Daily language articles on LexioPhiles

Polish-English translation for "odstawić"

 

"odstawić" English translation

Results: 1-40 of 339

odstawić {verb}

odstawić {vb} (also: odwieźć, zawozić, pochwycić, wodzić)

Może być konieczne odstawienie leku Janumet na kilka dni przed zabiegiem i po zabiegu.

need to stop taking Janumet for a couple of days before and after the procedure

Może być konieczne odstawienie leku Efficib na kilka dni przed zabiegiem i po zabiegu.

need to stop taking Efficib for a couple of days before and after the procedure

Może być konieczne odstawienie leku Velmetia na kilka dni przed zabiegiem i po zabiegu.

need to stop taking Velmetia for a couple of days before and after the procedure

Po stwierdzeniu ciąży lekarz zaleci natychmiastowe odstawienie leku Pritor.

Your doctor will normally advise you to stop taking Pritor as soon as you know you are pregnant.

Po stwierdzeniu ciąży lekarz zaleci natychmiastowe odstawienie leku Karvea.

Your doctor will normally advise you to stop taking Karvea as soon as you know you are pregnant.

odstawić {vb} [coll.] (also: odrobić, wypełnić, robić, zrobić)

to do [did|done] {vb}

Jeśli po zmniejszeniu dawki objawy nie ustępują, lek należy odstawić.

If symptoms do not resolve after dose reduction, treatment should be discontinued.

Czemu nie odstawisz na bok eufemizmów i zaczniesz nazywać rzeczy po imieniu, z całą surowością.

Why don't you leave the euphemisms aside and call things by its name, with all its rawness

Odstawienie preparatu Lyrica także powinno odbywać się stopniowo w okresie co najmniej jednego tygodnia.

Stopping treatment with Lyrica should also be done gradually, over at least one week.

Nagłe odstawienie ramiprylu nie powoduje szybkiego i nadmiernego wzrostu ciśnienia krwi (zjawiska z odbicia).

Abrupt discontinuation of ramipril does not produce a rapid and excessive rebound increase in blood pressure.

Większość działań niepożądanych występujących podczas badań była łagodna i na ogół nie wymagała odstawienia leku.

Most of the adverse reactions occurring during the studies were mild and generally did not require discontinuation of therapy.

odstawić {vb} [coll.] (also: bawić się, pobawić się, odtworzyć, grać na)

odstawić {pf. v.} (also: wydawać, dostarczyć, dowieźć, wydać)

odstawić {pf. v.} [coll.] (also: wpływać, działać, robić, postąpić)

odstawić (kogoś od czegoś) {vb} [coll.] (also: odstawiać)

to deprive [deprived|deprived] (sb of sth) {vb}

odstawić (na bok) {vb} (also: zaoszczędzić, odłożyć, chować, poukładać)

odstawić (na bok) {vb} (also: odstawiać)

odstawić {vb} [coll.] (also: odstawiać, zwojować)

to pull off {vb} [coll.]
 

Similar translations

Similar translations for "odstawić" in English

 

Context sentences

Context sentences for "odstawić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Aby złagodzić objawy zespołu odstawienia, dawkę metadonu zwiększono średnio o 22 %.

The methadone dose was increased by a mean of 22 % to alleviate withdrawal symptoms.

U szczurów efekt ten był odwracalny po 8 tygodniach od odstawienia leczenia.

In rats, these effects were reversible 8 weeks after cessation of treatment.

Należy odstawić produkt leczniczy Cozaar Comp i ściśle obserwować pacjenta.

Therapy with Cozaar Comp should be discontinued and the patient observed closely.

Należy wówczas kontrolować, czy u pacjentów nie wystąpi zespół odstawienia opioidów.

Therefore in such cases, patients should be monitored for opiate withdrawal syndrome.

Jeżeli hipokalcemia utrzymuje się, należy obniżyć dawkę lub odstawić preparat Mimpara.

If hypocalcaemia persists, reduce the dose or discontinue administration of Mimpara.

Jeżeli hipokalcemia utrzymuje się, należy obniżyć dawkę lub odstawić preparat Parareg.

If hypocalcaemia persists, reduce the dose or discontinue administration of Parareg..

Jeżeli hipokalcemia utrzymuje się, należy obniżyć dawkę lub odstawić preparat Parareg.

If hypocalcaemia persists, reduce the dose or discontinue administration of Parareg.

Może być konieczne odstawienie leku Janumet na kilka dni przed zabiegiem i po zabiegu.

need to stop taking Janumet for a couple of days before and after the procedure

Może być konieczne odstawienie leku Efficib na kilka dni przed zabiegiem i po zabiegu.

need to stop taking Efficib for a couple of days before and after the procedure

Jeśli drgawki wystąpią, należy odstawić cyprofloksacynę (patrz punkt 4. 8).

If seizures occur Ciprofloxacin should be discontinued (see section 4.8).

Przed wstrzyknięciem odstawić ampułko- strzykawkę do osiągnięcia temperatury pokojowej.

Allow the pre- filled syringe to reach room temperature before injecting.

Lekarz udzieli porady w jaki sposób należy stopniowo odstawić lek EFEXOR.

Your doctor will advise you on how you should gradually discontinue Efexor treatment.

Należy rozważyć konieczność odstawienia leku (patrz również punkty 4. 3 i 4. 8).

Cessation of therapy with Extavia should be considered (see also sections 4.3 and 4.8).

Przed odczulaniem należy rozważyć czasowe odstawienie produktu TRITAZIDE.

A temporary discontinuation of TRITAZIDE should be considered prior to desensitization.

Może być konieczne odstawienie leku Velmetia na kilka dni przed zabiegiem i po zabiegu.

need to stop taking Velmetia for a couple of days before and after the procedure

W takich przypadkach produkty lecznicze zawierające abakawir należy trwale odstawić.

In such cases medicinal products containing abacavir should be permanently discontinued.

należy odstawić IL- 2 na 24 godziny, a następnie wznowić leczenie dawką zmniejszoną

IL-2 can be discontinued for 24 hours and then restarted at a 20 % dose reduction level.

U 2 % pacjentów wysypka skórna spowodowała konieczność odstawienia leczenia lamotryginą.

The skin rashes led to the withdrawal of lamotrigine treatment in 2 % of patients.

Jeśli w ciągu następnych 2- 4 tygodni nie nastąpi poprawa kliniczna, należy lek odstawić.

If there is no response within a further 2-4 weeks, then treatment should be stopped.

sz Przed wstrzyknięciem odstawić ampułko- strzykawkę do osiągnięcia temperatury pokojowej.

Allow the pre- filled syringe to reach room temperature before injecting.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

Search for more words in the English-Czech dictionary.