Polish-English translation for "przed sądem"

PL przed sądem English translation

PL przed sądem
volume_up

przed sądem (also: w sądzie)
W niektórych przypadkach konsumentom będzie łatwiej wystąpić przed sądem krajowym.
It will, in some cases, become easier for the consumer to appear before a national court.
Jeśli nie przed sądem rosyjskim, to przez europejskim trybunałem.
If not in a Russian court, then in the European Court.
Sprawiedliwość zwycięży, tylko jeśli odpowiedzialnych będzie można postawić przed sądem.
Justice will prevail only if those responsible can be taken to court.

Similar translations for "przed sądem" in English

przed adverb
English
przed preposition
przed-
English
sąd noun

Context sentences for "przed sądem" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polishpostawić kogoś przed sądem
Polishpostawić kogoś przed sądem
Polishstanąć przed sądem
Polishstanąć przed sądem
PolishNazwijmy ich po imieniu: musimy postawić przed sądem pułkownika Kaddafiego.
Let us call them by their real name: we need to bring Mr Gaddafi to justice.
Polishna piśmie - Pana posła de Magistrisa pozwano przed sądem, zarzucając mu pomówienie.
in writing. - Mr de Magistris was summoned to court on charges of slander.
PolishW niektórych przypadkach konsumentom będzie łatwiej wystąpić przed sądem krajowym.
It will, in some cases, become easier for the consumer to appear before a national court.
PolishPróby przywołania ich z powrotem i postawienia przed sądem okazywały się szalenie trudne.
Attempts to bring them back and to bring them to court have been extremely difficult.
PolishA teraz o nadzieję onej obietnicy, ojcom od Boga uczynionej, stoję przed sądem;
And now I stand [here] to be judged for the hope of the promise made of God unto our fathers;
PolishGdy przed sądem stanie, niech wynijdzie potępionym, a modlitwa jego niech się w grzech obróci.
When he is judged, let him come forth guilty; And let his prayer be turned into sin.
PolishSprawiedliwość zwycięży, tylko jeśli odpowiedzialnych będzie można postawić przed sądem.
Justice will prevail only if those responsible can be taken to court.
PolishDlatego Laurent Gbagbo powinien stanąć przed sądem za swoje czyny.
Mr Gbagbo should therefore be brought to justice to answer for his acts.
PolishLider naszej partii, Geert Wilders, musi stawić się przed holenderskim sądem w przyszłym tygodniu.
The leader of our party, Geert Wilders, has to appear before a Dutch court next week.
PolishPowinni oni zostać postawieni przed sądem, uniewinnieni lub skazani, uwolnieni lub uwięzieni.
They should be tried and acquitted or convicted, released or punished.
PolishOznacza to, że każdy z nas mógłby także stanąć przed sądem z takiego powodu.
That means that any of us would also be susceptible to be taken to court for these reasons as well.
PolishW takim wypadku kontynuowane jest postępowanie przed Sądem.
In that event, the proceedings before the General Court shall continue.
PolishEroglu wezwał zaś do postawienia protestujących przed sądem.
Instead, Eroglu has called for the protesters to be brought to trial.
PolishDo dzisiaj Ratko Mladić nie musiał za nie odpowiedzieć przed sądem.
To this day, Ratko Mladić has not had to answer to the courts.
PolishMorderstwa są popełniane zupełnie bezkarnie, a sprawcy bardzo rzadko są stawiani przed sądem.
Murders are committed with total impunity, and the perpetrators are very rarely brought to justice.
PolishWielokrotnie stawali przed sądem, ale projektanci mody zwykle przegrywają.
And they've been faced with a lot of lawsuits, but those lawsuits are usually not won by fashion designers.