Daily language articles on LexioPhiles

Polish-English translation for "przejeżdżać"

 

"przejeżdżać" English translation

Results: 1-21 of 21

przejeżdżać {verb}

przejeżdżać [przejeżdżam|przejeżdżał] {ipf. v.} (also: pójść, jeździć, przechodzić, przejść)

przejeżdżać [przejeżdżam|przejeżdżał] {ipf. v.} (also: jeździć, przebyć, przemieszczać się, przejechać)

Kierowca przejeżdżający przez Francję został ukarany mandatem w wysokości 750 euro za skrócenie o 15 minut pełnego czasu swego odpoczynku.

A driver travelling through France was fined EUR 750 for falling 15 minutes short of his full rest period.

przejeżdżać [przejeżdżam|przejeżdżał] {ipf. v.} (also: przejść obok, mijać, omijać, ominąć)

przejeżdżać [przejeżdżam|przejeżdżał] {ipf. v.} (also: przechodzić, przejść, przejechać)

to get by (pass) {vb}

przejeżdżać [przejeżdżam|przejeżdżał] (na drugą stronę) {ipf. v.} (also: przedostać się, przedostawać się, dostać się, dostawać się)

przejeżdżać [przejeżdżam|przejeżdżał] (na drugą stronę) {ipf. v.} (also: krzyżować się, przeprawiać się, skrzyżować się, przepływać)

przejeżdżać [przejeżdżam|przejeżdżał] (na drugą stronę) {ipf. v.} (also: zaznaczyć, przejść, przeprawiać się, przekraczać)

Jak lokomotywa może przejeżdżać przez granicę, jeżeli może nie być całkowicie dopasowana do sieci kolejowej po drugiej stronie granicy?

How can a locomotive be made to cross a border when it might not be perfectly suited to the network on the other side?

przejeżdżać [przejeżdżam|przejeżdżał] (przez (coś)/na drugą str. czegoś) {ipf. v.} (also: przedostać się, przedostawać się, dostać się, dostawać się)

to get across (sth) {vb}

przejeżdżać [przejeżdżam|przejeżdżał] {ipf. v.} (also: doświadczyć, przejść, przeżyć, przejechać)

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "przejeżdżać" in English

 

Context sentences

Context sentences for "przejeżdżać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Nie reagują na dźwięki w tle, np. na przejeżdżający pociąg.

And they don't react to background sounds. ~~~ You'll hear a train in moment that they don't react to.

Można patrzeć, jak przejeżdżają pociągi, lub można pracować.

You can watch the trains go by or you can work.

Uderzył mnie przejeżdżający samochód.

I was hit by a passing sedan.

Kierowca przejeżdżający przez Francję został ukarany mandatem w wysokości 750 euro za skrócenie o 15 minut pełnego czasu swego odpoczynku.

A driver travelling through France was fined EUR 750 for falling 15 minutes short of his full rest period.

Drogi, przez które mogłyby przejeżdżać samochody są sztucznie zamykane przy użyciu znaków drogowych lub poprzez umieszczanie tam sadzarek kwiatowych.

Roads where automobiles could pass are artificially closed with traffic signs or by the placement of flower planters.

Ciężarówki z innych państw nie będą przejeżdżać przez Irlandię, a nasze pojazdy ciężarowe będą musiały uiszczać opłaty w wielu państwach Europy.

Lorries from other countries will not be coming through Ireland, but our heavy goods vehicles will have to pay a fee in many countries throughout Europe.

W nadchodzących dniach wielu Austriaków i obywateli Europy będzie przejeżdżać przez pana kraj, w którym napotkają całkowicie dyskryminujący system opłat za autostrady.

In the coming days, a great many Austrian and European citizens will be driving through your country, where they will encounter a motorway toll system that is utterly discriminatory.

Będziesz także potrzebować ubezpieczenia ważnego we wszystkich krajach, przez które zamierzasz przejeżdżać.

You will also need to get insurance for your vehicle, pass a government safety test if it is a used car, register the car and pay any other relevant taxes in your country, such as road tax.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

More translations in the English-Indonesian dictionary.