Productive idleness:

Play the Memorize game!

Polish-English translation for "plastyka"

 

"plastyka" English translation

Results: 1-16 of 16

plastyka {noun}

plastyk {noun}

plastyk {m} (also: rzeźbiarz)

sculptor {noun}

plastyk {m}

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "plastyka":

Synonyms (Polish) for "plastyk":

 

Similar translations

Similar translations for "plastyka" in English

 

Context sentences

Context sentences for "plastyka" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Dzięki tym badaniom wyodrębniliśmy dwie epoki w rozwoju plastyki mózgu.

From these studies we defined two great epochs of the plastic history of the brain.

Ale we wczesnym okresie swojej plastyki mózg zmienia się niezależnie od procesu uczenia się.

Now in this early period of plasticity the brain actually changes outside of a learning context.

Otworzyć butelkę i nałożyć (przez naciśnięcie i zakręcenie) plastykowy łącznik na szyjkę otwartej butelki.

Open the bottle and fit (by first pressing and then screwing) the plastic adapter onto the open bottle neck.

Krwawienie występuje najczęściej w miejscu dostępu do tętnicy u pacjentów poddawanych przezskórnej plastyce tętnic.

Bleeding is most common at the arterial access site in patients undergoing percutaneous arterial procedures.

Inaczej niż szkło i metal, plastyk nie oczyszcza się podczas topnienia.

Now, melting point has a lot to do with this.

Doświadczenie dotyczące bezpieczeństwa stosowania preparatu Remicade u pacjentów po plastyce stawu jest ograniczone.

There is limited safety experience of Remicade treatment in patients who have undergone arthroplasty.

Plastyki też ciężko przetworzyć.

Plastics are also hard to recycle.

(Śmiech) W żaden sposób nie sugeruję, że moim wietnamskim braciom i siostrom przydałaby się jedna czy dwie lekcje plastyki, ale...

(Laughter) I am not suggesting at all that my Vietnamese brothers and sisters could maybe use a little art class here and there.

Martwi mnie, że szkoły rezygnują z zajęć praktycznych, Martwi mnie, że szkoły rezygnują z zajęć praktycznych, bo w plastyce i podobnych przedmiotach osiągałam najlepsze wyniki.

I'm really concerned that a lot of the schools have taken out the hands-on classes, because art, and classes like that, those are the classes where I excelled.

Myślałem o spacerach, na które z nimi nie pójdę, projektach z plastyki, których nie spartaczę, chłopakach, którym nie rzucę groźnych spojrzeń, ołtarzach, do których ich nie zaprowadzę.

I kept imagining all the walks I might not take with them, the art projects I might not mess up, the boyfriends I might not scowl at, the aisles I might not walk down.

Pozbywają się zajęć z techniki, projektowania, z plastyki.

We've got to think about all these different kinds of minds, and we've got to absolutely work with these kind of minds, because we absolutely are going to need these kind of people in the future.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill, prudishness

Similar words

In the English-Japanese dictionary you will find more translations.