Daily language articles on LexioPhiles

Polish-English translation for "roczny"

 

"roczny" English translation

Results: 1-24 of 38

roczny {adjective}

roczny {adj. m} (also: coroczny, doroczny, roczne, roczna)

annual {adj.}

Bilans roczny niektórych form spółek w odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw (debata)

Annual accounts of certain types of companies as regards micro-entities (debate)

Bilans roczny niektórych form spółek w odniesieniu do mikroprzedsiębiorstw (

Annual accounts of certain types of companies as regards micro-entities (

WFP musi mieć przewidywalny roczny budżet i musi się zmienić jego działalność finansowa.

The WFP must have a predictable annual budget and its financial operation must change.

    Roczny budżet Unii jest zgodny z wieloletnimi ramami finansowymi.4.

The annual budget of the Union shall comply with the multiannual financial framework.4.

Czy udało się osiągnąć 3% roczny cel redukcji emisji dwutlenku węgla?

Did we meet our three percent annual target on reducing carbon emissions?

roczny {adj. m} (also: coroczny, doroczny, całoroczny)

yearly {adj.}

Na podstawie naszych ostatnich prognoz na rok bieżący w końcu tego roku, po dwunastu latach funkcjonowania waluty euro, średni roczny wskaźnik inflacji wyniesie 1,95 %.

Based on our last projections for this year, we will have at the end of this year, after 12 years of the euro, inflation at a yearly average of 1.95%.

Sprawozdanie roczne dotyczące problemu narkotyków w Europie oraz internetowy Biuletyn statystyczny umożliwiają roczny przegląd obecnej sytuacji i trendów w tym zakresie.

The Annual report on the state of the drugs problem in Europe and an online Statistical bulletin offer a yearly overview of the latest European drug situation and trends.

roczny {adj. m} (also: roczna, roczne)

one-year {adj.}

Po drugie, pragnę zwrócić Państwa uwagę na roczny termin dla państw członkowskich.

Secondly, I would draw your attention to the one-year deadline for the Member States.

Jeśli porównamy roczny budżet NASA na badania kosmosu, to ten jeden roczny budżet, pozwoliłby agencji NOAA badać oceany przez 1600 lat.

If you compare NASA's annual budget to explore the heavens, that one-year budget would fund NOAA's budget to explore the oceans for 1,600 years.

To zależy od gatunku, ale jeśli ważka ma roczny cykl życiowy, co jest najbardziej powszechne, larwa żyje w wodzie 10-11 miesięcy.

And typically, there is a lot of variation, but if you have a dragonfly with, say, a one year life cycle, which is quite typical, the larva, living in the fresh water, lives for 10 or 11 months.

roczny {adj. m} [account.]

year-end {adj.} [account.]
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "roczny":

 

Context sentences

Context sentences for "roczny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Cielec jeden młody, baran jeden, baranek jeden roczny na paloną ofiarę;

one young bullock, one ram, one he-lamb a year old, for a burnt-offering;

Cielec jeden młody, baran jeden, baranek roczny jeden na paloną ofiarę;

one young bullock, one ram, one he-lamb a year old, for a burnt-offering;

Cielec jeden młody, baran jeden, baranek roczny jeden na paloną ofiarę.

one young bullock, one ram, one he-lamb a year old, for a burnt-offering;

Cielec jeden młody, baran jeden, i baranek roczny jeden na całopalenie.

one young bullock, one ram, one he-lamb a year old, for a burnt-offering;

Jeżeli taki mikropodmiot potrzebuje kredytu, bilans roczny ma prawie zerową wartość.

If such a micro-entity needs a loan, this balance has next to no value.

Roczny budżet Europejskiego Funduszu Solidarności wynosi 1 miliard euro.

EUR 1 billion per year is available to the European Solidarity Fund.

Budżet roczny tego funduszu uzgodniony został wtedy na 1 mld euro.

At the time it was agreed the fund should be EUR 1 billion a year.

W ostatnich latach średni roczny budżet na operacje humanitarne wynosił około 900 mln euro.

The average budget for humanitarian interventions in recent years has been around €900 million.

Właśnie o to zawsze zabiegałam - o bardziej polityczne podejście do rocznej strategii politycznej.

This is what I have always argued for: a more political approach to the APS.

Czy ktokolwiek z Państwa kiedykolwiek przeprowadzał roczny urlop?

Anybody in here has actually ever conducted a sabbatical?

Nawet w skali rocznej można zauważyć spadek przemocy.

Even in the year scale, one can see a decline of violence.

Spędziłem swój pierwszy roczny urlop w Nowym Jorku.

I had spent my first sabbatical in New York City.

I w ciągu trzech lat kiedy ja byłam Ministrem Finansów, ich roczny zysk wynosił średnio 360 milionów dolarów.

And in the three years that I was Finance Minister, they made an average of 360 million dollars profit per year.

Częstość występowania artropati związanej z lekiem w ciągu rocznej obserwacji wynosiła odpowiednio 9, 0 % i 5, 7 %.

Respectively, an incidence of drug-related arthropathy by 1-year follow-up was 9.0% and 5.7%.

Częstość występowania artropati związanej z lekiem w ciągu rocznej obserwacji wynosiła odpowiednio 9, 0 % i 5, 7 %.

Respectively, an incidence of drug-related arthropathy by 1-year follow-up was 9.0 % and 5.7 %.

Roczny budżet EPSO sięga 21 mln euro – to o 11% mniej, aniżeli wynosiły unijne koszty rekrutacji przed jego powołaniem.

It works in close cooperation with the training departments of all the institutions to avoid any duplication of effort.

Pozwólcie, że zabiorę was w podróż, od wielkości rzędu tysięcy lat, aż do skali rocznej, aby Państwa do tego przekonać.

It's especially evident in the West, beginning with England and Holland around the time of the Enlightenment.

Roczny wzrost o sześć procent.

Growth of six percent a year.

W związku z tym Komisja nie przedstawiła żadnych większych zmian w programowaniu finansowym zawartym w rocznej strategii politycznej.

Accordingly, the Commission has not proposed, in the APS, any major changes in financial programming.

Zamknięcie sesji rocznej

Closing of the session
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

rock · rockowy · roczek · roczna · roczne · roczniak · rocznica · rocznicowy · rocznie · rocznik · roczny · rod · rodacy · rodak · rodeo · Rodezja · rodnik · rodny · rododendron · rodolit · rodowity

Moreover bab.la provides the Japanese-English dictionary for more translations.