Polish-English translation for "pociągnięcie"


Did you mean: pociągnąć

PL pociągnięcie English translation

PL pociągnięcie
play_circle_outline
{neuter}

pociągnięcie
Napięcie ramion powoduje pociągnięcie za linkę rowerową.
So when you squish your shoulders, they pull on a bicycle cable.
Jeśli pociągniecie sznurowadła przy podstawie węzła, zobaczycie, że kokarda ułoży się wzdłuż buta.
If you pull the strands at the base of the knot, you will see that the bow will orient itself down the long axis of the shoe.
pociągnięcie

trending_flat
"piórem, długopisem"

pociągnięcie (also: odrobina, szczypta, kropla, sprint)

Synonyms (Polish) for "pociągnięcie":

pociągnięcie

Context sentences for "pociągnięcie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishOraz o pociągnięcie jej do odpowiedzialności za szkody, do których doprowadziła.
And that she be held responsible for the damage she has caused.
PolishKonieczne jest zdecydowane pociągnięcie Stanów Zjednoczonych i Chin do odpowiedzialności w tej dziedzinie.
The United States and China must be called to account forcefully on this matter.
PolishJednakże sprawą zasadniczej wagi jest również potępienie agresorów i pociagnięcie ich do odpowiedzialności.
However, it is also essential to denounce the aggressors and hold them responsible.
PolishNiestety pociągnięcie zabójców Roberta McCartneya do odpowiedzialności stanowi dla wielu osób kwestię mniej istotną niż utrzymanie "groteskowej koalicji” w Stormont.
Tragically, justice for Robert McCartney is secondary to maintaining the 'chuckle coalition' at Stormont.
PolishPrzeprowadzenie niezależnego dochodzenia i pociągnięcie do odpowiedzialności winnych to nie polityczny wybór, ale obowiązek wynikający z prawa międzynarodowego.
Carrying out an independent investigation and bringing those responsible to justice is not a political choice but an obligation under international law.