Daily language articles on LexioPhiles

Polish-English translation for "obrazek"

 

"obrazek" English translation

Results: 1-22 of 57

obrazek {noun}

obrazek {m} (also: obraz, zdjęcie, film, migawka)

picture {noun}

Za pierwszym razem gdy zobaczyliście ten obrazek, niewiele dla was znaczył.

And so you know when you first saw this picture, it didn't mean quite so much to you.

Osobowość dionizyjska, bierze obrazek i... (śmiech) Na tym polega różnica.

The Dionysian personality takes the picture and goes ... (Laughter) That's the difference.

To samo: dałem jej obrazek, trzymała go przyciśniętego do czoła.

Same thing: gave her a picture, she held it up to her forehead.

A to obrazek, o którym opowiadałem: broń masowego chronienia.

And then this is the picture I mentioned to you -- the weapon of mass protection.

Przyniósł obrazek i spytał "Jaka jest nierówność tej krzywej?"

One day, a friend of mine, to bug me, brought a picture and said, "What is the roughness of this curve?"

obrazek {m} [fig.] (also: scenka)

tableau {noun}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "obrazek" in English

 

Context sentences

Context sentences for "obrazek" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Widzimy tutaj znany wszystkim obrazek -- zapewne pamiętacie schrony przeciwatomowe.

And this is an interesting icon that happened -- you remember these: fallout shelters.

Im wyżej na obrazku, tym wyższa zawartość danego składnika w suplemencie.

So the higher up the image, the more evidence there is for each supplement.

Gdyby nie dzieciństwo w Nigerii, moja wiedza o Afryce pochodziłaby z popularnych obrazków.

This single story of Africa ultimately comes, I think, from Western literature.

Twój mały obrazek tego budynku, może być wykorzystany w reklamówkach.

And it didn't seem, at least, that your sell outs, whatever they were, were very big.

I to jest jeden z pierwszych obrazków jaki stworzyliśmy do analizowania tego fenomenu.

And this is one of the first images we made to study this phenomenon.

Ręka Boża w tym obrazku - te pięć wahań - jest tak ważna jak wszystko inne.

And you have the little nonsense which is left. ~~~ Acts of God."

I używam tego obrazka, by powiedzieć, że to dzieje się z mchami.

And I use this little image to say this is what happens to mosses.

Ta roślina, czyli helicodiceros, jest również znany jako obrazek zdechłego konia.

This, which is helicodiceros, is also known as dead horse arum.

I tak na przykład, widziałam zdjęcia i obrazki przedstawiające smutek i cierpienie.

In the years following, the other stories I heard about the poor growing up were no more positive.

To ważne, żeby pokazywać takie obrazki. ~~~ Ale gdzie te ptaki się potem podzieją?

But really, where are those birds going to get released to?

Film to nie tylko „kolorowe obrazki, ale również cała gama przeżyć akustycznych“.

A film is not just a collection of “colourful images, but also an abundance of listening experiences.”

Bardzo łatwo jest eksportować obrazki, a także klipy wideo HDTV.

It's easy to export snapshots as well as HDTV video clips.

Obrazek ten doskonale uchwycił próżną osobowość Edwardsa.

The description perfectly captured Edwards' personal vanity.

Obrazek ten to dobra ilustracja działań Rosji i europejskiego przedmiotu tych działań.

This incident is a good illustration of Russia's behaviour and of the treatment it metes out to Europe.

Stoję sobie i pokazuję piękne obrazki i mówię o estetyce.

Here I am; I'm showing you some pretty visuals and talking about aesthetics.

Przy otwarciu obrazka ściągnie ten program i go uruchomi.

And when you view this image on your computer it actually is going to download and run that program.

Chiny to nie mit czy obrazek; Chiny stały się rzeczywistością dla nas wszystkich i symbolem zmian.

China is not just a myth or an image; China has become a reality to all of us and is a symbol of change.

Wróćmy do tego obrazka i zastanówmy się nie tylko, kto to zrobił i dla kogo, ale kto wiedział, jak to zrobić.

Go back to this image again and ask yourself, not only who made it and for who, but who knew how to make it.

Dziecko, poniżej 10 lat które nie zostało jeszcze zepsute, na tym obrazku zobaczy delfiny.

If you are a child under the age of 10 who haven't been ruined yet, you will look at this image and see dolphins.

Obrazek przedstawiający krowy, czy wielkie sterty obornika.

Cows with a view. ~~~ Steaming piles of humus.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: bundle of nerves, advance, bottom line, bottom line, bottom line

Similar words

In the English-Portuguese dictionary you will find more translations.