Polish-English translation for "niezastąpiony"

PL niezastąpiony English translation

niezastąpiony {adj. m}
zastąpić {pf. v.}

PL niezastąpiony
play_circle_outline
{adjective masculine}

niezastąpiony (also: nie do zastąpienia)
Jest to możliwość i niezastąpiony sposób uczynienia UE bardziej wolną, bardziej demokratyczną i lepiej prosperującą.
This represents an opportunity and an irreplaceable way of making the EU freer, more democratic and more prosperous.
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest obecnie niezastąpiony, jeśli chodzi o udzielanie pożyczek w UE i poza nią.
The European Investment Bank (EIB) currently plays an irreplaceable role in providing finance in the EU and elsewhere.
Ponadto zmiany te przyczyniają się do zdrowej dywersyfikacji rolnictwa w regionie, który, jak wiemy, jest niezastąpiony dla portugalskiego sektora wyrobów mlecznych.
Furthermore, it contributes to the healthy diversification of agriculture in a region which, as we know, makes an irreplaceable contribution to Portugal's milk sector.
niezastąpiony (also: niezastępowalny)

Synonyms (Polish) for "niezastąpiony":

niezastąpiony
zastąpić