Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Polish-English translation for "samobójstwo"

 

"samobójstwo" English translation

Results: 1-16 of 16

samobójstwo {noun}

samobójstwo {n} (also: samobójca)

suicide {noun}

Wiele spośród nich usiłuje popełnić samobójstwo, aby zakończyć swój koszmar.

Many are driven to suicide in order to put an end to their nightmare.

Sprawca, którym był siedemnastoletni były uczeń tej szkoły, popełnił później samobójstwo.

The perpetrator, a seventeen-year-old former student at the school, later committed suicide.

W tej fabryce ponad 12 osób popełniło samobójstwo tylko w tym roku.

That factory -- over a dozen people have committed suicide already this year.

Samobójstwo, próby samobójcze, agresywne zachowanie Bardzo rzadko:

Suicide ideation Suicide, suicide attempts, aggressive behaviour (sometimes

Badania wykazują że 19 na 20 ludzi którzy próbują popełnić samobójstwo, robią to nieskutecznie.

Research shows that 19 out of 20 people who attempt suicide will fail.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "samobójstwo":

 

Similar translations

Similar translations for "samobójstwo" in English

 

Context sentences

Context sentences for "samobójstwo" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

W Niemczech młody człowiek zabił 15 osób, po czym popełnił samobójstwo.

In Germany a young man killed 15 people and then killed himself.

Jeśli sznur był zaciskany, to nie było to samobójstwo?

If he was pulling at the wire, he didn't kill himself.

Panie przewodniczący! Do momentu zakończenia mojego przemówienia dwoje ludzi popełni samobójstwo.

Mr President, unfortunately, by the time I have finished this speech, two people will have killed themselves.

Zaburzenia depresyjne mogą być związane ze zwiększeniem ryzyka myśli samobójczych, samouszkodzenia i samobójstwa.

ise The prescriber should carefully investigate if the patient has had a depressive disorder in the past in

Każdy inny sposób myślenia prowadzić będzie do samobójstwa.

Any other way of thinking is suicidal.

Samobójstw lub / myśli samobójcze:

Seizures are a potential risk with antidepressant drugs.

Zważywszy, że zbliżał się kryzys, było to biznesowe samobójstwo.

A magazine I'd recently launched called Business 2,:,0 was fatter than a telephone directory, busy pumping hot air into the bubble.

Po wprowadzeniu leku do sprzedaży zgłaszano ciężką depresję, zgony w wynku samobójstwa, omamy i zachowania przypominające psychozy.

In particular, severe depression was more common in those with a history of depression.

Osoby, u których występuje depresja i(lub) zaburzenia lękowe, mogą czasami mieć myśli o samookaleczeniu lub o popełnieniu samobójstwa.

If you are depressed and/ or have anxiety disorders, you can sometimes have thoughts of harming or killing yourself.

W depresji istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia myśli samobójczych, samookaleczenia i popełnienia samobójstwa (incydenty samobójcze).

Therefore, as with other antidepressants, fluoxetine should be introduced cautiously in patients who have a history of seizures.

Ogólnie, doświadczenia kliniczne pokazują, że ryzyko popełnienia samobójstw przez pacjentów może się zwiększać we wczesnym okresie poprawy ich stanu.

The same precautions observed when treating patients with major depressive disorder should therefore be observed when treating patients with other psychiatric disorders.

Ponadto, z uwagi na to, że depresja i zaburzenia nastroju są działaniami niepożądanymi zgłaszanymi dla preparatu Actiq, zalecono prowadzenie obserwacji występowania samobójstw.

In addition, the suicidality should be monitored, as depression and mood liability are part of the reported AEs for Actiq.

Splątanie, zaburzenia snu, obniżenie libido Myśli samobójcze Samobójstwo, próby samobójcze, agresywne zachowanie (czasami skierowane przeciwko innym), psychoza, również z omamami

Retinal haemorrhages§, retinopathies (including macular oedema), retinal artery or vein obstruction§, optic neuritis, papilloedema, loss of visual acuity or visual field, cotton-

U pacjentów z depresją występuje zwiększone ryzyko samookaleczenia lub samobójstwa zwłaszcza na początku leczenia, zanim lek zacznie działać, co zwykle trwa około dwóch tygodni lub czasami dłużej.

These may be increased when first starting antidepressants, since these medicines all take time to work, usually about two weeks but sometimes longer.
 

Forum results

"samobójstwo" translation - forum results

 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

In the English-Greek dictionary you will find more translations.