Polish-English translation for "przyczepa"

PL przyczepa English translation

PL przyczepa
volume_up
{feminine}

przyczepa
Zanim przyczepa pojawiła się w moim warsztacie w Berkeley, nigdy przedtem nie byłem we wnętrzu żadnej przyczepy.
When this trailer showed up at my shop in Berkeley, I'd actually never stepped foot in an Airstream trailer, or any other trailer.
Mogą jednak wymagać przeglądu technicznego, który zagwarantuje, że przyczepa lub naczepa nie została zmodyfikowana od czasu jej nabycia przez Ciebie.
They could, however, require a technical inspection to ensure that the trailer (or caravan) has not been modified after delivery to you.
Największą trudnością z taką przyczepą jest to, że gdy się ją urządza, nie ma naturalnej linii oddzielającej różne materiały, ponieważ forma skorupy jest ciągła.
The biggest difficulty on one of these trailers is that when you're designing there's actually no logical place to stop and start materials because of the continuous form of the trailer.
przyczepa