Productive idleness:

Play the Memorize game!

Polish-English translation for "rzucony"

 

"rzucony" English translation

Results: 1-26 of 26

rzucony {adjective}

rzucony (o piłce, kuli) {adj. m}

bowled {adj.}

rzucić {verb}

rzucić {vb} (also: rzucać, wyrzucać, wyrzucić, zrzucać)

rzucić kogoś na głęboką wodę

to throw sb in at the deep end

Teraz musimy rzucić prawdziwe światło na te wszystkie odpowiedzi.

There is now a need to throw real light on all these replies.

rzucić światło na coś

to throw light on sth

Nieważne jak go rzucić, robot odzyskuje równowagę i wraca.

No matter how you throw it, the robot recovers and comes back to him.

Ciekawa jestem, czy mógłby Pan rzucić nieco światła na tę sprawę.

I wonder if you could throw some light on this.

rzucić {vb} (also: odrzucić, odrzucać, rzucać, ciskać)

rzucić klątwę na

to cast spell on

rzucić czar na

to cast spell on

Komisja powinna rzucić nieco światła na przypadek Rumunii, aby te opuszczone dzieci mogły zdobyć rodziny dzięki międzynarodowej adopcji.

The Commission should cast some light on the case of Romania, so that those abandoned children can be welcomed into families through international adoption.

Istnienie niedoskonałych mechanizmów kontroli może osłabiać pewność w systemie funduszy strukturalnych i może rzucić cień na całą UE.

The existence of imperfect control mechanisms has the potential to undermine confidence in the Structural Funds system and could cast a negative light on the EU as a whole.

Więc dziś zabiorę was na wyprawę by rzucić światło na niektóre przestarzale mity, legendy i domysły, które trzymają nas, prawdziwych udziałowców wód otwartych w ciemności.

So today I'm going to take you on a voyage to cast light on some of the outdated myths and legends and assumptions that have kept us as the true stakeholders in the high seas in the dark.

rzucić {vb} (also: wyjechać, przestać, opuścić, zwolnić się)

Panie wiceprezydencie, jest pan jak nałóg, który nie wiem jak rzucić.

Mr. Vice President, I wish I knew how to quit you.

A ja wtedy powiedziałem: "Zaraz do tego dojdziemy, daj mi dokończyć." Zapytałem: "Czy w takim razie mogę rzucić szkołę?"

And I said, "Hold that thought." ~~~ I said, "Can I quit school then?"

Wtedy właśnie przestałem być idealistą, postanowiłem rzucić pracę w organizacji i zbadać, jak Internet może utrudniać proces demokratyzacji.

So this is when I ran out of my idealism and decided to quit my NGO job and actually study how the Internet could impede democratization.

Czyli nie rzuca się w oczy.

So, we know that it's probably quite cryptic.

Ustawa o ograniczeniu użycia tytoniu została na Litwie przyjęta dość przychylnie i, prawdę mówiąc, nawet sami palacze przyznają, że palą teraz mniej, a niektórzy całkiem rzucili palenie.

In Lithuania, the Law on Tobacco Control was accepted quite willingly and in truth, even smokers themselves admit that they are now smoking less or, in some cases, have even stopped altogether.

rzucić {vb} (also: zostawić, wyrzucić, pozbyć się, opróżnić)

Dlatego go rzuciłam.

That's why I dumped him.

Rzuciła mnie.

She dumped me.

rzucić (czymś, coś) {vb} (also: rzucać, cisnąć, ciskać)

to pitch [pitched|pitched] (object) {v.t.}

rzucić {vb} [sports] (also: rzucać, miotać)

to pitch [pitched|pitched] (in baseball) {v.i.} [sports] [Amer.]

rzucić {vb} (also: rzucać, ciskać, cisnąć, smyrgnąć)

to chuck [chucked|chucked] {vb} [coll.]

Rzuciłam pracę w Accenture.

I chucked in my job at Accenture.

rzucić {vb} (also: rzucać, grać w kule, grać w kręgle, potoczyć)

Sęk w tym, że batsmen myślał, że miotach rzuci szybką piłke.

The accident, of course, there, was that the batsman thought the bowler was bowling fast.

rzucić {vb} (also: rzucać, wtrącić, wtrącać)

to interpose [interposed|interposed] (remark, observation) {v.t.}

rzucić {vb} (also: rzucać, rzucić się, rzucać się)

to dart [darted|darted] (at sb) {vb}

rzucić {vb} (also: rzucać, narzucać, wyrzucać, wyrzucić)

rzucić (wysokim łukiem) {vb} (also: rzucać)

rzucić {vb} (also: rzucać, wrzucić)

to bung [bunged|bunged] {vb} [Brit.] [coll.]

rzucić {vb} (also: oddać, porzucić, rezygnować, zrezygnować)

Jesteśmy to winni 70% ludności UE, która nie pali, oraz ogromnej większości palaczy, którzy chcą rzucić palenie.

We owe this to the 70% of EU citizens who do not smoke and to the overwhelming majority of smokers who want to give up.

Powiedzielibyście jej, że nie może tego robić i że musi rzucić jedną ze swoich posad, oddać dzieci i dom.

You would tell her that she cannot do that and that she has to give up one of her jobs, give up her children and give up her house.

rzucić (na ziemię) {vb} (also: rzucać, zrzucić, zrzucać)

rzucić (kogoś) {vb} (also: zostawić, porzucić, odejść od)

to walk out on (sb) {vb}

rzucić {vb} (also: rzucać, rezygnować z, zrezygnować z, dać sobie spokój z)

to turn in (give up, stop) {vb} [coll.]

rzucić {vb} (also: rzucać, podrzucić, podrzucać)

to flip over (toss) {vb}

rzucić (nawyk) {vb} (also: rzucać)

to lay off (sth) {vb} [coll.]
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "rzucić":

 

Similar translations

Similar translations for "rzucony" in English

 

Context sentences

Context sentences for "rzucony" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Wszystko zaczęło się dla niego podczas II wojny światowej, kiedy w wieku 17 lat został rzucony do warsztatu podrabianych dokumentów.

It all began for him during World War II, when at age 17 he found himself thrust into a forged documents workshop.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: the ability to repay, quasi bank, guard plate, threaded hole, magazine

Similar words

rzeźnictwo · rzeźnik · rzeźny · rzeżucha · rzeźwy · rżnąć · rzodkiewka · rzodkiewki · rzucać · rzucić · rzucony · rzut · rzutki · rzutnia · rzutnik · rzutować · rzutowanie · rzuty · rzygać · rzygacz · rzygi

In the Greek-English dictionary you will find more translations.