Polish-English translation for "starszy"

PL starszy English translation

EN

PL starszy
volume_up
{masculine}

starszy (also: ojciec, senior)
volume_up
Sr {noun} [abbr.] (Senior)

Context sentences for "starszy" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNagle starszy mężczyzna zwraca się do niego: "Widzisz ten bar?
And suddenly the old man turns to him and goes, "You see this bar?
PolishSą tam tylko barman i starszy mężczyzna pijący piwo.
And the only people in there is a bartender and an old man nursing a beer.
PolishJeśli pacjent waży mniej niż 60 kg lub jest starszy niż 75 lat, dawką dobową leku Efient jest 5 mg.
If you weigh less than 60 kg or are more than 75 years of age, the dose is 5 mg Efient per day.
PolishWierzę, że żaden pracownik, czy to starszy, czy zatrudniony tymczasowo, nie powinien zostać zwolniony.
It is my belief that no worker, from the old to the temporary contractor, should be laid off.
PolishDrugi, o rok starszy, grał 32 minuty w mistrzostwach krajowych i wspaniale się spisał.
The other was -- his next year, he played 32 minutes in a national championship game, did a tremendous job for us.
Polish46-letni starszy sierżant sztabowy Luis Conde de la Cruz zginął na skutek wybuchu bomby w samochodzie w północnej Hiszpanii.
A 46-year-old army sergeant-major, Luis Conde de la Cruz, was killed by a car bomb in northern Spain.
PolishJeśli pies nie jest starszy niż 6 tygodni
PolishHandel jest 10 razy starszy niż rolnictwo.
PolishPrzypomniałem sobie, że starszy i pijany gość przyszedł pewnego dnia do laboratorium chcąc zarobić łatwą kasę i to był ten gość.
And I remembered that the old and drunken guy came one day to the lab wanting to make some easy cash and this was the guy.
PolishI w zasadzie jest to podtrzymywanie pradawnego trendu, który jest starszy od ludzi, który wywierała dla nas ewolucja biologiczna.
And in fact, that's actually sustaining a long-standing trend that predates human beings, OK, that biological evolution was doing for us.
PolishLata temu w Kairze starszy mężczyzna ze wsi, który trzy razy w tygodniu dostarczał nam mleko do domu, pojawił się zapłakany na naszym progu.
Years ago in Cairo, an old man from the countryside who delivered milk to our house three times a week stood at our door crying.
PolishGdyby zachodni naukowcy dołączyli do Mau na canoe i obserwowali go wchodzącego w poszycie wyglądałoby to jak starszy człowiek udający się na odpoczynek.
When Western scientists would join Mau on the canoe and watch him go into the hull, it appeared that an old man was going to rest.
PolishI pierwszego dnia w Simikot w Humla, daleko na zachód od Nepalu, w najbiedniejszym regionie Nepalu, przyszedł starszy człowiek trzymając kłębek szmat.
And on the first day at Simikot in Humla, far west of Nepal, the most impoverished region of Nepal, an old man came in clutching a bundle of rags.
PolishA gdy usłyszał Elijab, brat jego starszy, co mówił z onymi mężami, zapalił się gniewem Elijab na Dawida, i rzekł: Po coś tu przyszedł, a komuś poruczył onę trochę owiec na puszczy?
And Eliab his eldest brother heard when he spake unto the men; and Eliab's anger was kindled against David, and he said, Why art thou come down?
PolishW momencie kiedy starszy oficer podchodzi z pałką, Layma wstaje z rozwagą, sięga rękoma za głowę, i zaczyna pomału rozwiązywać swoją chustę okrywającą jej włosy.
As the senior officer approaches with a baton, Layma stands up with deliberation, reaches her arms up over her head, and begins, very slowly, to untie her headdress that covers her hair.