Daily language articles on LexioPhiles

Polish-English translation for "scyntygrafia"

 

"scyntygrafia" English translation

Results: 1-4 of 4

scyntygrafia {noun}

scyntygrafia {f} [med.]

scintigraphy {noun} [med.]

Scyntygrafia całego ciała wskazuje, że najwyższe gromadzenie radioaktywności zlokalizowane jest w jamie brzusznej.

External whole-body gamma scintigraphy showed highest location of radioactivity in the abdomen.

Scyntygrafia jest metodą obrazowania wykorzystującą specjalną kamerę (gamma kamerę), która wykrywa radioaktywność.

Scintigraphy is a scanning method that uses a special camera (gamma camera) that can detect radioactivity.

Znakowany radioaktywnie roztwór jest wprowadzany poprzez wstrzyknięcie dożylne, a po okresie od 1 do 8 godzin jest wykonywana scyntygrafia.

The radiolabelled solution is given as an intravenous injection, and a scintigraphy is carried out 1 to 8 hours later.

scyntygraf {noun}

scyntygraf {m} (also: skaner)

body scanner {noun}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "scyntygrafia" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Gdy scyntygrafia kości daje wynik pozytywny a obrazowanie za pomocą LeukoScan daje wynik negatywny, infekcja jest mało prawdopodobna.

When a bone scan is positive and imaging with LeukoScan is negative, infection is unlikely.

Gdy scyntygrafia kości daje wynik negatywny a obrazowanie za pomocą LeukoScan daje wynik pozytywny, może to wskazywać na wczesną postać zapalenia szpiku kostnego.

When a bone scan is negative, imaging with LeukoScan may rarely show a positive response and this may indicate early osteomyelitis.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

Have a look at the English-Finnish dictionary by bab.la.