Got time to kill?

Try our Hangman game

Polish-English translation for "obrazek"

 

"obrazek" English translation

Results: 1-23 of 33

obrazek {noun}

obrazek {m} (also: obraz, zdjęcie, film, migawka)

picture {noun}

Osobowość dionizyjska, bierze obrazek i... (śmiech) Na tym polega różnica.

The Dionysian personality takes the picture and goes ... (Laughter) That's the difference.

To samo: dałem jej obrazek, trzymała go przyciśniętego do czoła.

Same thing: gave her a picture, she held it up to her forehead.

A to obrazek, o którym opowiadałem: broń masowego chronienia.

And then this is the picture I mentioned to you -- the weapon of mass protection.

Przyniósł obrazek i spytał "Jaka jest nierówność tej krzywej?"

One day, a friend of mine, to bug me, brought a picture and said, "What is the roughness of this curve?"

Wiem, że w roku 1989 nie rządził on już Związkiem Radzieckim, ale to najlepszy obrazek, jaki mogłem znaleźć.

I know that in 1989 he no longer ruled the Soviet Union, but that's the best picture that I can find.

obrazek {m} [fig.] (also: scenka)

tableau {noun}

obrazek {m} (also: obraz, wizerunek, zdjęcie, wyobrażenie)

image {noun}

Chiny to nie mit czy obrazek; Chiny stały się rzeczywistością dla nas wszystkich i symbolem zmian.

China is not just a myth or an image; China has become a reality to all of us and is a symbol of change.

I jeśli spojrzycie na ten obrazek -- mamy teraz 13 września -- zobaczycie kilka przypadków które się podświetlą.

And if you look at this image -- here we are now in September the 13th -- you're going to see a few cases light up.

Tutaj widzimy obrazek drzewa Stansted.

And that's a little image of the tree of Stansted.

Możemy naruszyć Wasze oczekiwania nt. kształtu, wyobrażenia tego co reprezentuje obrazek.

We can violate your expectations about shape. ~~~ We can violate your expectations on representation -- what an image represents.

Na przykład, patrząc na ten obrazek, jego grafika zachęca oczy do błądzenia wzrokiem, aby wybrać i stworzyć logiczną całość.

So, for example, when you look at this image a good graphic invites the eye to dart around, to selectively create a visual logic.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "obrazek" in English

 

Context sentences

Context sentences for "obrazek" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Widzimy tutaj znany wszystkim obrazek -- zapewne pamiętacie schrony przeciwatomowe.

And this is an interesting icon that happened -- you remember these: fallout shelters.

Gdyby nie dzieciństwo w Nigerii, moja wiedza o Afryce pochodziłaby z popularnych obrazków.

This single story of Africa ultimately comes, I think, from Western literature.

Twój mały obrazek tego budynku, może być wykorzystany w reklamówkach.

And it didn't seem, at least, that your sell outs, whatever they were, were very big.

Ręka Boża w tym obrazku - te pięć wahań - jest tak ważna jak wszystko inne.

And you have the little nonsense which is left. ~~~ Acts of God."

Ta roślina, czyli helicodiceros, jest również znany jako obrazek zdechłego konia.

This, which is helicodiceros, is also known as dead horse arum.

I tak na przykład, widziałam zdjęcia i obrazki przedstawiające smutek i cierpienie.

In the years following, the other stories I heard about the poor growing up were no more positive.

To ważne, żeby pokazywać takie obrazki. ~~~ Ale gdzie te ptaki się potem podzieją?

But really, where are those birds going to get released to?

Bardzo łatwo jest eksportować obrazki, a także klipy wideo HDTV.

It's easy to export snapshots as well as HDTV video clips.

Obrazek ten doskonale uchwycił próżną osobowość Edwardsa.

The description perfectly captured Edwards' personal vanity.

Obrazek ten to dobra ilustracja działań Rosji i europejskiego przedmiotu tych działań.

This incident is a good illustration of Russia's behaviour and of the treatment it metes out to Europe.

Obrazek przedstawiający krowy, czy wielkie sterty obornika.

Cows with a view. ~~~ Steaming piles of humus.

I rozwiązanie, w istocie, jest na tym obrazku.

And we thought for a while of how you might do this and the way, in fact, you do it is what's shown here.

Następny obrazek pokazuje rotującą wersję 3D.

Do you see the fan-like scans made across the sky?

Będzie jeszcze kilka, dla niektórych z was przykrych obrazków - Powiem wam, kiedy możecie znowu patrzeć.

There's going to be a couple more distressing slides for those of you -- I'll let you know when you can look again.

Żyjąca, oddychająca historia obrazkowa, ale w przeciwieństwie do Spiredmana czy Iron Mana, oni naprawdę to potrafią.

A living, breathing comic book series, but unlike Spiderman and Iron Man, these guys can actually do it.

Przepisz zawartość obrazka captcha i kliknij przycisk Prześlij.

Please retype the captcha and click Submit.

zaczęłam od małych obrazków, i kilku mil.

And parallel to my cutting is my running.

Ale wróćmy do tego obrazka. ~~~ Istnieje jedno wyzwanie symbolizowane na górze, ale jest też inne symbolizowane na dole.

There's one challenge symbolized at the top, but there's another challenge to science symbolized at the bottom.

Żeby pomóc wam pojąć skalę tego regresu, zrobiliśmy następny tandetny obrazek, wykorzystując brytyjskie piętrowe autobusy.

To give you a feeling for the scale of the retreat, we did another cheesy illustration, with British double-decker buses.

Jedna osoba siada i rysuje obrazek.

They're laughing because he said,
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

In the Greek-English dictionary you will find more translations.