Polish-English translation for "obelgi"

PL obelgi English translation

obelgi {f pl}

PL obelgi
play_circle_outline
{feminine plural}

obelgi (also: maltretowanie, wyzwisko, nadużycie, znęcanie się)
obelgi (also: zniewagi)
Nieprzemyślane postawy, oskarżenia i obelgi nie pomogą Wenezueli w odnalezieniu drogi do stworzenia państwa demokratycznego, pluralistycznego i wolnego.
Visceral attitudes, condemnation and insults will not be the way to help Venezuela to find the way onto a democratic, pluralist and free pathway.
Równocześnie człowiek pokroju pana Farage'a pojawia się tu w Parlamencie i rzuca obelgi, podczas gdy Europa jest pogrążona w kryzysie i mamy tak wiele ważnych tematów do omówienia.
At the same time, a man like Mr Farage stands here in Parliament and lets fly with insults at a time when Europe is in crisis and we have a great many important matters to debate.
obelgi (also: gromy)

Context sentences for "obelgi" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishDlatego też potępiam obelgi zawarte w omawianym sprawozdaniu.
So I do reject the insult of this report.
PolishRozpoznaję w nich znane metody, do których jego partia ucieka się stale, a które przybierają formę obelgi.
I recognise in them the familiar methods to which his party habitually resorts and which merely amount to a form of insult.