Polish-English translation for "stary"

PL stary English translation

stary {m}
stary {adj. m}
stary! {interj.}
EN

PL stary
play_circle_outline
{masculine}

  1. slang
  2. pejorative
  3. colloquial

1. slang

stary (also: ziom, ziomal)
play_circle_outline
man {noun} [coll.]
wyobrażam sobie, że łka tu stary człowiek, poza wzrokiem nadzorcy.
I imagine an old man crying here, out of the sight of the overseer.
Wymawiam imię, może jego, to dla ciebie, stary człowieku.
Stary, mieliśmy tylko po 10 lat, ale wiedzieliśmy, że z tego robi się proch.
Man, we were only 10, but we knew that made gunpowder.

2. pejorative

stary (also: ojciec, ksiądz)
Zanim nadejdzie ten dzień, utożsamiam się z moim ojcem, który strzelał do nazistów ze starej strzelby.
Until that day comes, I stand for my father who tried to shoot the Nazis with an old gun.
Jaclyn usłyszała, jak jej ojciec rozmawiał z pewnym starszym mężczyzną o tym, że chce ją sprzedać za krowy.
And Jaclyn overheard her father talking to an old man about how he was about to sell her for the cows.
Ale Jefte odpowiedział starszym Galaad: Izażeście wy mnie nie mieli w nienawiści, i wygnaliście mię z domu ojca mego?
And Jephthah said unto the elders of Gilead, Did not ye hate me, and drive me out of my father's house?
stary (also: dziad, starzec, staruszek, starszy człowiek)
wyobrażam sobie, że łka tu stary człowiek, poza wzrokiem nadzorcy.
I imagine an old man crying here, out of the sight of the overseer.
Wymawiam imię, może jego, to dla ciebie, stary człowieku.
bom ja jest stary, a żona moja podeszła w dniach swych.
for I am an old man, and my wife well stricken in years.

3. colloquial

stary (also: co ma piernik do wiatraka?)
stary
play_circle_outline
cobber {noun} [Austr.] [coll.] (form of address among men)
stary (also: facet, koleś, gość, luzak)
play_circle_outline
dude {noun} [coll.]
Stary, to jest... beznadziejny pomysł.
Dude, that is just, like... a weenie-ass idea.
Czasem mówię: stary, dziś nic z tego.
And I often am like, you know, dude, today I'm out.
Licznik bije stary.

Context sentences for "stary" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishMój stary kochał lody tak bardzo, że zrobiłby wszystko żeby je zdobyć.
My dad loves ice-cream so much, he'd do anything to get it.
PolishMój stary miał kule kiedy był młody,... miał coś z nogą.
So my dad had polio when he was a kid... and he had this really bad leg.
PolishStary, co za głupek przydzielił cię do tej misji?
What kind of cheap-ass equipment they send you on this mission with?
PolishMój stary wróg, hiszpański, posłużył mi do nauki tanga.
So using my arch-nemesis, Spanish, no less, to learn tango.
PolishZauważam też, że stary kontynent nie uczestniczy w dialogu międzykulturowym w świecie na równych prawach.
I notice, too, that our continent does not participate in intercultural dialogue as an equal partner.
PolishOtworzyłem go, a tu: "Urodzony w Iranie", ja na to: "Daj spokój, stary" (Śmiech) "Chcę dopiąć swego!"
I'm going to travel." ~~~ And I opened it up, it said, "Born in Iran."
PolishMówił on dalej, że co dwa tygodnie, umiera stary człowiek niosący ostatnie żywe słowo tej kultury.
He went on to say that every two weeks, an elder goes to the grave carrying the last spoken word of that culture.
Polish. ~~~ a biała stary.
And the prediction is it should smell of coumarin.
PolishSzczególnie, że na naszych oczach upada stary porządek również w Egipcie.
Unfortunately, there could be no question of the European Union singing from the same hymn sheet.
PolishZobacz stary, cięższy o 5 funtów.
PolishHej, stary, to myśmy ocalili świat!
PolishSederick, gdzie jesteś stary?
PolishO, stary, to nas rozeźliło.
PolishSpoko, miło było, stary.
PolishHej, stary masz komórkę?
PolishA on: "Świetny towar, stary.
PolishGratulacje stary.