Polish-English translation for "odstawić"

PL odstawić English translation

odstawić {vb}
odstawić {pf. v.}

PL odstawić
play_circle_outline
{verb}

  1. general
  2. colloquial

1. general

odstawić (also: uważać, zdjąć, odstawiać, przyjmować)

trending_flat
"na bok"

odstawić (also: odstawiać)
odstawić (also: chować, odstawiać, poukładać, zaoszczędzić)

2. colloquial

odstawić (also: odrobić, odrabiać, wypełnić, wypełniać)
Jeśli po zmniejszeniu dawki objawy nie ustępują, lek należy odstawić.
If symptoms do not resolve after dose reduction, treatment should be discontinued.
odstawić (also: odegrać, występować, rozgrywać, rozegrać)
odstawić (also: odstawiać, zwojować)

trending_flat
"kogoś od czegoś"

odstawić (also: odstawiać)
play_circle_outline
to deprive {vb} (sb of sth)

Context sentences for "odstawić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polishodstawić się jak stróż w Boże Ciało
Polishraptownie coś odstawić
PolishNależy odstawić produkt leczniczy Cozaar Comp i ściśle obserwować pacjenta.
Therapy with Cozaar Comp should be discontinued and the patient observed closely.
PolishJeżeli hipokalcemia utrzymuje się, należy obniżyć dawkę lub odstawić preparat Mimpara.
If hypocalcaemia persists, reduce the dose or discontinue administration of Mimpara.
PolishJeżeli hipokalcemia utrzymuje się, należy obniżyć dawkę lub odstawić preparat Parareg.
If hypocalcaemia persists, reduce the dose or discontinue administration of Parareg.
PolishJeżeli hipokalcemia utrzymuje się, należy obniżyć dawkę lub odstawić preparat Parareg.
If hypocalcaemia persists, reduce the dose or discontinue administration of Parareg..
Polishnależy odstawić IL- 2 na 24 godziny, a następnie wznowić leczenie dawką zmniejszoną
IL-2 can be discontinued for 24 hours and then restarted at a 20 % dose reduction level.
PolishPrzed wstrzyknięciem odstawić wstrzykiwacz do osiągnięcia temperatury pokojowej.
Allow the pre- filled pen to reach room temperature before injecting.
PolishLekarz udzieli porady w jaki sposób należy stopniowo odstawić lek EFEXOR DEPOT.
Your doctor will advise you on how you should gradually discontinue Efexor depot treatment.
PolishLekarz udzieli porady w jaki sposób należy stopniowo odstawić lek EFEXOR.
Your doctor will advise you on how you should gradually discontinue Efexor treatment.
PolishW takich przypadkach produkty lecznicze zawierające abakawir należy trwale odstawić.
In such cases medicinal products containing abacavir should be permanently discontinued.
PolishJeśli drgawki wystąpią, należy odstawić cyprofloksacynę (patrz punkt 4. 8).
If seizures occur Ciprofloxacin should be discontinued (see section 4.8).
PolishLiczą się tylko największe grupy; protesty i inne możliwości należy odstawić na boczny tor.
Only the biggest groups count; protests and alternatives have to be sidelined.
PolishProdukt AVONEX należy odstawić u pacjentów, u których rozwinie się postępujące SR.
AVONEX should be discontinued in patients who develop progressive MS.
PolishJeśli po zmniejszeniu dawki objawy nie ustępują, lek należy odstawić.
If symptoms do not resolve after dose reduction, treatment should be discontinued.
PolishPrzed wstrzyknięciem odstawić ampułko- strzykawkę do osiągnięcia temperatury pokojowej.
Allow the pre- filled syringe to reach room temperature before injecting.
PolishJeśli w ciągu następnych 2- 4 tygodni nie nastąpi poprawa kliniczna, należy lek odstawić.
If there is no response within a further 2-4 weeks, then treatment should be stopped.
PolishPrzed wstrzyknięciem odstawić wstrzykiwacz do osiągnięcia temperatury pokojowej. po
Allow the pre- filled pen to reach room temperature before injecting.
PolishNależy odstawić lek Velmetia na czas badania oraz na okres kilku następnych dni,
taking Velmetia at the time of the X -ray and for a few days after