Internship offers abroad for English native speakers

Polish-English translation for "pokój"

 

"pokój" English translation

Results: 1-30 of 175

pokój {noun}

pokój {m} (also: szansa, możliwość, miejsce, pomieszczenie)

room {noun}

Gdyby mój pokój tak wyglądał, mama nie pozwoliłaby mi nigdzie wyjść przez trzy dni.

If my room back home had looked like this, my mother would have grounded me for three days.

Tak powstał Pokój Pisarzy Gimnazjum Everett, który udekorowaliśmy w stylu pirackim.

So this is the Everett Middle School Writers' Room, where we decorated it in buccaneer style.

Wyobraźcie sobie jednak niezbyt popularną osobę przechodzącą przez pokój.

But imagine someone who's not very popular moves through the room.

(Śmiech) A sami widzicie, że ten pokój nie był sprzątany od 1888.

(Laughter) And you have to say this room hadn't been tidied up since 1888.

Dlatego zmieniliśmy pokój na ten poniżej, w piwnicy, który był używany jako "aneks Abu Ghraib".

So we took a room downstairs in the basement that had been used as sort of an Abu Ghraib annex.

pokój {m} (also: spokój)

peace {noun}

Kiedy zostanie przywrócony pokój, wspólnota międzynarodowa musi zbadać tę sprawę.

Once peace returns, this question must be examined by the international community.

Pokój można zapewnić jedynie stosując legalne i politycznie uzgodnione rozwiązania.

It is only by means of legal, agreed political solutions that peace can be ensured.

Ojcowie założyciele chcieli budować Europę przede wszystkim po to, by krzewić pokój.

Above all, the founding fathers wished to build Europe for the sake of peace.

Apelujemy do Rosji, do Gruzji o stabilizację, pokój i bezpieczeństwo w tym regionie.

We appeal to Russia and to Georgia for stability, peace and security in this region.

Pokój wielki dajesz tym, którzy miłują zakon twój, a nie doznawają żadnego obrażenia.

Great peace have they that love thy law; And they have no occasion of stumbling.

pokój {m} (also: komórka, izba, komora, komnata)

chamber {noun}

A tak weszła Betsaba do króla na pokój; a król się już był bardzo zstarzał, a Abisag Sunamitka posługowała królowi.

And Bath-sheba went in unto the king into the chamber: and the king was very old; and Abishag the Shunammite was ministering unto the king.

Niebawem tu w Izbie zapanuje świąteczny pokój, a w wielu miejscach na świecie znów zabraknie takich doznań, jakich byśmy sobie życzyli w tym roku dla owego regionu.

The peace of Christmas that will soon settle over this Chamber and many places in the world will once again not be experienced in the way we would like it to be in the region this year.

Zewnątrz osieroci je miecz, a w pokojach będzie strach, tak na młodzieńca, jako na pannę, na ssącego piersi, i na męża sędziwego.

Without shall the sword bereave, And in the chambers terror; [It shall destroy] both young man and virgin, The suckling with the man of gray hairs.

pokój (do pracy) {m}

den {noun} [Brit.]

pokój (do relaksu) {m} (also: pokój do relaksu)

den {noun} [Amer.]
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "pokój":

 

Similar translations

Similar translations for "pokój" in English

 

Context sentences

Context sentences for "pokój" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

A gdy się on nie dał namówić, daliśmy pokój, mówiąc: Niech się stanie wola Pańska.

And when he would not be persuaded, we ceased, saying, The will of the Lord be done.

Teraz odpoczywa i jest w pokoju wszystka ziemia, wszyscy głośno śpiewają;

The whole earth is at rest, [and] is quiet: they break forth into singing.

Pierwszą z nich była Komisja Budowania Pokoju, a drugą - Rada Praw Człowieka.

The first was the Peacebuilding Commission and the second was the Human Rights Council.

Ja Nabuchodonozor żyjąc w pokoju w domu moim, i kwitnąc na pałacu moim,

I, Nebuchadnezzar, was at rest in my house, and flourishing in my palace.

Ułatwiała też wzrost produktywności przy zachowaniu pokoju społecznego.

It also enabled productivity to be increased whilst retaining social harmony.

Lepsza jest pełna garść z pokojem, niżeli obie garści pełne z pracą i z udręczeniem ducha.

Better is a handful, with quietness, than two handfuls with labor and striving after wind.

Skleił je ze sobą, wrócił do pokoju i zapytał: czy o coś takiego wam chodzi?

Now, that became the first commercial computer mouse for the Apple Lisa and the Macintosh.

Radować się będą święci w chwale Bożej, a śpiewać będą w pokojach swych.

Let the saints exult in glory: Let them sing for joy upon their beds.

Lepszy jest kęs suchego chleba a w pokoju, niżeli pełen dom nabitego bydła ze swarem.

Better is a dry morsel, and quietness therewith, Than a house full of feasting with strife.

Błogosławieni pokój czyniący; albowiem oni synami Bożymi nazwani będą.

Blessed are the peacemakers: for they shall be called sons of God.

Trzecim przykładem jest budowanie pokoju i rozwiązywanie konfliktów cywilnych.

The third example is peacebuilding and civil conflict resolution.

Jeśli Unia Europejska ma odegrać skuteczną rolę w utrzymaniu pokoju, to musi działać już teraz.

If the European Union wants to play an effective peacekeeping role, it needs to act now.

Bez analizy przeszłości i uznania prawdy pokój nie jest możliwy.

Pacification is not possible without processing the past and acknowledging the truth.

Musimy osiągnąć postęp - UE musi osiągnąć postęp, jeżeli chodzi o budowanie pokoju.

We have to move on - the EU has to move on in its peacebuilding.

Jest to miernik potencjału organizacji pozarządowych w budowaniu pokoju i reagowaniu kryzysowym.

This shows the capacity of NGOs in peacebuilding and crisis response.

Albowiembym teraz leżał i odpoczywał; spałbym i miałbym pokój,

For now should I have lain down and been quiet; I should have slept; then had I been at rest,

Abyś mu sprawił pokój od złych dni, ażby był wykopany dół niezbożnikowi.

That thou mayest give him rest from the days of adversity, Until the pit be digged for the wicked.

Na szali w tym tak podzielonym regionie leży być może przyszły pokój.

It is perhaps a peaceful future that hangs in the balance in this region of unparalleled division.

ODA nie obejmuje pomocy wojskowej, ale nie wyklucza działań związanych z utrzymywaniem pokoju.

It excludes military aid but it does not exclude peacekeeping.

Nie jestem przyzwyczajona do hałasu dzieci... dlatego wybrałam ten pokój.

Well, I'm not used to children's noises around the house... and that's the reason I chose that one.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

In the English-Russian dictionary you will find more translations.