Top 100 International Exchange & Expats Blogs 2016

VOTE NOW

Polish-English translation for "po angielsku"

 

"po angielsku" English translation

Results: 1-21 of 80

po angielsku {adjective}

po angielsku {adj.} [gastro.] (also: krwisty)

rare {adj.} [gastro.]
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "po angielsku" in English

 

Context sentences

Context sentences for "po angielsku" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Do takiego stopnia, że większość mojej dotychczasowej pracy była spisana po angielsku.

So much so, that much of my work till that time was in the English language.

Istnieje błędne przekonanie, że dzieci z biednych osiedli nie mówią dobrze po angielsku.

But they know there is this myth that children from the slums cannot speak English well.

Chcemy mówić po angielsku, francusku i może nawet po chińsku, a mamy zdolności językowe".

We want to know English and French and perhaps Chinese, and we're good at languages."

Są sporządzone po angielsku, co jest bardzo zaskakujące w przypadku posła z Bułgarii.

They are in English, which is very surprising for a Bulgarian Member.

Jak Pan wielokrotnie udowodnił, bardzo dobrze mówi Pan po angielsku.

Mr President, you speak very good English, as you have amply demonstrated.

Po pierwsze, po angielsku, ponieważ niektórzy mówcy poruszyli kwestię referendum w Irlandii.

First in English, since some of the speakers addressed the question of the Irish referendum.

Zatem po angielsku "to employ, on a case-by-case basis, ordinary, non-discriminatory...”.

Therefore, in English 'to employ, on a case-by-case basis, ordinary, non-discriminatory...'.

Może wam po angielsku opowiedzieć historię o spragnionym kruku, krokodylu i żyrafie.

He can tell you stories in English of the thirsty crow, of the crocodile and of the giraffe.

Wymagaliśmy tylko dwóch rzeczy -- żeby studiowali na uniwersytecie i żeby mówili po angielsku.

The only two requirements were that they were studying at the university, and they spoke English.

Przeczytam ten tekst po angielsku, a potem wyjaśnię przyczynę zmiany:

I will read the text in English and then I will explain why:

Skoro szwedzka pani minister przemawiała po francusku i angielsku, ja powinnam przemawiać po szwedzku.

Since the Swedish minister has spoken in French and English, I ought to speak in Swedish.

Jako imigrantka rozmawiałam z nimi po chińsku, ale zawsze odpowiadali mi po angielsku.

You know, as immigrant, I would speak Chinese to them, and they would always answer me back in English.

Od tej chwili każdy z was je angielski, śpi po angielsku.

From this moment forth, you people eat English, sleep English.

Dzisiaj z reguły uważa się za oczywiste, że większość ludzi mówi po angielsku. Jednak nie zawsze tak jest.

It is often taken for granted today that most people speak English, but this is not always the case.

By mówić o sprawach globalnych, trzeba mówić po angielsku.

Now, when you talk global you have to talk English.

Powiem to po angielsku: "and an efficient control of arms exports;” ("i skuteczna kontrola eksportu broni”;).

I will say it in English: 'and an efficient control of arms exports;'

Przeczytam ją po angielsku, ponieważ mam tylko wersję angielską, która została wręczona posłom dzisiaj.

I shall read it out in English, as I have only the English version, which was circulated among Members today.

Wielu z tych ucznów nie mówi po angielsku w domu.

And so most of these students, English is not spoken in the home.

Wiem, jak trudno jest mówić szybko po angielsku.

I know how hard it is to speak quickly in English.

Zacząłem pisać po angielsku zadanie na tablicy.

I started writing English questions on the blackboard.
 

Forum results

"po angielsku" translation - forum results

 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to trudge, isentrope, photoreceptor, internodes, internode

Similar words

pnący · pnącz · pnącze · pneumokoki · pneumokokowy · PNG · pniak · pniowy · PnP · po · po-angielsku · pobić · pobicie · pobiec · pobiegać · pobielać · pobielić · pobierać · pobieranie · pobierz · pobieżnie

More translations in the English-Arabic dictionary.