Polish-English translation for "obrazek"

PL obrazek English translation

obrazek {m}

PL obrazek
volume_up
{masculine}

  1. general
  2. figurative

1. general

obrazek (also: obraz, zdjęcie, film, migawka)
A to obrazek, o którym opowiadałem: broń masowego chronienia.
And then this is the picture I mentioned to you -- the weapon of mass protection.
Osobowość dionizyjska, bierze obrazek i... (śmiech) Na tym polega różnica.
The Dionysian personality takes the picture and goes ... (Laughter) That's the difference.
Ten obrazek jest oznaką cenzury w książkach.
This picture is the hallmark of censorship in the book record.
obrazek (also: wizerunek, obraz, zdjęcie, odzwierciedlenie)
volume_up
image {noun}
Tutaj widzimy obrazek drzewa Stansted.
And that's a little image of the tree of Stansted.
Ten obrazek coś mi przypomina.
Chiny to nie mit czy obrazek; Chiny stały się rzeczywistością dla nas wszystkich i symbolem zmian.
China is not just a myth or an image; China has become a reality to all of us and is a symbol of change.

2. figurative

obrazek (also: scenka)

Context sentences for "obrazek" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishWidzimy tutaj znany wszystkim obrazek -- zapewne pamiętacie schrony przeciwatomowe.
And this is an interesting icon that happened -- you remember these: fallout shelters.
PolishTwój mały obrazek tego budynku, może być wykorzystany w reklamówkach.
And it didn't seem, at least, that your sell outs, whatever they were, were very big.
PolishTa roślina, czyli helicodiceros, jest również znany jako obrazek zdechłego konia.
This, which is helicodiceros, is also known as dead horse arum.
PolishObrazek ten to dobra ilustracja działań Rosji i europejskiego przedmiotu tych działań.
This incident is a good illustration of Russia's behaviour and of the treatment it metes out to Europe.
PolishObrazek ten doskonale uchwycił próżną osobowość Edwardsa.
The description perfectly captured Edwards' personal vanity.
PolishObrazek przedstawiający krowy, czy wielkie sterty obornika.
Cows with a view. ~~~ Steaming piles of humus.
PolishNastępny obrazek pokazuje rotującą wersję 3D.
Do you see the fan-like scans made across the sky?
PolishŻeby pomóc wam pojąć skalę tego regresu, zrobiliśmy następny tandetny obrazek, wykorzystując brytyjskie piętrowe autobusy.
To give you a feeling for the scale of the retreat, we did another cheesy illustration, with British double-decker buses.
PolishJedna osoba siada i rysuje obrazek.
PolishTo jak obrazek z pudełka od puzzli.
PolishGdy Einstein umarł w 1955 roku, niezwykłym hołdem dla jego światowego statusu był obrazek autorstwa Herblocka, który ukazał się w Washington Post.
When Einstein died in 1955, one striking tribute to his global status was this cartoon by Herblock in the Washington Post.
PolishA to obrazek NASA.
PolishTen obrazek jest rozmazany.