Got time to kill?

Try our Hangman game

Polish-English translation for "obrzek twarzy"

Translation

"obrzek twarzy" English translation

Request the addition of this translation into the dictionary. We will try our best to include it within the next 24 hours.
If you are looking for translations of a phrase or a sentence, please post your question regarding the translation in the forum.
 

Context sentences

Context sentences for "obrzek twarzy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Ból Ból w klatce piersiowej Obrzęk (w tym obrzęk, obrzęk twarzy, obrzęki obwodowe)

Pain Chest pain Oedema (including oedema, facial oedema, peripheral oedema)

reakcje nadwrażliwości obrzęk naczynioruchowy, obrzęk twarzy, pokrzywka

duodenitis hypersensitivity reactions angioedema, face oedema, urticaria

Jeśli u pacjenta wystąpią objawy, takie jak swędzenie całego ciała, obrzęk twarzy i (lub)

If you experience symptoms such as itching all over your body, swelling of your face

Reakcje nadwrażliwości Obrzęk naczynioruchowy Obrzęki twarzy Pokrzywka

Hypersensitivity reactions Angioedema Facial swelling/ oedema Urticaria

Niezbyt często: łysienie, obrzęk twarzy/ uogólnione obrzęki Rzadko: wysypka, świąd, plamica

Uncommon: alopecia, oedema of the face/ general oedema Rare: rash, pruritus, purpura

obrzęk twarzy, warg, języka i (lub) gardła, który może spowodować trudności w przełykaniu,

swelling of the face, lips, tongue and/ or throat which may cause difficulty in swallowing.

jeśli u pacjenta wystąpią objawy, takie jak swędzenie całego ciała, obrzęk twarzy i (lub)

if you experience symptoms such as itching all over your body, swelling of your face and/or

obrzęk, ból, dreszcze, złe samopoczucie obrzęk języka, obrzęk twarzy

pyrexia (fever), asthenia, fatigue oedema, pain, chills, malaise tongue oedema, face oedema

Niezbyt często: łysienie, obrzęk twarzy / uogólnione obrzęki Rzadko: wysypka, świąd, plamica

Uncommon: alopecia, oedema of the face/ general oedema Rare: rash, pruritus, purpura

lub obrzęk twarzy, rąk i stóp, powiek, warg i (lub) języka) w czasie przyjmowania aliskirenu.

swelling of the face, hands and feet, eyes, lips and/ or tongue) when taking aliskiren.

Objawy typu alergicznego (np. reakcja anafilaktoidalna lub wstrząs, obrzęk twarzy, pokrzywka)

Allergic type symptoms (e. g. anaphylactoid reaction or -shock, face oedema, urticaria)

Niezbyt często: obrzęk twarzy, sucha skóra, skłonność do siniaków, poty nocne

face oedema, dry skin, contusion, tendency to bruise, night sweats

Pierwszymi objawami ciężkich reakcji alergicznych mogą być obrzęk twarzy i (lub) gardła.

The first signs of a severe allergic reaction may include swelling of the face and/ or throat.

reakcje nadwrażliwości na światło, rumień dłoniowy, obrzęk twarzy, plamica

Skin ulcer, Rash, Urticaria, Photosensitivity reaction, Palmar erythema, Swelling face, Purpura

reakcji alergicznych lub odczynów skórnych, takich jak obrzęk twarzy, uogólnione reakcje

Allergic or skin reactions such as face swelling, general allergic reactions including allergic

Zmęczenie Reakcje alergiczne, gorączka, zmiany popromienne, obrzęk twarzy, ból, zaburzenia smaku

Allergic reaction, fever, radiation injury, face oedema, pain, taste perversion

Nagły obrzęk warg, twarzy, gardła lub języka, wysypka, trudności z przełykaniem lub oddychaniem.

Sudden swelling of your lips, face, throat or tongue, a rash, swallowing or breathing problems.

Astenia, obrzęk twarzy, ból, pogorszenie stanu ogólnego, dreszcze, choroby zębów, zaburzenia smaku

Asthenia, face oedema, pain, condition aggravated, rigors, tooth disorder, taste perversion

pokrzywka, obrzęk twarzy, wyprysk, nadmierne pocenie się, poty nocne, wypadanie włosów,

urticaria, swelling of the face, eczema, excessive sweating, night sweats, hair loss, acne, dry or

Zgłaszano także przypadki reakcji nadwrażliwości takich jak obrzęk naczynioruchowy i obrzęk twarzy.

There have also been reports of hypersensitivity reactions, such as angioedema and facial swelling.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

Even more translations in the Arabic-English dictionary by bab.la.