How to write a CV in English

Polish-English translation for "przyczepa"

 

"przyczepa" English translation

Results: 1-7 of 7

przyczepa {noun}

trailer {noun}

Zanim przyczepa pojawiła się w moim warsztacie w Berkeley, nigdy przedtem nie byłem we wnętrzu żadnej przyczepy.

When this trailer showed up at my shop in Berkeley, I'd actually never stepped foot in an Airstream trailer, or any other trailer.

Mogą jednak wymagać przeglądu technicznego, który zagwarantuje, że przyczepa lub naczepa nie została zmodyfikowana od czasu jej nabycia przez Ciebie.

They could, however, require a technical inspection to ensure that the trailer (or caravan) has not been modified after delivery to you.

Największą trudnością z taką przyczepą jest to, że gdy się ją urządza, nie ma naturalnej linii oddzielającej różne materiały, ponieważ forma skorupy jest ciągła.

The biggest difficulty on one of these trailers is that when you're designing there's actually no logical place to stop and start materials because of the continuous form of the trailer.

Wiele z tych pomysłów przeniknęło do produkowanych przez Airstream przyczep.

A lot of these ideas migrated into the production trailers for Airstream.

Badania przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep (wersja przekształcona) (

Roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers (recast version) (
sidecar {noun}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "przyczepa" in English

 

Context sentences

Context sentences for "przyczepa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

I czy myślisz że dzieciaki - skejci, surferzy wspinacze, używaliby naszych przyczep?"

And do you think kids, you know, skateboarders, surfers, rock climbers, would use these things?"
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

Even more translations in the English-Czech dictionary by bab.la.