Productive idleness:

Play the Memorize game!

Polish-English translation for "pociecha"

 

"pociecha" English translation

Results: 1-15 of 15

pociecha {noun}

pociecha {f} (also: komfort, wygoda, otucha, osłoda)

comfort {noun}

Gdyż jako w nas obfitują utrapienia Chrystusowe, tak przez Chrystusa obfituje i pociecha nasza.

For as the sufferings of Christ abound unto us, even so our comfort also aboundeth through Christ.

ale ta pociecha trwa może ze 20 sekund.

Now, it may bring a certain amount of comfort, but that comfort lasts only about 20 minutes or so.

Mam wielkie bezpieczeństwo do mówienia u was, mam wielką chlubę z was, napełnionym jest pociechą, nader obfituję weselem w każdym ucisku naszym.

Great is my boldness of speech toward you, great is my glorying on your behalf: I am filled with comfort, I overflow with joy in all our affliction.

W wielkości utrapienia mego, we wnętrznościach moich, pociechy twoje rozweselały duszę moję.

In the multitude of my thoughts within me Thy comforts delight my soul.

Jestem pewny, że pocieszy to ich rodziców kiedy to usłyszą.

l`m sure their parents will be comforted to hear that.

pociecha {f} (also: pocieszenie, konsolacja)

consolation {noun}

Małą pociechą jest to, iż w sytuacji bliskiej kryzysu znalazł się praktycznie cały świat.

It is little consolation that virtually the whole world finds itself in a situation that is close to critical.

I lekceż sobie ważysz pociechy Boskie?

Are the consolations of God too small for thee, Even the word that is gentle toward thee?

Przeto, że ssać będziecie, i sycić się piersiami pociech jego, ssać będziecie, i rozkoszami opływać w jasności chwały jego.

that ye may suck and be satisfied with the breasts of her consolations; that ye may milk out, and be delighted with the abundance of her glory.

pociecha {f} (also: ukojenie, pocieszenie)

solace {noun}

pociecha {f} [coll.]

bairn {noun} [Scot.]

pociecha {f} [coll.] (also: malec, dziecinka)

kid {noun}

Ponieważ wtedy, kamery video zaczynały stawać się popularne i ludzie wszędzie je nosili; rodzice -- na mecze piłki nożnej swoich dzieci, żeby filmować swoje pociechy.

Because back then, video cameras were just starting to become popular, and people would bring them, parents would bring them, to their kids' football games to film their kids play football.

pociecha {f} [coll.] (also: dziecko)

kiddie {noun} [Brit.] [coll.]

pociecha {f} [coll.]

nipper {noun} [Brit.] [coll.]
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "pociecha":

 

Context sentences

Context sentences for "pociecha" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

To natychmiast go pociesza, jego pobudzona odwaga pozwala mu stanąć na wysokości zadania.

And this immediately cheers him up, as his courage is stimulated to rise to the occasion.

Mówię o sytuacji, gdy właśnie urodziło Wam się dziecko, lub jeśli Wasza pociecha ma obecnie 10 lat.

And I'm talking about if you've got a baby now, or if you've got a 10-year-old now.

Czuję miłość Boga zawsze gdy mi źle lub słabo, i czuję, że ktoś mnie pociesza i się o mnie troszczy.

I feel God's love when I'm hurt and confused, and I feel consoled and cared for.

Marna to pociecha, bo w tych regionach jest bardzo mało gatunków i niewielka biomasa.

But that doesn't help because there were very few species and volume of biomass there in the first place.

Pociesza go, kiedy jest przepełniony żalem i rozpaczą.

It helps him when he is overwhelmed with grief and despair.

Tedy Jozes, który nazwany był od Apostołów Barnabaszem, (co się wykłada: syn pociechy), Lewita, z Cypru rodem,

And Joseph, who by the apostles was surnamed Barnabas (which is, being interpreted, Son of exhortation), a Levite, a man of Cyprus by race,

Dlatego tak ważne jest organizowanie kampanii informacyjnych skierowanych do rodziców, aby mogli oni zapewnić swoim pociechom zbilansowaną dietę.

That is why it is so important to organise information campaigns aimed at parents, so that they can ensure that their offspring enjoy a balanced diet.

Gdy kurczą się granice tego, co określamy jako strefę bezpieczeństwa, odcinamy nasze pociechy od cennych możliwości nauczenia się, jak oddziaływać z otaczającym je światem.

So, as the boundaries of what we determine as the safety zone grow ever smaller, we cut off our children from valuable opportunities to learn how to interact with the world around them.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: mellow out, sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill

Similar words

Even more translations in the English-Portuguese dictionary by bab.la.