Polish-English translation for "podwójny"

PL podwójny English translation

podwójny {adj. m}

PL podwójny
play_circle_outline
{adjective masculine}

  1. general
  2. mathematics

1. general

podwójny
Do 2080 r. konieczny będzie podwójny wzrost światowej produkcji żywności.
By 2080, global food production would need to double!
Naprawę fascynujący podwójny sierpowy, że się tak wyrażę.
So, really fascinating double whammy, so to speak, from these animals.
Podwójny dochód w rodzinie był standardem.
The double income family was the standard.
podwójny (also: dwudzielny)
Ten podwójny poziom reguł niezwykle utrudnił wdrożenie systemu.
This dual level of rules has made it extremely difficult to implement the system.
Dlatego konferencja międzyrządowa, która zakończyła się podpisaniem JAE, miała podwójny mandat.
This is why the Inter-Governmental Conference which culminated in the SEA had a dual mandate.
Powiem raczej, że mamy podwójny problem.
Instead, I will say that we have a dual problem.
podwójny (also: dwustronny)
podwójny (also: dwojaki, dwukrotny)
Usprawnienie regulacji dotyczących projektów generujących dochód przynosi podwójną korzyść.
The streamlining of revenue-generating regulations has a twofold benefit.
Standardowym opisem tego podwójnego procesu stało się 'pogłębienie i rozszerzenie'.
'Deepening and enlarging' has become the standard description of this twofold process.
Teraz ważne jest, abyśmy podczas jutrzejszego głosowania wysłali podwójne przesłanie przy udziale przekonującej większości.
Now it is important for us to send a two-fold message tomorrow during the vote with a convincing majority.

trending_flat
"spółgłoska, liść"

podwójny

2. mathematics

podwójny (also: dwuczłonowy)
play_circle_outline
dyadic {adj.} [math.]

Synonyms (Polish) for "podwójny":

podwójny

Context sentences for "podwójny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polishukład podwójny ze wspólną otoczką
Polishukład podwójny półrozdzielony
Polishukład podwójny ze wspólną otoczką
Polishukład podwójny półrozdzielony
PolishPokazuje układ podwójny czarnych dziur, z pomocnymi liniami.
It shows two black holes in orbit around each other, again, with these helpfully painted curves.
PolishJest to więc podwójny spadek umieralności dzieci.
So that's a factor of two reduction of the childhood death rate.
PolishTen podwójny przekaz jest tak kojący, jak i szaleńczy.
The twin message is as comforting as it is mad.
PolishNamierzacz Podwójny.
Is it my shoes?" "Got something on my hair?"
PolishPunkt piąty - podwójny.