Professional translators one click away

Polish-English translation for "osnowa"

 

"osnowa" English translation

Results: 1-6 of 6

osnowa {noun}

osnowa {f}

carcass (of tyre) {noun}

osnowa {f} (also: osad, odkształcenie, wypaczenie, zwichrowanie)

warp {noun}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "osnowa":

 

Similar translations

Similar translations for "osnowa" in English

 

Context sentences

Context sentences for "osnowa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Tak czy inaczej, interesująca jest osnowa dzisiejszych rezultatów.

Having said that, the background to today's outcome is fascinating.

Mogą występować w formie luźnej lub nanocząsteczkowych wydzieleń w osnowie innych materiałów, np. kompozytów.

They occur in free form or as nanoparticle emissions in a matrix of other materials, such as composites.

Ona tedy przybiwszy gwoździem do wału tkackiego rzekła do niego: Filistynowie nad tobą, Samsonie; ale on ocuciwszy się ze snu swego, wyrwał gwóźdź z osnową i z wałem.

And she fastened it with the pin, and said unto him, The Philistines are upon thee, Samson.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: the colour bar, the big banana, look as if one has just stepped out of a bandbox, a blot on someone's escutcheon, to give someone the willies

Similar words

More in the French-English dictionary.