Internship offers in many countries

Polish-English translation for "przyłączyć"

 

"przyłączyć" English translation

Results: 1-24 of 122

przyłączyć {verb}

przyłączyć {vb} (also: wiązać, związać, łączyć, połączyć)

Zainicjowałam w mediach kampanię społeczną, do której każdy może się przyłączyć.

I have started a social media campaign on this which everybody is welcome to join.

A z innych żaden nie śmiał się do nich przyłączyć; ale lud wiele o nich trzymał.

But of the rest durst no man join himself to them: howbeit the people magnified them;

To otwarty mechanizm, do którego chętne kraje mogą się przyłączyć.

It is an open mechanism that countries can join if they want to.

Pani Przewodnicząca! Pragnę przyłączyć się do Lady Ashton i złożyć hołd Richardowi Holbrooke'owi.

Madam President, I would like to join Lady Ashton in paying tribute to Richard Holbrooke.

Panie przewodniczący! Pragnę przyłączyć się do podziękowań mojego przedmówcy dla komisarza Almunii.

Mr President, I would like to join the previous speaker in thanking Commissioner Almunia.

przyłączyć {vb} (also: włączyć, zawierać, inkorporować)

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "przyłączyć":

 

Similar translations

Similar translations for "przyłączyć" in English

 

Context sentences

Context sentences for "przyłączyć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

(DE) Panie przewodniczący! Chciałbym przyłączyć się do słów Reinharda Bütikofera.

(DE) Mr President, I would like to endorse what Reinhard Bütikofer has said.

Gdy substancja P przyłącza się do tych receptorów, powoduje mdłości i wymioty.

When substance P attaches to these receptors, it causes nausea and vomiting.

Gdy substancja P przyłącza się do tych receptorów, wywołuje ona nudności i wymioty.

When substance P attaches to these receptors, it causes nausea and vomiting.

A z innych żaden nie śmiał się do nich przyłączyć; ale lud wiele o nich trzymał.

But of the rest durst no man join himself to them: howbeit the people magnified them;

Dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę, a przyłączy się do żony swojej,

For this cause shall a man leave his father and mother, and shall cleave to his wife;

Panie Przewodniczący! Chciałbym przyłączyć się do gratulacji dla sprawozdawczyni.

Mr President, I would like to extend my congratulations to the rapporteur.

Dotychczas bierni obserwatorzy nie mają już powodu aby się nie przyłączyć.

Now, here come two more people, and immediately after, three more people.

Licznik nie może być zresetowany, jest na stałe przyłączony do pojemnika.

The counter cannot be reset and is permanently attached to the canister.

Chciałabym wyrazić swoje gratulacje dla tych wysiłków i przyłączyć się do tej debaty.

I express my congratulations on this effort and would like to contribute to this debate.

W mózgu lek przyłącza się do szeregu różnych receptorów na powierzchni komórek nerwowych.

In the brain, it attaches to several different receptors on the surface of nerve cells.

Panie Przewodniczący! Chciałbym przyłączyć się do gratulacji dla pani komisarz Hedegaard.

Mr President, I would like to endorse the congratulating of Commissioner Hedegaard.

Chciałbym zatem przyłączyć się do pytań zadanych przez pana posła Beldera.

I would therefore like to endorse the questions raised by Mr Belder.

Niemniej jednak, chciałbym przyłączyć się do opinii pani poseł Lulling.

Nonetheless, I should like to make the same point as Mrs Lulling.

(DE) Panie przewodniczący! Chciałbym przyłączyć się do pochwał wyrażanych na temat prezydencji.

(DE) Mr President, I should like to add my voice to the praise given to the Presidency.

To otwarty mechanizm, do którego chętne kraje mogą się przyłączyć.

It is an open mechanism that countries can join if they want to.

Zamocować igłę Rozpakować igłę, aby odsłonić otwór przyłączeniowy.

Fit the needle Unwrap the needle to expose the connection port.

Wygląda na to, że teraz Wielka Brytania zamierza się przyłączyć.

It appears that the United Kingdom is now intending to opt in.

I rzekł Duch Filipowi: Przystąp, a przyłącz się do tego wozu.

And the Spirit said unto Philip, Go near, and join thyself to this chariot.

Serdecznie zapraszam wszystkich, którzy chcą się przyłączyć.

Those who want to come, I welcome you to come along with me.

Panie przewodniczący! Chciałbym, po pierwsze, również przyłączyć się do gratulacji dla sprawozdawcy.

Mr President, can I, first of all, also add my congratulations to the rapporteur on this report.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician, lore, bloodcurdling

Similar words

Search for more words in the Indonesian-English dictionary.