How to write a letter in English

Polish-English translation for "nowotwór złośliwy"

 

"nowotwór złośliwy" English translation

Results: 1-23 of 48

nowotwór złośliwy {noun}

nowotwór złośliwy {m} [med.] (also: rak)

cancer {noun} [med.]

Nowotwory złośliwe Podczas badań klinicznych obserwowano różnice w liczbie przypadków raka w grupie gdzie podawano preparat Xolair w porównaniu z grupą kontrolną.

Malignancies During clinical trials, there was a numerical imbalance in cancers arising in the Xolair treatment group compared with the control group.
carcinoma {noun} [med.]
malignant neoplasm {noun} [med.]
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "nowotwór złośliwy":

 

Similar translations

Similar translations for "nowotwór złośliwy" in English

 

Context sentences

Context sentences for "nowotwór złośliwy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Wpływ leczenia preparatem Kineret na istniejące nowotwory złośliwe nie był badany.

The impact of treatment with Kineret on pre-existing malignancy has not been studied.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania – „ Nowotwory złośliwe ”).

Special Warnings and Special Precautions for Use - " Malignancies ").

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl. cysts and polyps)

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Neoplasms, benign, malignant and unspecified (incl. cysts and polyps)

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Neoplasms benign, malignant and unspecified (including cysts and polyps)

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps)

pasożytnicze Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps)

Zgłoszone nowotwory złośliwe były bardzo zróżnicowane pod względem pochodzenia i umiejscowienia.

The malignancies reported were very diverse in their origin and location.

liczby osób, które stosowały maść Protopy wystąpiły nowotwory złośliwe (np. skóry lub chłoniak).

have used Protopy ointment have had malignancies (for example, skin or lymphoma).

liczby osób, które stosowały maść Protopic wystąpiły nowotwory złośliwe (np. skóry lub chłoniak).

have used Protopic ointment have had malignancies (for example, skin or lymphoma).

Nowotwory łagodne, złośliwe, niespecyficzne (cysty, polipy)

Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps)

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Neoplasms benign and malignant (including cysts and polyps)

Możliwe ciężkie działania niepożądane to ciężkie zakażenia, nowotwory złośliwe oraz reakcje alergiczne.

Possible serious side effects include serious infections, malignancies and allergic reactions.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Infections and infestations Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps)

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy) Niezbyt często: zespół rozpadu guza

Neoplasms benign, malignant and unspecified (including cysts and polyps) Uncommon: tumour lysis syndrome

Zaawansowane nowotwory złośliwe wątroby (patrz punkt 4. 4).

Advanced malignant hepatic tumours (see section 4.4).

Nowotwory złośliwe obserwowano głównie w macicy samic, które otrzymywały lek w dawkach od średnich do dużych.

Malignant tumours were noted predominantly in the uterus of mid- and high-dose females.

Nowotwory złośliwe i zaburzenia limfoproliferacyjne ne

tho Malignancies and lymphoproliferative disorders

Nowotwory złośliwe i zaburzenia limfoproliferacyjne ne

ris Malignancies and lymphoproliferative disorders

Nowotwory złośliwe i zaburzenia limfoproliferacyjne wo

Malignancies and lymphoproliferative disorders no
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

More translations in the English-Czech dictionary.