Polish-English translation for "robić"

PL robić English translation

robić {vb}
robić {ipf. v.}
robić (also: odrobić, odrabiać, wypełnić, wypełniać)
Musicie robić samochody w deszczu, musicie robić samochody w śniegu.
You've got to do cars in the rain; you've got to do cars in the snow.
Innymi słowy, moim zdaniem oznacza to, że UE może robić mniej, ale musi to robić lepiej.
In other words, I think that means that the EU might do less, but it must do it better.
Pomyśleliśmy - w porządku, jeśli musimy to robić, skanujmy w bibliotece.
But we sent -- thought, OK, if we're going to need to do this, let's do it in-library.
robić (also: sporządzać, sporządzić, zgłaszać, uczynić)
Grecy zamierzają podejmować wysiłki, robić oszczędności, lecz któż na tym skorzysta?
The Greeks are going to make efforts, are going to make savings, and who is going to benefit?
Z oczywistych powodów nie ma oczywiście zgody co do tego, gdzie te oszczędności robić.
For obvious reasons, of course, there is no agreement on where to make savings.
Musimy robić najlepsze modele matematyczne jakie możemy, najbardziej spójne.
We need to make the best mathematical models we can, the most consistent ones.
robić (also: przeprowadzić, odbyć, przeprowadzać, wykonać)
Proszę pozwolić mi podkreślić ostatnią kwestię: wyniki w kształceniu dorosłych muszą być mierzalne, w przeciwnym wypadku bowiem nikt nie będzie wiedział, kto co robi.
Let me stress one final point: performance in adult education must be made measurable, otherwise no one will know who is doing what.
Robiliśmy to przez 2 miliony lat więc nieco bezczelne jest założenie, że mogę dodać coś co nie zostało powiedziane lepiej dawno temu.
I mean, we've been doing it for two million years, so it's kind of arrogant to assume that I've got something to say that hasn't been said and performed better a long time ago.

trending_flat
"kopie"

robić (also: zrobić, wykonać, wykonywać)

Context sentences for "robić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNie ucz ojca dzieci robić.
Don't teach your grandmother to suck eggs.
PolishNie ucz ojca dzieci robić.
Don't teach your father how to make children.
Polishrobić z igły widły
Polishnie wiedzieć, co robić
Polishrobić dobrą minę do złej gry
Polishrobić coś w zmowie
Polishrobić coś ostentacyjnie
Polishnie przestawać robić czegoś
Polishrobić dyplom z czegoś
Polishrobić dyplom z czegoś
Polishlubić coś robić
Polishrobić wielki problem
Polishrobić ćwiczenia siłowe
Polishrobić porządek w czymś
Polishrobić z czegoś wielki problem
Polishrobić z czegoś wielki problem
Polishrobić komuś koło pióra