Polish-English translation for "pan bog"

PL pan bog English translation

pan bog
Our team was informed that the translation for "pan bog" is missing.

Similar translations for "pan bog" in English

pan noun
pan pronoun
Pan noun
English
PAN noun
Bóg noun
English

Context sentences for "pan bog" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polishtemu Pan Bóg daje
Polishjak go Pan Bóg stworzył
Polishczłowiek strzela, Pan Bóg kule nosi
PolishPan Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy
the mills of God grind slowly, yet they grind exceedingly fine
PolishJeżeli pan to osiągnie, niech Bóg panu wynagrodzi, a jeżeli nie - niech On pana osądzi.
If you achieve this, may God reward you, and if not, may He hold you to account.
PolishNiech opatrzy Pan, Bóg duchów wszelkiego ciała, mężem godnym to zgromadzenie;
Let Jehovah, the God of the spirits of all flesh, appoint a man over the congregation,
PolishSłuchajcie a oświadczajcie w domu Jakóbowym, mówi panujący Pan, Bóg zastępów.
Hear ye, and testify against the house of Jacob, saith the Lord Jehovah, the God of hosts.
PolishJam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi Egipskiej, z domu niewoli.
I am Jehovah thy God, who brought thee out of the land of Egypt, out of the house of bondage.
PolishA Dawid idąc postępował i rósł; bo Pan Bóg zastępów był z nim.
And David waxed greater and greater; for Jehovah, the God of hosts, was with him.
PolishPan, Bóg nasz, mówił do nas na górze Horeb, i rzekł: Dosycieście mieszkali na tej górze.
Jehovah our God spake unto us in Horeb, saying, Ye have dwelt long enough in this mountain:
PolishA niech nam oznajmi Pan, Bóg twój, drogę, którąbyśmy chodzić, i cobyśmy czynić mieli.
that Jehovah thy God may show us the way wherein we should walk, and the thing that we should do.
PolishBom ja Pan, Bóg twój, trzymam cię za prawicę twoję, a mówięć: Nie bój się
For I, Jehovah thy God, will hold thy right hand, saying unto thee, Fear not; I will help thee.
PolishAni sobie wystawiaj słupa, gdyż to ma w nienawiści Pan, Bóg twój.
Neither shalt thou set thee up a pillar; which Jehovah thy God hateth.
PolishTobie to ukazano, abyś wiedział, iż Pan jest Bóg, a nie masz innego oprócz niego.
Unto thee it was showed, that thou mightest know that Jehovah he is God; there is none else besides him.
PolishMówiąc: Nie widzi tego Pan, ani tego rozumie Bóg Jakóbowy.
And they say, Jehovah will not see, Neither will the God of Jacob consider.
PolishAle go nam podał Pan, Bóg nasz, w moc, i poraziliśmy go, i syny jego i wszystek lud jego.
And Jehovah our God delivered him up before us; and we smote him, and his sons, and all his people.
PolishPan, Bóg wasz, rozmnożył was, a otoście dziś jako gwiazdy niebieskie w mnóstwie swojem.
Jehovah your God hath multiplied you, and, behold, ye are this day as the stars of heaven for multitude.
PolishWywyższajcie Pana, Boga naszego, a kłaniajcie się na górze świętej jego; albowiem święty jest Pan, Bóg nasz.
Exalt ye Jehovah our God, And worship at his holy hill; For Jehovah our God is holy.
PolishAlbowiem Pan jest Bóg wielki, i król wielki nade wszystkich bogów.
For Jehovah is a great God, And a great King above all gods.
PolishUjrzy to nieprzyjaciółka moja, a wstyd okryje tę, która do mnie mówi: Gdzież jest Pan, Bóg twój?
Then mine enemy shall see it, and shame shall cover her who said unto me, Where is Jehovah thy God?