Polish-English translation for "pamięć"

PL pamięć English translation

PL pamięć
volume_up
{feminine}

  1. general
  2. IT

1. general

pamięć (also: wspomnienie)
volume_up
memory {noun}
Zbiorowe sumienie i pamięć przeszłości pozwolą podnieść wartość chwili obecnej.
A collective conscience and memory of the past is a way of reinforcing the value of the present.
I trzecia: poszerzajmy pamięć poprzez budowanie trwałego obrazu.
And the third is to augment memory by creating a visual persistence.
To 40 takich kineskopów, pamięć wyglądająca jak czterdziestocylindrowy silnik widlasty.
So, there's 40 of these tubes, like a V-40 engine running the memory.
pamięć (also: wspomnienie)
przyszedłeś do mnie, abyś przywiódłszy na pamięć nieprawość moję, umorzył syna mego?!
thou art come unto me to bring my sin to remembrance, and to slay my son!
Pamięć i wiedza mogą przyczynić się do zmniejszenia przypadków zachorowań w przyszłości.
Remembrance of the victims and knowledge of the disease may contribute to a reduction in new cases in the future.
Przywiedź mi na pamięć, sądźmy się społu; powiedz ty, maszli, czembyś się usprawiedliwił?
Put me in remembrance; let us plead together: set thou forth [thy cause], that thou mayest be justified.
pamięć (also: anulacja, powtórka, rewokacja)
volume_up
recall {noun}
Jak państwo pamiętają, w czasie ostatniej sesji miesiąc temu uczciliśmy minutą ciszy pamięć wszystkich osób, które poległy w tym trzęsieniu ziemi.
You will recall that, during the last session a month ago, we observed a one-minute silence in memory of all those who died in the earthquake.
pamięć (also: wspomnienie)
pamięć (also: uwaga, opinia, zdanie, świadomość)
volume_up
mind {noun}
Dlatego obecnie, bardziej niż kiedykolwiek, niezbędna jest pamięć historyczna, życie dniem dzisiejszym, ale przygotowywanie się na przyszłość.
Therefore, it is more necessary than ever to bear history in mind by living our present and preparing for the future.

2. IT

pamięć
volume_up
memory {noun} [IT]
Zbiorowe sumienie i pamięć przeszłości pozwolą podnieść wartość chwili obecnej.
A collective conscience and memory of the past is a way of reinforcing the value of the present.
I trzecia: poszerzajmy pamięć poprzez budowanie trwałego obrazu.
And the third is to augment memory by creating a visual persistence.
To 40 takich kineskopów, pamięć wyglądająca jak czterdziestocylindrowy silnik widlasty.
So, there's 40 of these tubes, like a V-40 engine running the memory.
pamięć (also: zapamiętywanie, przechowywanie)
volume_up
storage {noun} [IT]
pasmo i pamięć są nadmiernie wykorzystywane.
In the process, bandwidth and storage is also wasted.
Format H.264 optymalizuje zapotrzebowanie na zajmowane pasmo i pamięć masową bez pogarszania jakości obrazu.
H.264 optimizes bandwidth and storage use without compromising image quality.
AXIS P7214 obsługuje pamięć masową typu Edge poprzez gniazdo karty pamięci MicroSDHC.
AXIS P7214 provides edge storage through a microSDHC memory card slot.

Synonyms (Polish) for "pamięć":

pamięć

Context sentences for "pamięć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polishszybka pamięć EDO RAM
Polishczterodrożna dzielona asocjacyjna pamięć podreczna
Polishpełna asocjacyjna pamięć podręczna
Polishn-drożna dzielona asocjacyjna pamięć podręczna
Polishpotokowa pamięć podręczna z transmisją seryjną
Polishdwudrożna dzielona asocjacyjna pamięć podręczna
Polishprzywieść na pamięć
Polishprzywodzić na pamięć
Polishnauczyć się na pamięć
Polishuczyć się czegoś na pamięć
PolishByłbym wdzięczny, gdyby zechcieli państwo uczcić pamięć zabitych chwilą ciszy.
I would be grateful if you would take time to remember those who have been killed.
PolishDowiedz się, jak wyczyścić pamięć podręczną i pliki cookie w Centrum pomocy kont Google.
Learn how to clear your cache and cookies in the Google Accounts Help Center.
PolishI rzekł mu: Modlitwy twoje i jałmużny twoje wstąpiły na pamięć przed obliczność Bożą.
And he said unto him, Thy prayers and thine alms are gone up for a memorial before God.
PolishPełna pamięć podręczna przeglądarki może wpływać na funkcje Google Maila i ich wydajność.
A full web browser1 cache can interfere with Google Mail's features and performance.
PolishSpróbuj najpierw wyczyścić pamięć podręczną, a jeśli to nie zadziała – pliki cookie.
Try clearing the cache first, then if that doesn't work, the cookies.
PolishNo i pomyślałam sobie, że może on się stać takim stałym środkiem wspomagającym pamięć.
And I thought it might serve as a kind of permanent mnemonic device.
PolishBo to jedna z tych rzeczy, które zapadają głęboko w pamięć, mam rację?
Because it's one of those things that goes deep with people, am I right?
PolishPonadto każdy z nich zasługuje nawet teraz na indywidualną pamięć i uwagę.
Moreover, each of them would deserve being mentioned and remembered individually here even now.
PolishChcielibyśmy, by uczniom zapadło to w pamięć, nawet jeśli nie będą studiować matematyki.
This is what we would love students to retain, even if they don't go into mathematical fields.
PolishPonad wszystko zapadło jej w pamięć, że ktoś przyniósł jej nawet buty.
The act of kindness she noted above all others: someone had even gotten her a pair of shoes.