Professional translators one click away

Polish-English translation for "po angielsku"

 

"po angielsku" English translation

Results: 1-21 of 86

po angielsku {adjective}

po angielsku {adj.} [gastro.] (also: krwisty)

rare {adj.} [gastro.]
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "po angielsku" in English

 

Context sentences

Context sentences for "po angielsku" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Po kilku miesiącach pisałam piosenki, pierwsza była po angielsku, druga po chińsku.

And the first song I wrote was in English, and the second one was in Chinese.

Mówię tylko po angielsku, oni tylko po włosku, więc nie mieliśmy jak się porozumieć.

I speak only English, they speak only Italian, so we had no way to communicate.

Do takiego stopnia, że większość mojej dotychczasowej pracy była spisana po angielsku.

So much so, that much of my work till that time was in the English language.

Istnieje błędne przekonanie, że dzieci z biednych osiedli nie mówią dobrze po angielsku.

But they know there is this myth that children from the slums cannot speak English well.

Chcemy mówić po angielsku, francusku i może nawet po chińsku, a mamy zdolności językowe".

We want to know English and French and perhaps Chinese, and we're good at languages."

Nawiasem mówiąc, sytuacja będzie taka sama, jeśli spróbuję mówić po angielsku.

Incidentally, the situation is the same if I try to speak in English.

Są sporządzone po angielsku, co jest bardzo zaskakujące w przypadku posła z Bułgarii.

They are in English, which is very surprising for a Bulgarian Member.

Jak Pan wielokrotnie udowodnił, bardzo dobrze mówi Pan po angielsku.

Mr President, you speak very good English, as you have amply demonstrated.

Może wam po angielsku opowiedzieć historię o spragnionym kruku, krokodylu i żyrafie.

He can tell you stories in English of the thirsty crow, of the crocodile and of the giraffe.

Po pierwsze, po angielsku, ponieważ niektórzy mówcy poruszyli kwestię referendum w Irlandii.

First in English, since some of the speakers addressed the question of the Irish referendum.

Zatem po angielsku "to employ, on a case-by-case basis, ordinary, non-discriminatory...”.

Therefore, in English 'to employ, on a case-by-case basis, ordinary, non-discriminatory...'.

Wymagaliśmy tylko dwóch rzeczy -- żeby studiowali na uniwersytecie i żeby mówili po angielsku.

The only two requirements were that they were studying at the university, and they spoke English.

Przeczytam ten tekst po angielsku, a potem wyjaśnię przyczynę zmiany:

I will read the text in English and then I will explain why:

Skoro szwedzka pani minister przemawiała po francusku i angielsku, ja powinnam przemawiać po szwedzku.

Since the Swedish minister has spoken in French and English, I ought to speak in Swedish.

Od tej chwili każdy z was je angielski, śpi po angielsku.

From this moment forth, you people eat English, sleep English.

Jako imigrantka rozmawiałam z nimi po chińsku, ale zawsze odpowiadali mi po angielsku.

You know, as immigrant, I would speak Chinese to them, and they would always answer me back in English.

Po rosyjsku powiedzielibyśmy: "Kogda rak na gore svistnet”, a po angielsku: "Kiedy świnie zaczną latać”.

In Russian, one would say: 'Kogda rak na gore svistnet', and in English: 'When pigs fly'.

Dzisiaj z reguły uważa się za oczywiste, że większość ludzi mówi po angielsku. Jednak nie zawsze tak jest.

It is often taken for granted today that most people speak English, but this is not always the case.

By mówić o sprawach globalnych, trzeba mówić po angielsku.

Now, when you talk global you have to talk English.

Powiem to po angielsku: "and an efficient control of arms exports;” ("i skuteczna kontrola eksportu broni”;).

I will say it in English: 'and an efficient control of arms exports;'
 

Forum results

"po angielsku" translation - forum results

 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: bottom line, bottom line, bottom line, paradigm, allowance

Similar words

pn. · pnący · pnącz · pnącze · pneumokokowy · PNG · pniak · pniowy · PnP · po · po-angielsku · pobić · pobicie · pobiec · pobiegać · pobielać · pobielić · pobierać · pobieranie · pobierz · pobieżnie

More translations in the English-Arabic dictionary.