Polish-English translation for "przyczepa"

PL przyczepa English translation

PL przyczepa
play_circle_outline
{feminine}

przyczepa
Zanim przyczepa pojawiła się w moim warsztacie w Berkeley, nigdy przedtem nie byłem we wnętrzu żadnej przyczepy.
When this trailer showed up at my shop in Berkeley, I'd actually never stepped foot in an Airstream trailer, or any other trailer.
Powiedział, że z jednej chciałby uczynić prawdziwą działającą przyczepę i ją sprzedać.
He said one he would like to make a real trailer, functioning, and we would sell that one.
Mogą jednak wymagać przeglądu technicznego, który zagwarantuje, że przyczepa lub naczepa nie została zmodyfikowana od czasu jej nabycia przez Ciebie.
They could, however, require a technical inspection to ensure that the trailer (or caravan) has not been modified after delivery to you.
przyczepa