Polish-English translation for "pociągnąć"

PL pociągnąć English translation

pociągnąć {pf. v.}

PL pociągnąć
play_circle_outline
{perfective verb}

pociągnąć (also: ciągnąć, ciągać, targać, tarmosić)
Pociągnąć tłoczek tak, aby nabrać do strzykawki prawidłową dawkę (patrz rycina 5).
Pull the plunger to withdraw the correct dose into the syringe (see Figure 5).
Delikatnie pociągnąć tłok by upewnić się, że igła nie znajduje się w naczyniu krwionośnym.
Pull slightly on the plunger to check that a blood vessel has not been punctured.
Najpierw lekko pociągnąć tłoczek, aby sprawdzić, czy nie przekłuto naczynia krwionośnego.
Pull slightly on the plunger to check that no blood vessel has been punctured.

trending_flat
"za sobą"

pociągnąć (also: ciągnąć)

trending_flat
"czegoś"

pociągnąć (also: pociągać)
play_circle_outline
to quaff {vb} (ale, wine)

Synonyms (Polish) for "pociągnąć":

pociągnąć

Context sentences for "pociągnąć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polishpociągnąć w dół
Polishpociągnąć kogoś za język
PolishPociągnąć tłoczek tak, aby nabrać do strzykawki prawidłową dawkę (patrz rycina 5).
Pull the plunger to withdraw the correct dose into the syringe (see Figure 5).
PolishJest wiele rzeczy do zrobienia, i to pańska szansa, by pociągnąć Europę naprzód.
There is a great deal to be done, and this is your opportunity to take Europe forward.
PolishDelikatnie pociągnąć tłok by upewnić się, że igła nie znajduje się w naczyniu krwionośnym.
Pull slightly on the plunger to check that a blood vessel has not been punctured.
PolishNajpierw lekko pociągnąć tłoczek, aby sprawdzić, czy nie przekłuto naczynia krwionośnego.
Pull slightly on the plunger to check that no blood vessel has been punctured.
PolishDelikatnie pociągnąć tłok, by upewnić się, że igła nie znajduje się w naczyniu krwionośnym.
Pull slightly on the plunger to check that a blood vessel has not been punctured.
PolishDelikatnie pociągnąć tłok, upewniając się, że igła nie znajduje się w naczyniu krwionośnym.
Pull slightly on the plunger to check that a blood vessel has not been punctured.
PolishDelikatnie pociągnąć za tłok i upewnić się, że igła nie znajduje się w naczyniu krwionośnym.
Pull slightly on the plunger to check that a blood vessel has not been punctured.
PolishMoże to pociągnąć za sobą zmianę priorytetów w ramach programów operacyjnych.
This may entail reprioritising parts of their operational programmes.
PolishDelikatnie pociągnąć tłok, upewniając się, że igła nie znajduje się w naczyniu krwionośnym. zw
Pull slightly on the plunger to check that a blood vessel has not been punctured.
PolishDelikatnie pociągnąć za tłok upewniając się, że nie doszło do przekłucia naczynia krwionośnego.
Pull slightly on the plunger to check that a blood vessel has not been punctured.
PolishW tym przypadku musimy po prostu pociągnąć te osoby do odpowiedzialności.
In that case, we quite simply have to call these people to account.
PolishPociągnąć za czerwoną zawleczkę, aby oddzielić dolną część obudowy od górnej części obudowy.
Pull the red tab to separate the bottom housing from the top housing.
PolishRozłączyć strzykawkę i łącznik: delikatnie pociągnąć strzykawkę i obrócić w lewo.
Detach the syringe from the vial adapter by gently pulling and turning the syringe counter- clockwise.
PolishJak zapewnimy, aby afrykańscy obywatele mogli pociągnąć do odpowiedzialności afrykańskich przywódców?
How do we ensure that African citizens are able to call African leaders to account?
PolishPowoli pociągnąć tłok strzykawki do podziałki wyznaczającej zaleconą dawkę.
Slowly pull back the plunger of the oral syringe to the graduation mark that marks the dose for you.
PolishPociągnąć lekko tłok strzykawki, aby sprawdzić, czy nie aspiruje się krwi.
Gently pull back the plunger to check if blood is aspirated.
PolishPowoli pociągnąć tłok do dawki zaznaczonej na strzykawce, która określa zaleconą dla pacjenta dawkę.
Slowly pull the plunger down to the dosage marking on the syringe that matches your dose.
PolishBez wątpienia powinniśmy się cieszyć, że możemy pociągnąć do odpowiedzialności władzę wykonawczą.
A chance to hold the executive to account surely must be welcomed.