Polish-English translation for "stare"

PL stare English translation

stare {adj.}
EN
stary {m}
stary {adj. m}

ENstare Polish translation

stare {noun}
to stare {vb}

PL stare
play_circle_outline
{adjective}

stare (also: stary, dawny, stara)
Jak powiedział pan komisarz, prawdą jest, że jest do bardzo stare prawodawstwo.
As the Commissioner said, it is true that this is very old legislation.
Dostaliśmy nowe, błyszczące monety, średnie oraz bardzo stare, bardzo ciemne.
So we got brand new ones, shiny ones, medium ones, and very old, dark ones.
Korzyści z rozszerzenia osiągnęły tak stare, jak i nowe państwa członkowskie.
The benefits from enlargement were felt by both the old and the new Member States.

Context sentences for "stare" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polishwspominać stare dobre czasy
PolishStare przysłowie mówi, że przyjaciół poznaje się w biedzie.
Mr President, in times of need, you discover who your friends are, as the saying goes.
PolishNie możemy pozwolić sobie na krótką pamięć i nie wrócimy na stare tory.
We cannot allow ourselves to have short memories, and it will not be business as usual.
PolishParlament i Komisja powinny porzucić stare nawyki i zapomnieć o nich.
The Parliament and Commission should break the habit of a lifetime and forget about it.
PolishJak mówi stare arabskie przysłowie: "Psy szczekają, ale karawana jedzie dalej".
We all know of them, but nevertheless -- the Arabs say, "The dogs may bark, but the caravan moves on."
PolishSą większe i umożliwiają o wiele więcej rozwiązań niż stare ekrany.
They are larger and offer many more possibilities than the screens which have been replaced.
PolishIch samochody nie wyglądają jak stare, wybebeszone radiowozy.
The cars they picked didn't look like ex-cop cars that were hollowed out or something.
Polishpolityka realna), a także stare instytucje, istniejące od pokoleń, które obecnie funkcjonują tak, jak przed laty.
We all work on little laptops and try to move desks to change the way we think.
PolishWziąłem moje stare Macintoshe i wykonałem z nich różne przedmioty z Tokio.
and made different objects out of them from Tokyo.
PolishRury są bardzo stare, bojler też przecieka, zalało wszystko.
And before we knew it, we was up to our necks in water.
PolishWyprosiłam przyjaciół o stare kartki.
So I solicited friends to send me their used Christmas cards, and I made 500 of these.
PolishMogą powstać nowe synapsy a stare mogą być usunięte.
Synapses can be created, and they can be eliminated.
PolishOkazuje się, że potrzebujemy zasad, aby przełamać stare zasady i normy, które w przeciwnym wypadku moglibyśmy wnieść do procesu twórczości.
And somehow that seems wrong. ~~~ I mean, can you have rules about creativity?
PolishPiosenki Natalii Merchant były niesamowite, tchnęły życie w stare wiersze. ~~~ Chcę wam przeczytać wiersz W.B.
It's about customizing to your circumstances and personalizing education to the people you're actually teaching.
PolishJako prawnik muszę wspomnieć, że w tym procesie tak naprawdę wymyślają prawo, przestrzegają stare decisis itp.
As a lawyer, I've got to say these guys are inventing the law and stare decisis and stuff like that as they go along.
PolishStare i nowe piosenki remiksują w coś zupełnie innego. ~~~ Stare i nowe piosenki remiksują w coś zupełnie innego.
Here's something called Anime Music Video, first example, taking anime captured from television re-edited to music tracks.
PolishInaczej powtórzymy stare błędy programu TEN-T, który za europejskie uznawał takie projekty, jak Nord Stream.
Otherwise we will repeat the mistakes made in the TEN-T programme, which has claimed that projects such as Nord Stream are European.
PolishAby uczynić to wiarygodnym, musisz pomścić wszystkie zniewagi i wyrównać stare rachunki, co prowadzi do cyklów krwawej wendetty.
To make it credible, you must avenge all insults and settle all scores, which leads to the cycles of bloody vendetta.
PolishTe stare prawa wodne są kluczowe.
Polish. ~~~ Albo jak ja to nazywam, stare dobre czasy.
(Laughter) And I really learned this lesson during the sex scandals of the Clinton administration or, Or as I call them, the good ol' days.