Internship offers abroad for English native speakers

Polish-English translation for "plemnik"

 

"plemnik" English translation

Results: 1-22 of 27

plemnik {noun}

plemnik {m}

spermatozoon {noun}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "plemnik" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

dużych dawkach podskórnych takrolimusu obserwowano szkodliwy wpływ na plemniki. aż w

Reduced sperm function was noted in male rats at high subcutaneous doses of tacrolimus.

Nie wykazano wpływu zydowudyny na liczebność, budowę ani ruchliwość plemników u mężczyzn.

In men zidovudine has not been shown to affect sperm count, morphology or motility.

U mężczyzn opisywano impotencję, bezpłodność, brak plemników w nasieniu oraz zanik jąder.

Impotence, sterility, azoospermia, and testicular atrophy have been reported in male patients.

A w drugim przypadku plemnik niesie chromosom X i napotyka w jajeczku chromosom X.

And in the other case, the sperm is carrying an X chromosome, meeting the X chromosome of the egg.

Nie wykazano wpływu zydowudyny na liczbę, morfologię oraz ruchliwość plemników u mężczyzn.

Zidovudine has not been shown to affect the number of sperm, sperm morphology and motility in man.

U szczurów samców po dużych dawkach podskórnych takrolimusu obserwowano szkodliwy wpływ na plemniki.

Reduced sperm function was noted in male rats at high subcutaneous doses of tacrolimus.

Rebetol może uszkadzać plemniki i zarodek (nienarodzone dziecko).

Rebetol can damage the sperm and the embryo (unborn child).

W 13- tygodniowym badaniu na szczurach odnotowano częściowo odwracalne zmniejszenie liczby plemników.

Partly reversible reductions in sperm counts were reported in a 13-week rat study.

VISTIDE wywołuje u zwierząt zmniejszenie masy jąder oraz hipospermię (zmniejszenie liczby plemników).

VISTIDE caused reduced testes weight and hypospermia (low sperm count) in animals.

% pacjentów osiągnęło liczbę plemników powyżej 1, 5 miliona/ ml.

% of patients achieved sperm counts above 1.5 million/ ml.

minimalne (odwracalne) zmniejszenie stężenia plemników, całkowitej ilości i ruchliwości plemników

marginal (reversible) decreases in sperm concentration, total sperm count and rapid progressive motility

U mężczyzn przyjmujących lek Volibris, możliwe jest, że Volibris spowoduje zmniejszenie ilości plemników.

If you are a man taking Volibris, it is possible that Volibris may lower your sperm count.

U samców szczurów takrolimus wpływał negatywnie na płodność poprzez zmniejszenie liczby i ruchliwości plemników.

A negative effect of tacrolimus on male fertility in the form of reduced sperm counts and motility was observed in rats.

Ribavirin Teva może uszkadzać plemniki

Ribavirin Teva can harm both the embryo

Stosowanie leku Rapamune związane jest ze zmniejszeniem liczby plemników, która zazwyczaj wraca do normy po zakończeniu leczenia.

Decreased sperm count has been associated with the use of Rapamune and usually resolves after discontinuation.

Po podaniu jednorazowej dawki 100 mg syldenafilu u zdrowych ochotników nie stwierdzono zmian w ruchliwości i morfologii plemników.

There was no effect on sperm motility or morphology after single 100 mg oral doses of sildenafil in healthy volunteers.

Należy poinformować pacjentów płci męskiej, że u zwierząt cydofowir wywoływał zmniejszenie masy jąder i zmniejszenie liczby plemników.

Male patients should be advised that cidofovir caused reduced testes weight and hypospermia in animals.

Zgodnie z tym scenariuszem wyobraźcie sobie, że w jednym z przypadków plemnik przenosi chromosom Y i spotyka chromosom X w komórce jajowej.

And in this scenario, I want to imagine that, in one case, the sperm is carrying a Y chromosome, meeting that X chromosome of the egg.

Poza tymi zmianami nie obserwowano wpływu na inne parametry, takie jak ruchliwość i morfologia plemników oraz stężenie hormonu folikulotropowego.

These effects were not associated with changes in other parameters such as motility, morphology and FSH.

U plemników po tygodniu pojawiają się nieprawidłowości, przez które trudniej im wbić się do jajeczka. przez które trudniej im wbić się do jajeczka.

Sperm that sit around in the body for a week or more start to develop abnormalities that make them less effective at head-banging their way into the egg.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

Moreover bab.la provides the Danish-English dictionary for more translations.