Polish-English translation for "pokój"

PL pokój English translation

pokój {m}

PL pokój
volume_up
{masculine}

pokój (also: spokój)
volume_up
peace {noun}
Musimy przywrócić pokój i zapewnić pokój w Gruzji.
We must restore peace and ensure that there is peace in Georgia.
Pokój wymaga struktur demokratycznych, które są fundamentem praw mniejszości.
Peace requires democratic structures that uphold the rights of minorities.
Bo leczą skruszenie córki ludu mego tylko po wierzchu, mówiąc: Pokój, pokój
And they have healed the hurt of the daughter of my people slightly, saying, Peace, peace; when there is no peace.
pokój (also: komórka, izba, komora, komnata)
A tak weszła Betsaba do króla na pokój; a król się już był bardzo zstarzał, a Abisag Sunamitka posługowała królowi.
And Bath-sheba went in unto the king into the chamber: and the king was very old; and Abishag the Shunammite was ministering unto the king.
Niebawem tu w Izbie zapanuje świąteczny pokój, a w wielu miejscach na świecie znów zabraknie takich doznań, jakich byśmy sobie życzyli w tym roku dla owego regionu.
The peace of Christmas that will soon settle over this Chamber and many places in the world will once again not be experienced in the way we would like it to be in the region this year.
Zewnątrz osieroci je miecz, a w pokojach będzie strach, tak na młodzieńca, jako na pannę, na ssącego piersi, i na męża sędziwego.
Without shall the sword bereave, And in the chambers terror; [It shall destroy] both young man and virgin, The suckling with the man of gray hairs.
pokój (also: szansa, izba, możliwość, miejsce)
volume_up
room {noun}
Kocham to zdjęcie, bo to jest czyjś pokój, a to jego.
I love this picture, because this is someone else's room and that's his room.
Wyobraźcie sobie jednak niezbyt popularną osobę przechodzącą przez pokój.
But imagine someone who's not very popular moves through the room.
Więc wypełnił pokój, i odbyliśmy niezwykłą rozmowę.
And so he filled the room, and we had an extraordinary conversation.

trending_flat
"do relaksu"

pokój (also: pokój do relaksu)
volume_up
den {noun} [Amer.]
Posłuchaj, Tommy, mój brat, ma właśnie kolejne dziecko, a Angela, jego żona, chce przenieść bliźniaki z powrotem do pokoju Gail, a Sally położyć na kozetce, a ja stracę miejsce na kanapie.
Look, Tommy, that's my brother, he had another kid and Angela, she's his wife, wants to move the twins back into Gail's room and put Sally in the den, so I lose the couch.

trending_flat
"do pracy"

pokój
volume_up
den {noun} [Brit.]
Posłuchaj, Tommy, mój brat, ma właśnie kolejne dziecko, a Angela, jego żona, chce przenieść bliźniaki z powrotem do pokoju Gail, a Sally położyć na kozetce, a ja stracę miejsce na kanapie.
Look, Tommy, that's my brother, he had another kid and Angela, she's his wife, wants to move the twins back into Gail's room and put Sally in the den, so I lose the couch.

Synonyms (Polish) for "pokój":

pokój

Context sentences for "pokój" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishA gdy się on nie dał namówić, daliśmy pokój, mówiąc: Niech się stanie wola Pańska.
And when he would not be persuaded, we ceased, saying, The will of the Lord be done.
PolishBez analizy przeszłości i uznania prawdy pokój nie jest możliwy.
Pacification is not possible without processing the past and acknowledging the truth.
PolishBłogosławieni pokój czyniący; albowiem oni synami Bożymi nazwani będą.
Blessed are the peacemakers: for they shall be called sons of God.
PolishAbyś mu sprawił pokój od złych dni, ażby był wykopany dół niezbożnikowi.
That thou mayest give him rest from the days of adversity, Until the pit be digged for the wicked.
PolishNie jestem przyzwyczajona do hałasu dzieci... dlatego wybrałam ten pokój.
Well, I'm not used to children's noises around the house... and that's the reason I chose that one.
PolishZagracony pokój z krzywymi ścianami brzmiał naprawdę nieźle.
With all the uneven walls and all the crap everywhere, it actually sounded pretty good.
PolishNa szali w tym tak podzielonym regionie leży być może przyszły pokój.
It is perhaps a peaceful future that hangs in the balance in this region of unparalleled division.
PolishAlbowiembym teraz leżał i odpoczywał; spałbym i miałbym pokój,
For now should I have lain down and been quiet; I should have slept; then had I been at rest,
PolishWyciągnął ręce swoje na tych, którzy z nim mieli pokój, wzruszył przymierze swoje.
His mouth was smooth as butter, But his heart was war: His words were softer than oil, Yet were they drawn swords.
PolishJako napisano: O jako śliczne są nogi tych, którzy opowiadają pokój, tych, którzy opowiadają dobre rzeczy!
even as it is written, How beautiful are the feet of them that bring glad tidings of good things!
PolishBędzie również wymagać wytrwałości, jeśli chcemy zaprowadzić trwały pokój w tym wstrząśniętym wojnami kraju.
It will also require stamina, if we want to bring lasting development to this war-torn country.
PolishMusicie wiedzieć, że pokój, na który patrzycie jest śnieżnobiały.
Every single surface of this restaurant is white.
PolishChcecie pokój " Junior Sweet ", czy " High Roller Sweet "?
You guys want the junior suite or the high-roller suite?
PolishPodsumowując, Unia Europejska jest jedną z najskuteczniejszych organizacji wprowadzających pokój na świecie.
To conclude, the European Union is one of the most successful peacemaking organisations in the world.
PolishPotrząsnęłam pokój swój myrrą, aloesem, i cynamonem.
I have perfumed my bed With myrrh, aloes, and cinnamon.
PolishPokój, pokój tobie, i pokój pomocnikom twoim
Then David received them, and made them captains of the band.
PolishMogłaby dać własnej siostrzenicy lepszy pokój.
You'd think she'd do better than this for her own niece.
PolishTen pokój jest na końcu całego domu, prawda?
I must be higher up in the house than anyone, aren't I?
PolishW porządku, przesuńmy ten pokój na pozycję celowania.
All right, take us down to the cannon floor.
PolishAle posłucham, co rzecze Bóg, on Pan mocny; zaiste mówi pokój do ludu swego, i do świętych swoich, byle się jedno zaś do głupstwa nie wracali.
Surely his salvation is nigh them that fear him, That glory may dwell in our land.