Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Polish-English translation for "niebieski ptak"

 

"niebieski ptak" English translation

Results: 1-9 of 9

niebieski ptak {noun}

niebieski ptak {m} (also: rozbójnik, morski rozbójnik)

freebooter {noun}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "niebieski ptak" in English

 

Context sentences

Context sentences for "niebieski ptak" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

I stało się, gdy rozsiewał, że jedno padło podle drogi, a ptaki niebieskie przyleciały i podziobały je.

and it came to pass, as he sowed, some [seed] fell by the way side, and the birds came and devoured it.

I rzekł mu Jezus: Liszki mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda; ale Syn człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił.

And Jesus saith unto him, The foxes have holes, and the birds of the heaven [have] nests; but the Son of man hath not where to lay his head.

Wyszedł rozsiewca, aby rozsiewał nasienie swoje; a gdy on rozsiewał, tedy jedno padło podle drogi i podeptane jest, a ptaki niebieskie podziobały je.

The sower went forth to sow his seed: and as he sowed, some fell by the way side; and it was trodden under foot, and the birds of the heaven devoured it.

Spojrzyjcie na ptaki niebieskie, iż nie sieją ani żną, ani zbierają do gumien, a wżdy Ojciec wasz niebieski żywi je; izali wy nie jesteście daleko zacniejsi nad nie?

Behold the birds of the heaven, that they sow not, neither do they reap, nor gather into barns; and your heavenly Father feedeth them.

Ale gdy bywa wsiane, wzrasta, i bywa największe nad wszystkie jarzyny, i rozpuszcza gałęzie wielkie, tak iż pod cieniem jego mogą sobie czynić gniazda ptaki niebieskie.

yet when it is sown, groweth up, and becometh greater than all the herbs, and putteth out great branches; so that the birds of the heaven can lodge under the shadow thereof.

Jeśli jednak popatrzeć na spektrum, ptaki, tak jak i my, widzą czerwony, zielony i niebieski, i mogą zobaczyć to spektrum.

But if you look at the spectrum, birds and us, we see red, green and blue and see that spectrum.
 

Forum results

"niebieski ptak" translation - forum results

 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

Even more translations in the English-French dictionary by bab.la.