska nika wyboru dawki.

Close your Protaphane NovoLet fully with 0 next to the dosage indicator.

Wychowałam się naprzeciwko narkotykowej meliny.

I grew up with a crack house across the street.

Na jej cześć wybudował świątynię, naprzeciwko własnej.

So, he built a temple in her honor, facing his.

Gracz nr 1 i nr 2 siedzą naprzeciwko siebie. ~~~ A gra jest bardzo prosta.

We tell them they're going to play a game.

Ale Michlot spłodził Symejasza; a ci także naprzeciwko braci swych mieszkali w Jeruzalemie z braćmi swymi.

And Mikloth begat Shimeah.

Minowicie twarz ludzka była naprzeciwko palmy z jednej strony, a twarz lwięca naprzeciwko palmy z drugiej strony; tak uczyniono po wszystkim domu wszędy w około.

so that there was the face of a man toward the palm-tree on the one side, and the face of a young lion toward the palm-tree on the other side.

Zaprosiliśmy do doświadczenia kilka osób, nie mówiliśmy im nic o działaniu robota, posadziliśmy ich naprzeciwko robota i poprosiliśmy, żeby rozmawiali z robotem.

We got a bunch of naive subjects in, we didn't tell them anything about the robot, sat them down in front of the robot and said, talk to the robot.

I szum skrzydeł onych zwierząt, które się naspół dotykały, i głos kół naprzeciwko nim, i głos grzmotu wielkiego.

And [I heard] the noise of the wings of the living creatures as they touched one another, and the noise of the wheels beside them, even the noise of a great rushing.

Guzki należy wstępnie naświetlać dawką światła 50 J/ cm długości dyfuzora dyfuzorem z krótkim światłowodem (< 2, 5 cm), umieszczonym dokładnie naprzeciwko guzków.

Also, whenever possible, the BO segment selected for the first light applications should include normal tissue margin of a few millimetre at the proximal and distal ends.

UNICEF wyszedł naprzeciwko i zaproponował, "Kupimy większość siatek i rozdamy je jako część światowych funduszy i dar Narodów Zjednoczonych dla kobiet w ciąży i dzieci, za darmo."

UNICEF came forward and said, "We'll buy most of the nets, and then we'll give them away, as part of the global fund's and the U.N.'s commitment to pregnant women and children, for free."
 

Forum results

"naprzeciwko" translation - forum results

 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

More in the English-Hungarian dictionary.