How to write a CV in English

Polish-English translation for "odpoczynek"

 

"odpoczynek" English translation

Results: 1-16 of 16

odpoczynek {noun}

odpoczynek {m} (also: wypoczynek, reszta, spoczynek, wytchnienie)

rest {noun}

Wieczny odpoczynek racz dać Panie temu dzielnemu, bohaterskiemu męczennikowi, który zginął dzisiaj w Mosulu.

May the Lord grant eternal rest to the heroic martyr who died today in Mosul.

A gdy im rzekł: Toć jest odpocznienie, sprawcie odpoczynek spracowanemu, toć jest odpocznienie; ale oni nie chcieli słuchać.

to whom he said, This is the rest, give ye rest to him that is weary; and this is the refreshing: yet they would not hear.

Równe warunki dotyczą godzin pracy, czasu na odpoczynek, płatnych urlopów, wysokości płac, statusu pracownika i bezpieczeństwa.

These equal conditions relate to working hours, rest periods, paid leave, salary level, status and safety.

Nie czas na odpoczynek

This ain't no time to rest

Nie zwracano uwagi na przykład na dodatkowy odpoczynek, ani nie uwzględniano między innymi zmian w ramach pracy nocnej.

It paid no attention to additional rest, for example, nor did it take account of changes within the framework of night work, among other things.

odpoczynek {m} (also: relaks, wypoczynek, odprężenie)

relaxation {noun}

odpoczynek {m} (also: wypoczynek, czas wolny)

leisure {noun}
refreshment {noun}

odpoczynek {m} (also: przerwa)

let-up {noun}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "odpoczynek":

 

Similar translations

Similar translations for "odpoczynek" in English

 

Context sentences

Context sentences for "odpoczynek" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Korzystam z okazji, żeby złożyć państwu najlepsze życzenia na trzy tygodnie odpoczynku.

I would like to take the opportunity to extend my best wishes to you all for the three-week break.

Niemasz nic całego w ciele mojem dla rozgniewania twego; niemasz odpoczynku kościom moim dla grzechu mojego.

For mine iniquities are gone over my head: As a heavy burden they are too heavy for me.

Całkowita rzeczywista strata z tytułu kary za 15-minutowe skrócenie obowiązkowego odpoczynku urosła do około 1 750 euro.

This brought the real loss suffered as a result of the fine for the 15-minute violation to approximately EUR 1 750.

SW: Gdy tylko Einstein potrzebuje chwili odpoczynku od swojej pracy w edukowaniu ludzi, uwielbia zajmować się sztuką.

SW: Yeah, it sure can. ~~~ But when Einstein needs to relax from her job educating the public, she loves to take in the arts.

Myślę, że wszyscy tu obecni zasłużyli na odpoczynek.

You all deserved your holiday.

Poświęca także czas na odpoczynek.

And they sacrifice sleep.

USA zaczynają mocno naciskać na ograniczenie lotów nocą, aby chronić mieszkańców, zapewnić im spokój i odpoczynek.

The USA is starting to exert significant pressure to have night flight restrictions, which are in place to protect local residents, relaxed or lifted.

Albowiem gdyśmy przyszli do Macedonii, ciało nasze żadnego odpoczynku nie miało, ale we wszystkiem byliśmy uciśnieni, zewnątrz walki, a wewnątrz postrachy.

For even when we were come into Macedonia our flesh had no relief, but [we were] afflicted on every side; without [were] fightings, within [were] fears.

Poranu siej nasienie twoje, a w wieczór nie dawaj odpoczynku ręce twojej, gdyż ty nie wiesz, co jest lepszego, toli, czy owo, czyli też oboje jednako dobre.

In the morning sow thy seed, and in the evening withhold not thy hand; for thou knowest not which shall prosper, whether this or that, or whether they both shall be alike good.

Nadto sprawił król ucztę wielką na wszystkich książąt swoich, i sług swoich, to jest ucztę Estery, i dał odpoczynek krainom, i rozdawał dary, tak jako przystoi królowi.

Then the king made a great feast unto all his princes and his servants, even Esther's feast; and he made a release to the provinces, and gave gifts, according to the bounty of the king.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: mellow out, sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill

Similar words

More in the Czech-English dictionary.