Polish-English translation for "pan"

PL pan English translation

EN
volume_up
pan {pron.}
EN
volume_up
PAN {m} [abbreviation]

ENpan Polish translation

volume_up
pan {noun}
volume_up
Pan {noun}
PL
PL

PL pan
volume_up
{masculine}

pan
volume_up
Mr {noun} [Brit.] [abbr.] (title for man)
W pierwszej połowie roku był to pan poseł Böge, w drugiej zaś pan poseł Lamassoure.
In the first half of the year, it was Mr Böge, and in the second, Mr Lamassoure.
Pan poseł Cappato wiele mówił o Tybecie, a także pan poseł Cohn-Bendit i inni.
Mr Cappato was eloquent on Tibet, and Mr Cohn-Bendit and others also spoke.
W tym przypadku rację ma pan przewodniczący Barroso, jak również pan poseł Verhofstadt.
Mr Barroso is correct and Mr Verhofstadt is correct in this instance.
pan
volume_up
Mr. {noun} [Amer.] [abbr.] (title for man)
W pierwszej połowie roku był to pan poseł Böge, w drugiej zaś pan poseł Lamassoure.
In the first half of the year, it was Mr Böge, and in the second, Mr Lamassoure.
Pan poseł Cappato wiele mówił o Tybecie, a także pan poseł Cohn-Bendit i inni.
Mr Cappato was eloquent on Tibet, and Mr Cohn-Bendit and others also spoke.
W tym przypadku rację ma pan przewodniczący Barroso, jak również pan poseł Verhofstadt.
Mr Barroso is correct and Mr Verhofstadt is correct in this instance.
pan (also: lord)
volume_up
lord {noun}
Aleć Pan jest tym Duchem; a gdzie jest ten Duch Pański, tam i wolność.
Now the Lord is the Spirit: and where the Spirit of the Lord is, [there] is liberty.
Jać zaiste uznaję, iż wielki jest Pan, a Pan nasz jest nad wszystkich bogów.
For I know that Jehovah is great, And that our Lord is above all gods.
I żałował Pan tego, a rzekł panujący Pan: I toć się nie stanie.
Jehovah repented concerning this: this also shall not be, saith the Lord Jehovah.
pan (also: dżentelmen, szlachcic, jegomość)
Jeśli ten pan miałby holistyczne wykształcenie, czy siedziałby tam?
So if this gentleman had had a holistic education, would he be sitting there?
Wierzę, że Szanowny Pan Poseł podziela nasze dążenia w tym względzie.
I trust the honourable gentleman shares our wishes in that regard.
Widzę, że pan w pierwszym rzędzie zrobił "Mmmm".
(Piano) There was a gentleman in the front row who went, "Mmm."
pan (also: mąż, mężczyzna, człowiek, pionek)
volume_up
man {noun}
Pierwszy człowiek z ziemi ziemski; wtóry człowiek sam Pan z nieba.
The first man is of the earth, earthy: the second man is of heaven.
Pan Siniora jest godnym człowiekiem, dla którego powinniśmy mieć szacunek.
Mr Siniora is a dignified man, a man we should respect.
Jest pan człowiekiem pokoju; to dlatego otrzymał pan nagrodę Nobla w 1987 roku.
You are a man of peace; that is why you were awarded the Nobel Peace Prize in 1987.
pan (also: pani, władca, mistrz, magister)
volume_up
master {noun}
I odpowiedział Rabsaces: Azaż mię do Pana twego albo do ciebie posłał Pan mój, abym te słowa mówił?
But Rabshakeh said, Hath my master sent me to thy master, and to thee, to speak these words?
Pan odrzekł - "Uczyniłaś co mogłaś - to sukces."
The Master said, 'Thou didst thy best, that is success.'"
Którym odpowiedział Rabsaces: Azaż mię do pana twego, albo do ciebie przysłał Pan mój, abym te słowa mówił?
But Rabshakeh said unto them, Hath my master sent me to thy master, and to thee, to speak these words?
pan
volume_up
sir {noun}
Nie był Pan ciężkim współpracownikiem, tak jak Pan deklarował.
Contrary to what you stated, Sir, you were not a difficult colleague.
. ~~~ Następną, następną trzycyfrową -- (Brawa) -- następną trzycyfrową liczbę, może Pan?
Another, another three-digit -- (Applause) -- another three-digit number, sir?
Żałuję, że pan, nasz przewodniczący, sądzi inaczej.
I find it regrettable that you, Sir, as our President, think otherwise.
pan (also: dżentelmen)
volume_up
gent {noun}
pan
volume_up
mister {noun}
Hej, proszę pana, zapomniał pan reszty.
pan (also: władca, król, mistrz, suweren)
Jaki jest sens posiadania konserwatywnego premiera, skoro suwerenem zostanie pan Tony Blair?
What is the point of having a Conservative Prime Minister if Mr Blair becomes the overlord?

Context sentences for "pan" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polishtemu Pan Bóg daje
Polishjak go Pan Bóg stworzył
PolishPan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy
the mills of God grind slowly, yet they grind exceedingly fine
Polishjak się Pan nazywa?
Polishidź pan w chuj
PolishPierwsza z nich dotyczy znaczenia okręgu Almadén, o którym mówił pan komisarz.
First of all there is the position of Almadén that the Commissioner referred to.
PolishPan wiceprzewodniczący Komisji Kallas przekaże wniosek kolegium w dniu 5 maja.
Commission Vice-President Kallas will send the proposal to the college on 5 May.
PolishPan poseł Alain Lamassoure osiągnął ogromnie dużo, także w dziedzinie konstytucji.
Alain Lamassoure has achieved an enormous amount, including for the Constitution.
PolishWiedzcież, żeć Pan odłączył sobie pobożnego; wysłucha Pan, gdy zawołam do niego.
Stand in awe, and sin not: Commune with your own heart upon your bed, and be still.
PolishPosiadacz tego imienia, pan minister Vizjak, nadaje potężną dynamikę tej debacie.
The bearer of this name, Minister Vizjak, lends this debate a very powerful dynamic.
PolishMamy nadzieję, że pan komisarz przedstawi kilka rozsądnych propozycji w tej sprawie.
We hope that the Commissioner will be making some strong proposals on that point.
PolishCzy jest Pan gotów z takim stanowiskiem wystartować za trzy lata w wyborach?
Is he prepared to stand on that platform in the elections in three years' time?
PolishUważam jednak, że pan poseł wspomniał o mnie, nie rozumiejąc systemu spraw pilnych.
But I think he made reference to my not understanding the system of urgencies.
PolishJak powiedział pan komisarz, nasza polityka wobec Chin musi być jednomyślna.
As the Commissioner said, Europe must be unanimous in its policy towards China.
PolishOznajmił się Pan, gdy uczynił sąd; w sprawie rąk swoich się złośnik usidlił.
The wicked shall be turned back unto Sheol, Even all the nations that forget God.
PolishPan komisarz wspomniał, że regiony górskie sprzeciwiają się jednolitemu rynkowi.
The Commissioner said that mountain regions are opposing the Single Market.
PolishPan komisarz Verheugen przyrzekł, że w odpowiedni sposób wykorzysta te środki.
Commissioner Verheugen has promised that he will use these funds accordingly.
PolishCzy pan przewodniczący policzył wcześniej 40 posłów, którzy złożyli ten wniosek?
Did the President count the 40 Members who submitted this earlier on today?
PolishI usłyszał Pan głos słów waszych, a rozgniewał się bardzo, i przysiągł, mówiąc:
And Jehovah heard the voice of your words, and was wroth, and sware, saying,