Search for the most beautiful word
carphology
letterheads

VOTE NOW

Polish-English translation for "półpasiec"

 

"półpasiec" English translation

Results: 1-7 of 7

półpasiec {noun}

półpasiec {m} [med.]

shingles {noun} [med.]

zakażenia krwi, zapalenie płuc, półpasiec, zakażenia implantów, zakażenia jamy ustnej np.

infections of the blood, pneumonia, shingles, implant infections, infections of the mouth such as

Wiele różnych chorób takich jak cukrzyca lub półpasiec może wywoływać obwodowy ból neuropatyczny.

A variety of diseases can cause peripheral neuropathic pain, such as diabetes or shingles.

Półpasiec jest wywoływany przez tego samego wirusa, co ospa wietrzna.

Shingles is caused by the same virus that causes chickenpox.

Półpasiec rozwija się u osób, które we wcześniejszym etapie życie, głównie w dzieciństwie, przeszły ospę wietrzną.

Shingles develops in people who have had chickenpox earlier in life, generally as a child.

Półpasiec jest chorobą wywołaną przez wirus ospy wietrznej półpaśca, ten sam wirus, który wywołuje ospę wietrzną.

Herpes zoster, or shingles, is a disease caused by the varicella-zoster virus, the same virus that causes chickenpox.

półpasiec {m} [med.]

zoster {noun} [med.]

niezbyt często: czyrak, liszajec, opryszczka zwykła, półpasiec, wyprysk opryszczkowy skóry

uncommon: furuncle, impetigo, herpes simplex, herpes zoster, herpes simplex dermatitis

Zapalenie tkanki łącznej, zapalenie płuc, opryszczka wargowa, półpasiec

Cellulitis, Pneumonia, Oral herpes simplex, Herpes zoster

Półpasiec Zaburzenia krwi i układu chłonnego Małopłytkowość

Herpes Zoster Blood and lymphatic system disorders

Opryszczka zwykła, półpasiec, objawy grypopodobne

Herpes simplex, herpes zoster, influenza–like symptoms

Posocznica, kandydoza przewodu pokarmowego, zakażenie dróg moczowych, zakażenie wirusem opryszczki zwykłej, półpasiec

Sepsis, gastrointestinal candidiasis, urinary tract infection, herpes simplex, herpes zoster

półpasiec {m} [med.]

herpes zoster {noun} [med.]

niezbyt często: czyrak, liszajec, opryszczka zwykła, półpasiec, wyprysk opryszczkowy skóry

uncommon: furuncle, impetigo, herpes simplex, herpes zoster, herpes simplex dermatitis

Zapalenie tkanki łącznej, zapalenie płuc, opryszczka wargowa, półpasiec

Cellulitis, Pneumonia, Oral herpes simplex, Herpes zoster

Półpasiec Zaburzenia krwi i układu chłonnego Małopłytkowość

Herpes Zoster Blood and lymphatic system disorders

Opryszczka zwykła, półpasiec, objawy grypopodobne

Herpes simplex, herpes zoster, influenza–like symptoms

Posocznica, kandydoza przewodu pokarmowego, zakażenie dróg moczowych, zakażenie wirusem opryszczki zwykłej, półpasiec

Sepsis, gastrointestinal candidiasis, urinary tract infection, herpes simplex, herpes zoster

półpasiec {m} [med.]

zona {noun} [med.]

półpasiec {m} [med.]

shingles {pl} [med.]
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "półpasiec" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze Bardzo często: półpasiec (włącznie z postacią rozsianą).

Common: pneumonia, bronchitis, sinusitis, nasopharyngitis, herpes simplex.

Zakażenia grzybicze Kandydoza Półpasiec Ropień Zakażenie dróg moczowych Zapalenie zatok Zapalenie oskrzeli Zakażenie górnych dróg oddechowych Zapalenie gardła Infekcja

Urinary tract infection Sinusitis Bronchitis Upper respiratory tract infection Pharyngitis Infection Neoplasms, benign, malignant and unspecified (incl. cysts and polyps)
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: mellow out, sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill

Similar words

More in the English-Turkish dictionary.