Daily language articles on LexioPhiles

Polish-English translation for "pozdrowienia"

 

"pozdrowienia" English translation

Results: 1-11 of 11

pozdrowienia

pozdrowienia (also: pozdrawiam, z pozdrowieniami)

Jesteśmy przekonani, że przekaże pani nasze serdeczne pozdrowienia panu komisarzowi Charliemu McCreevy'emu.

We know you will give our best wishes to Charlie McCreevy from everybody.
love (in letters)

Pozdrowienia od...

…sends his / her love.

pozdrowienia (also: pozdrawiam, z pozdrowieniami, z poważaniem)

Moja matka i ojciec przesyłają pozdrowienia.

My mother and father send their regards.

Arabskie rewolucje ledwie doprowadziły w tych krajach do zrzucenia jarzma tamtejszych tyranów, a już obcy despoci przesyłają im pozdrowienia.

The Arab revolutions have barely shaken off the yoke of their own despots and now foreign tyrants are sending them their regards.
with love (in letters)

pozdrowienia (also: pozdrawiam serdecznie, pozdrawiam, z pozdrowieniami)

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "pozdrowienia" in English

 

Context sentences

Context sentences for "pozdrowienia" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Albowiem jako doszedł głos pozdrowienia twego do uszów moich, podskoczyło od radości niemowlątko w żywocie moim.

For behold, when the voice of thy salutation came into mine ears, the babe leaped in my womb for joy.

Panie przewodniczący! Pozdrowienia dla komisarza Fülego.

Mr President, greetings to Commissioner Füle.

Mając nadzieję, że tak prymitywne kary, jak ukamienowanie czy szubienica zostaną raz na zawsze zlikwidowane na całym świecie, przesyłamy wam nasze najgorętsze pozdrowienia”.

Lastly, in the hope that primitive punishments, such as stoning and hanging, will be eliminated for ever throughout the world, we send you our warmest greetings.'

"Z wielką przyjemnością przekazuję pozdrowienia wszystkim szanownym uczestnikom tego jakże ważnego posiedzenia Parlamentu Europejskiego, które dotyczy dialogu międzykulturowego.

'It is a great pleasure to send greetings to all the distinguished participants in this important session of the European Parliament on intercultural dialogue.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

Have a look at the English-Romanian dictionary by bab.la.