Polish-English translation for "skazanie"

PL skazanie English translation

PL skazanie
play_circle_outline
{neuter}

1. law

skazanie

Context sentences for "skazanie" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishArbitralne aresztowanie i skazanie Hu Jia wywołało oburzenie na całym świecie.
The arbitrary arrest and conviction of Hu Jia has caused outrage throughout the world.
PolishJej bezpośrednim celem jest ludność cywilna, a skutkiem - skazanie 150 tysięcy osób na uchodźstwo wewnętrzne.
The operation's direct target is the civilian population and has led to the internal displacement of 150 000 people.
PolishPonowne skazanie Chodorkowskiego i Lebiediewa jest znakiem, że praworządność w Rosji pozostaje w erze gułagów.
The reconviction of Khodorkovsky and Lebedev is a sign that the rule of law in Russia remains in the era of the gulags.
PolishLudziom grozi podanie do sądu i skazanie, nie za popełnione czyny, ale za opinie i wyrażanie tych opinii.
People risk being prosecuted and convicted, not because of something they have done, but because of their opinions and the expression of those opinions.
PolishJego proces był niezgodny z międzynarodowymi normami uczciwego i bezstronnego procesu sądowego, a skazanie go nastąpiło z pobudek politycznych.
His trial did not comply with international standards for a fair and impartial judiciary, and his conviction was politically motivated.
PolishSkazanie działaczki na rzecz praw człowieka Nasrin Sotudeh ukazuje jak niepewna jest sytuacja praw człowieka w Iranie.
(RO) Mr President, the conviction of human rights activist, Nasrin Sotoudeh, reflects the fragility of the respect for human rights in Iran.
PolishKtobykolwiek chciał zabić człowieka, za świadectwem świadków zabije mężobójcę; ale świadek jeden nie będzie mógł świadczyć na skazanie kogo na śmierć.
Whoso killeth any person, the murderer shall be slain at the mouth of witnesses: but one witness shall not testify against any person that he die.
PolishW związku z tym nie zgadzam się, aby skazanie mojego brytyjskiego wyborcy, które miało miejsce w tych krajach pod jego nieobecność, było automatycznie uznawane w Wielkiej Brytanii.
Therefore, I do not agree that my British constituent convicted there in his absence should have that conviction automatically recognised in the UK.
PolishPrzykładem jest tutaj nękanie społeczności katolickiej w Hanoi oraz skazanie w zeszłym tygodniu dziennikarzy za śledztwo dotyczące korupcji.
These trends are illustrated more specifically by the harassment of the Catholic community in Hanoi and by the sentencing, last week, of journalists for their investigation into corruption.
PolishWnioskuję również, by wpisy na tej liście nie podlegały przedawnieniu - jedyną możliwość usunięcia z niej powinno dawać orzeczenie sądowe uchylające pierwotne skazanie.
I propose that such a listing should be permanent, with no possibility of anyone's name being erased from it unless there has been a court decision reversing the original conviction.