Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Polish-English translation for "po kolei"

 

"po kolei" English translation

Results: 1-23 of 48

po kolei

po kolei (also: z kolei)

komisarz - Jeśli wolno zajmę się po kolei każdym z czterech elementów pytania.

Member of the Commission. - Allow me to address each of the four component questions in turn.

Dzisiaj zadał pan trzy wyraźne pytania i odpowiem na nie po kolei.

Today you have asked three clear questions and I will respond to them in turn.

Być może wolno mi będzie powiedzieć kilka słów o każdej z nich po kolei.

Perhaps I can say a few words on each of them in turn.

Pozwolę sobie po kolei omówić każdą z tych kwestii.

Allow me to take each of those issues in turn.

Proszę pozwolić mi odnieść się po kolei do każdego z nich.

Permit me to talk about each of these in turn.

Pozwolicie państwo, że wypowiem się po kolei na temat każdej z tych spraw.

Let me address the two issues on our agenda today one after the other.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "po kolei":

 

Similar translations

Similar translations for "po kolei" in English

 

Context sentences

Context sentences for "po kolei" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Z kolei po drugiej stronie, to samo leczenie, komórki namnażają się. ~~~ Interesujące.

But then on this side, with the same treatment, they're going up -- interesting.

Oczywiście prezydent Francji pyta później, czy oni mają po kolei w głowie.

The French President then naturally asks whether they have a screw loose.

Zostały również przedłożone poprawki i będziemy nad nimi dalej po kolei głosować.

Amendments have also been tabled and we will continue voting on the amendments one by one.

Ich myślą przewodnią jest szerzenie pragmatyzmu dla każdego po kolei.

(Laughter) And they're really interested in how over-coddled we've become.

Zalecenia te należy starannie przeczytać i po kolei zgodnie z nimi postępować.

Please read the instructions carefully and follow them step by step.

Musimy zatem eliminować po kolei te przeszkody, zaczynając teraz od prawa umów.

That is why we need to get rid of those obstacles, one by one, starting now with contract law.

Być może lepiej byłoby omawiać te trzy kraje po kolei i z osobna.

It might have been better to discuss the three countries each in its turn.

komisarz. - Panie przewodniczący! Na pytania odpowiem po kolei.

Member of the Commission. - Mr President, I will take the questions in order.

(Śmiech) Podajecie wszystkie po kolei. ~~~ Mmm...? Publiczność: "Musimy”.

(Laughter) You try them all in order: Mmm...? Audience: Must.

Nie będę wymieniać ich po kolei, nie taki jest mój zamiar.

I am not going to mention them one by one, as this is not my intention.

Zastanówmy się po kolei nad każdą kwestią, począwszy od wniosków odnoszących się do Zimbabwe i Somalii.

Let us look at one aspect at a time, starting with the proposals relating to Zimbabwe and Somalia.

Te mam nadzieję będą po kolei. ~~~ Tak. ~~~ 3, 4, 5, 6, 7.

These look in order, I'm probably -- hopefully -- yeah.

A później wypluję je po kolei na ten skrawek mięsa."

So he says, "Well, I'll put my tongue on the dog's flesh.

Pan komisarz Barnier odpowiedział na nie po kolei.

Commissioner Barnier addressed them one by one.

Chciałbym po kolei odnieść do kilku kwestii.

I should like to address several points, one by one.

Ci, którzy przeżyli, przychodzili po kolei, niektórzy cierpieli na hipotermię, inni mieli odmrożenia, niektórzy to i to.

The survivors came in one by one. ~~~ Some of them were hypothermic, some of them were frostbitten, some were both.

Możesz na przykład przygotować tekst w postaci pięciu punktów i wyświetlać je po kolei na slajdzie po każdym kliknięciu.

For example, you could have five bullet points of text, and reveal them one-by-one on the slide with each click.

Nie liczy po kolei wszystkich palców, tylko grupuje je razem.

Right? ~~~ And then I open my hand up.

(Śmiech) A, nie po kolei, to był błąd.

(Laughter) Ah, not in order, it -- that was a mistake.

Ustawiają duży ekran, i po kolei prowadzą cię przez to wszystko.

They put a big screen up, and they take you through everything: "and then you didn't do this, and you didn't do this, etc."
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

pnącza · pnącze · Pneumocystoza · pneumokoki · pneumokokowy · PNG · pniak · pniowy · PnP · po · po-kolei · pobić · pobicie · pobiec · pobiegać · pobielać · pobielić · pobierać · pobieranie · pobierz · pobieżnie

More translations in the Turkish-English dictionary.