Polish-English translation for "pociecha"

PL pociecha English translation

PL pociecha
play_circle_outline
{feminine}

  1. general
  2. colloquial

1. general

pociecha (also: wygoda, komfort, otucha, osłoda)
ale ta pociecha trwa może ze 20 sekund.
Now, it may bring a certain amount of comfort, but that comfort lasts only about 20 minutes or so.
Gdyż jako w nas obfitują utrapienia Chrystusowe, tak przez Chrystusa obfituje i pociecha nasza.
For as the sufferings of Christ abound unto us, even so our comfort also aboundeth through Christ.
) Spustoszenie i skruszenie, głód i miecz; któż cię pocieszy?
desolation and destruction, and the famine and the sword; how shall I comfort thee?
pociecha (also: pocieszenie, konsolacja)
Małą pociechą jest to, iż w sytuacji bliskiej kryzysu znalazł się praktycznie cały świat.
It is little consolation that virtually the whole world finds itself in a situation that is close to critical.
Jeśli może to stanowić jakąś pociechę, to nie tylko my jesteśmy w takiej sytuacji.
We are in pretty good company on this, if that is any consolation.
Ale kto prorokuje, mówi ludziom zbudowanie i napominanie, i pociechę.
But he that prophesieth speaketh unto men edification, and exhortation, and consolation.
pociecha (also: ukojenie, pocieszenie)

2. colloquial

pociecha
play_circle_outline
nipper {noun} [Brit.] [coll.]
pociecha
play_circle_outline
bairn {noun} [Scot.]
pociecha (also: dziecko)
play_circle_outline
kiddie {noun} [Brit.] [coll.]
pociecha (also: malec, dziecinka)
Ponieważ wtedy, kamery video zaczynały stawać się popularne i ludzie wszędzie je nosili; rodzice -- na mecze piłki nożnej swoich dzieci, żeby filmować swoje pociechy.
Because back then, video cameras were just starting to become popular, and people would bring them, parents would bring them, to their kids' football games to film their kids play football.

Context sentences for "pociecha" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMówię o sytuacji, gdy właśnie urodziło Wam się dziecko, lub jeśli Wasza pociecha ma obecnie 10 lat.
And I'm talking about if you've got a baby now, or if you've got a 10-year-old now.
PolishMarna to pociecha, bo w tych regionach jest bardzo mało gatunków i niewielka biomasa.
But that doesn't help because there were very few species and volume of biomass there in the first place.