Got time to kill?

Try our Hangman game

Polish-English translation for "rzucony"

 

"rzucony" English translation

Results: 1-30 of 30

rzucony {adjective}

rzucony (o piłce, kuli) {adj. m}

bowled {adj.}

rzucić {verb}

rzucić {vb} (also: wyrzucić, przerzucić, podrzucić, zrzucić)

rzucić kogoś na głęboką wodę

to throw sb in at the deep end

rzucić na kogoś spojrzenie

to throw a glance at sb

Teraz musimy rzucić prawdziwe światło na te wszystkie odpowiedzi.

There is now a need to throw real light on all these replies.

rzucić światło na coś

to throw light on sth

Nieważne jak go rzucić, robot odzyskuje równowagę i wraca.

No matter how you throw it, the robot recovers and comes back to him.

rzucić {pf. v.} (also: ciskać, rzucać, odlać, wyrzucać)

rzucić na kogoś spojrzenie

to cast a glance at sb

rzucić klątwę na

to cast spell on

rzucić czar na

to cast spell on

Komisja powinna rzucić nieco światła na przypadek Rumunii, aby te opuszczone dzieci mogły zdobyć rodziny dzięki międzynarodowej adopcji.

The Commission should cast some light on the case of Romania, so that those abandoned children can be welcomed into families through international adoption.

Istnienie niedoskonałych mechanizmów kontroli może osłabiać pewność w systemie funduszy strukturalnych i może rzucić cień na całą UE.

The existence of imperfect control mechanisms has the potential to undermine confidence in the Structural Funds system and could cast a negative light on the EU as a whole.

rzucić {vb} (also: opuścić, zwolnić się, zwalniać się, przestać)

Panie wiceprezydencie, jest pan jak nałóg, który nie wiem jak rzucić.

Mr. Vice President, I wish I knew how to quit you.

A ja wtedy powiedziałem: "Zaraz do tego dojdziemy, daj mi dokończyć." Zapytałem: "Czy w takim razie mogę rzucić szkołę?"

And I said, "Hold that thought." ~~~ I said, "Can I quit school then?"

Wtedy właśnie przestałem być idealistą, postanowiłem rzucić pracę w organizacji i zbadać, jak Internet może utrudniać proces demokratyzacji.

So this is when I ran out of my idealism and decided to quit my NGO job and actually study how the Internet could impede democratization.

Czyli nie rzuca się w oczy.

So, we know that it's probably quite cryptic.

Ustawa o ograniczeniu użycia tytoniu została na Litwie przyjęta dość przychylnie i, prawdę mówiąc, nawet sami palacze przyznają, że palą teraz mniej, a niektórzy całkiem rzucili palenie.

In Lithuania, the Law on Tobacco Control was accepted quite willingly and in truth, even smokers themselves admit that they are now smoking less or, in some cases, have even stopped altogether.

rzucić {vb} (also: pozbyć się, zostawić, wyrzucić, opróżnić)

Dlatego go rzuciłam.

That's why I dumped him.

Rzuciła mnie.

She dumped me.

rzucić {vb} [sports] (also: miotać, rzucać)

to pitch [pitched|pitched] (in baseball) {v.i.} [sports] [Amer.]

rzucić (czymś, coś) {vb} (also: cisnąć, ciskać, rzucać)

to pitch [pitched|pitched] (object) {v.t.}

rzucić {pf. v.} (also: rzucać, toczyć się, potoczyć, grać w kręgle)

rzucić {pf. v.} (also: ciskać, rzucać, smyrgać, smyrgnąć)

to chuck [chucked|chucked] {vb} [coll.]

Rzuciłam pracę w Accenture.

I chucked in my job at Accenture.

rzucić {vb} (also: wyrzucić, narzucić, przerzucić, rzucać)

rzucić {pf. v.} (also: rzucać, rzucać się, rzucić się)

to dart [darted|darted] (at sb) {vb}

rzucić {vb} (also: wtrącić, rzucać, wtrącać)

to interpose [interposed|interposed] (remark, observation) {v.t.}

rzucić (wysokim łukiem) {vb} (also: rzucać)

rzucić {pf. v.} (also: rzucać, wrzucić)

to bung [bunged|bunged] {vb} [Brit.] [coll.]

rzucić {vb} (also: porzucić, poddać się, poddawać się, zarzucić)

Powiedzielibyście jej, że nie może tego robić i że musi rzucić jedną ze swoich posad, oddać dzieci i dom.

You would tell her that she cannot do that and that she has to give up one of her jobs, give up her children and give up her house.

rzucić {pf. v.} (also: wyrzucić, odrzucić, powiedzieć mimochodem)

rzucić (na ziemię) {pf. v.} (also: rzucać, zrzucać, zrzucić)

rzucić {vb} (also: podrzucić, rzucać, podrzucać)

to flip over (toss) {vb}

rzucić (w kogoś/coś) {pf. v.} (also: rzucać)

to aim [aimed|aimed] (ball at sb/sth) {vb}

rzucić {vb} (also: rezygnować z, zrezygnować z, dać sobie spokój z, rzucać)

to turn in (give up, stop) {vb} [coll.]

rzucić {vb} (also: podrzucić, pstryknąć, rzucać, przewracać)

On komentuje: „A to cholernie duża foka”. ~~~ (Śmiech) Foka ta bierze za głowę pingwina i rzuca nim wte i wewte.

And even in his voice, he goes, "That's a bloody big seal, ya." (Laughter) And this seal is taking this penguin by the head, and it's flipping it back and forth.

rzucić {vb} (also: odpaść, odpadać)

rzucić (kogoś) {vb} (also: zostawić, porzucić, odejść od)

to walk out on (sb) {vb}

rzucić (nawyk) {vb} (also: rzucać)

to lay off (sth) {vb} [coll.]
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "rzucić":

 

Similar translations

Similar translations for "rzucony" in English

 

Context sentences

Context sentences for "rzucony" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Wszystko zaczęło się dla niego podczas II wojny światowej, kiedy w wieku 17 lat został rzucony do warsztatu podrabianych dokumentów.

It all began for him during World War II, when at age 17 he found himself thrust into a forged documents workshop.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to unchain, to redo, goody, goodies, to textualize

Similar words

rzeźnictwo · rzeźnik · rzeźny · rzeżucha · rzeźwy · rżnąć · rzodkiewka · rzodkiewki · rzucać · rzucić · rzucony · rzut · rzutki · rzutnia · rzutnik · rzutować · rzutowanie · rzuty · rzygać · rzygacz · rzygi

In the English-Dutch dictionary you will find more translations.